Open menu

Beleid

De EU zegt in ‘Fit for 55’ dat alle nieuwe gebouwen in 2030 emissievrij moeten zijn. In 2050 geldt dat voor alle bestaande gebouwen. Overheidsgebouwen moeten in 2028 al emissievrij zijn. Er gelden wel uitzonderingen, zoals historische, agrarische en gebedshuizen.

Verder is het plan om fossiele CV-ketels uit te faseren voor 2040 en om strengere regels aan te nemen voor de renovatie van gebouwen. Het gemiddelde energieverbruik van die gebouwen moet 16 procent lager liggen in 2030 en 20 tot 22 procent lager in 2035. Daarnaast moeten non-woonhuizen het in 2030 qua energieverbruik beter doen dan de 16 procent slechtst presterende, en in 2033 dan de 26 procent slechtst presterende.

Nederland voert een actief energiebeleid met drie doelstellingen: de energievoorziening moet zo
- betrouwbaar
- betaalbaar
- duurzaam mogelijk zijn.

Tot 2030 zal 1000 miljard geïnvesteerd moeten worden in de gebouwde omgeving. Het kan en moet in een hoger tempo slimmer en op een grotere schaal. Daarbij staan gebruikers/eigenaren centraal, nieuwe technologieën met schaalbare prototypen en een programmatische aanpak.

3dhuis

Dat vraagt de komende vier jaar
- 2,6 miljard voor verduurzaming woningen en gebouwen, ombuigen verhuurders-heffingen naar energiebesparingsinvesteringen,
- 1,7 miljard voor uitbreiding, benutting, vervanging infra en meer slimme mobiliteit en
- 1,6 miljard voor innovatiebevordering MKB en bouwsector

Per jaar moeten 100.000 woningen verduurzaamd worden en elk jaar moeten 100.000 nieuwe energie energieneutraal gebouwd worden. Er komen 50.000 nieuwe banen op dit gebied.

Eén nationaal icoonproject per jaar. Stapsgewijs naar 100% circulair.

Eerst beperken van het gebruik (efficiënte inzet), daarna overgaan naar duurzame inzet en uiteindelijk naar circulaire inzet van energie en materialen.

De analyse van het bouwtransitieteam geeft aan; bouwmaterialen veel en zwaar maar niet schaars; er bestaan meerdere cycli met verschillende doorlooptijden.

Initiatief- en ontwerpfase zijn van cruciaal belang voor het circulair gebruik van grondstoffen in bouw- en gebruiksfase. Enthousiasme van partijen is in te zetten voor samenwerking in de keten.

Vier aspecten zijn daarbij van belang; marktontwikkeling; meetbaarheid; beleid in de vorm van wet- en regelgeving en kennis en bewustwording.

Hoe nu verder? Aanbestedingen overheid moeten circulair worden; bedrijven en particulieren moeten gestimuleerd worden; een meetmethode moet ontwikkeld worden; nieuwe verdienmodellen zullen ontstaan; NBD; Onderzoek en kennisdeling; Bedrijven moeten zich gaan voorbereiden op de gewijzigde werkelijkheid.


Stroomversnelling

In Nederland bestaan 1,8 miljoen huurwoningen. Van 2014 tot 2020 wil men 110.000 woningen op een hoger energielabel gekregen hebben. Vanaf 2016 wil men dat ook doen bij 50.000 koopwoningen.

huurwoningen
Het upgraden van de woningen naar energieneutraal kost eigenlijk niets extra per maand. De investering van 35 duizend euro is in zijn geheel te betalen met het uitgespaarde geld van de energierekening van twintig jaar. De energierekening is er bij een dergelijke woning immers niet meer, dus niemand heeft last van stijgende energieprijzen. De ambitie voor de gehele gebouwde omgeving is een CO2 emissiereductie van 6 tot 11 Mton/jaar in 2020. Er werd bij de beleidsontwikkeling veel van het convenant ‘Meer met Minder’ verwacht, inmiddels is duidelijk dat er minder gebouwen energiezuinig zijn gemaakt dan beoogt. Het programma ‘Meer met Minder’ heeft als doel het 20-30% energiezuiniger maken van 3,2 miljoen woningen tot 2020 daarentegen publiceert voor deze doelstelling een getal van 2,4 miljoen woningen. Om succesvol en met kwaliteit de 2020-doelstellingen te halen, is opscholing nodig voor tenminste 150.000-200.000 vakmensen in de bouw- en installatiesector.

In de periode van 2008-2010 zijn in totaal 314.000 (onderzoek Agentschap NL) woningen energiezuiniger gemaakt met het percentage van 20 - 30%. 2/3e van de woningen is gebouwd voor 1980 dus daar is nog heel wat aan te doen. Soms is de spouw te krap voor isolatie.

De bouw moet veel efficienter, meer prefab, minder en lichter, met componenten die je los kan maken en waarbij de grondstoffen kunnen worden teruggehaald. Ook moet alles meer geintegreerd worden - IT leidingen, installaties, isolatie etc.
Reinventing construction through a productivity revolution. Jan Willem van der Groep.
Door
- de regelgeving opnieuw vorm te geven (reshape regulation)
- contracten te ontwarren (rewire contracts)
- het design opnieuw te bedenken (rethink design)
- de inkoop en toeleverancies te verbeteren (inprovement of procurement and the supply chain)
- verbeter de uitvoering op de werkplek (improve onsite excecution)
- implementeer technologie en innovaties (infuse technology and innovation)
- zorg dat werknemers opnieuw opgeleid worden (reskill workers)  Jan Willem van der Groep

Met zuinige installaties, zonnepanelen en woningisolatie zijn deze zeventig sociale huurwoningen in Soest vanaf nu energieneutraal en gasloos. En dit zonder stijging van de woonlasten. Zie hier

Smart engineering smart industry smart builidngs

circl

ABN AMRO en verduurzaming (in 2017)

Veertig procent van de CO2-uitstoot in Nederland is toe te schrijven aan de gebouwde omgeving. ABN AMRO financiert ruim 10 procent van het totale aantal vierkante meters.

Tweederde van de leningenportefeuille van ABN AMRO bestaat uit woningen en gebouwen. Dat komt neer op € 185 mrd aan onroerend goed. Daarom is ABN AMRO bij uitstek in de gelegenheid om CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving terug te dringen. Ze willen graag panden financieren die nog niet duurzaam zijn, zodat ze ook duurzaam kunnen worden. Dan moet je wel een verduurzamingsplan overleggen. Daarnaast kunnen zakelijke klanten van de bank die hun panden verduurzamen deze investering voor 100 procent gefinancierd krijgen. 

In 2030 wil ABN AMRO dat alle woningen en kantoren waarvoor de bank leningen heeft verstrekt, gemiddeld een energielabel A hebben. Van de panden die de bank in eigen bezit heeft is 89 procent al voorzien van energielabel A. In 2023 wil de bank dat ook hebben gerealiseerd voor alle panden; de eigen panden en de gehuurde panden.

"Circl toont aan hoe een circulair gebouw eruit kan zien"

In september 2017 stond ABN AMRO op de eerste plaats van de ranglijst van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Dit is een wereldwijde benchmark die meet hoe duurzaam financiële instellingen zijn in vastgoed investeringen en -financiering. Daarnaast is de bank genomineerd voor de Investor Award die tijdens The Circulars 2018 wordt uitgereikt.

Het paviljoen Circl is demontabel gebouwd en energie- en materiaal-efficiënt. Het is het eerste pand in Nederland dat op gelijkstroom draait. De energie van de zonnepanelen hoeft daardoor niet omgezet te worden naar wisselstroom, dit levert een energiebesparing van 15 procent op.

Circl is gebouwd voor demontage. Dit betekent dat de onderdelen weer makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden voor hergebruik. Volgens Rutten is er geen lijm, kit of purschuim gebruikt. Ook is er zo min mogelijk materiaal gebruikt. “Je komt geen verlaagde plafonds tegen en kabels en leidingen zijn gewoon zichtbaar gebleven. Dat scheelt een afwerklaag en maakt onderhoud makkelijker.

Voor de lessen die ABN AMRO heeft opgedaan bij de bouw van Circl geldt het right to copy. Op die manier hoopt de bank anderen te stimuleren om ook in te zetten op duurzaamheid.

Duurzame investeringstool

Om inzicht te geven in de duurzaamheid van gebouwen heeft de bank een duurzame investeringstool ontwikkeld. Een gratis tool en voor iedereen online beschikbaar.

De tool berekent eerst het huidige energielabel van het pand, vervolgens geeft hij een overzicht van mogelijke maatregelen en tot slot het energielabel van het pand als bepaalde maatregelen worden getroffen en een indicatie van de kosten daarvan. Vervolgens kan de relatiemanager vragen hoe de bank kan helpen bij het treffen van deze maatregelen en het financieren hiervan.

Als bank moet je midden in de maatschappij staan en duurzaamheid is een enorm groot maatschappelijk en economisch thema. Daarom moet ook ABN Amro er de schouders onder zetten (aldus primier Rutten)

Het Petaplan van Rijkswaterstaat

13-10-2017 waren meer dan 60 partijen aanwezig bij Rijkswaterstaat om de schouders te gaan zetten onder het petaplan. DMBO, het KWIC, het Summa College, het DaVinci college, de HAN, Enexis, Stedin, Tennet, Prorail, RWS etc.

Men wil langs (snel)wegen, spoorwegen, dijken, op water zonnepanelen en windmolens gaan zetten om 15 peta joule aan duurzame energie op te gaan wekken. Maar hoe komen we aan de technici die dit kunnen gaan doen. Werk aan de winkel voor basisscholen, het MBO en HBO. We moeten peta-werkers gaan opleiden. 15 Petajoule is al een enorme opgave maar vergeet niet dat Nederland 2000 PJ verbruikt. Het gaat tienduizenden banen opleveren.

petaplan