Open menu

Communicatie in de bouw

Communicatie binnen het bouwbedrijf is heel belangrijk. Er zijn minder ergernissen en het vermindert verspillingen. Ook vergroot het plezier, motivatie en klanttevredenheid.
We behandelen een aantal communicatievaardigheden die van toepassing kunnen zijn in bouwsituaties.  

Dit zijn: 

Gestructureerd informatie overdracht (ODAT) 
Roos van Leary    
Onderhandelen (BAZO)    
Conflictstijlen     
Interventies

Om goed te kunnen communiceren is het belangrijk mensenkennis te hebben. Als je de karakters van anderen kent komt de boodschap beter over. Hoe je iets zegt en wie het zegt is dus minstens zo belangrijk als wat je zegt.

ODAT staat voor Onderwerp Doel Aanpak Tijd. Leg dingen vast in een duidelijk verslag waarin ook de urgentie en het belang staat.

De roos van Leary zegt dat alle communicatie verloopt als onderstaand. Gedrag roept gedrag op. Wat je geeft krijg je terug. Onder boven - tegen samen. Bovengedrag roept ondergedrag op.  Tegen lokt tegengedrag uit. Samen oplossen is beter. 

c1

Met de Roos van Leary kan het eigen gedrag bewust worden ingezet in een poging het gedrag van anderen te beïnvloeden.

Onderhandelen  BAZO

Weet wat je gaat doen als je niet tot overeenstemming kan komen = Beste alternatief zonder overeenstemming. Als je belang hebt bij een bepaalde partij benoem dan voornamelijk de belangen van de ander (naast die van jezelf). Dat geeft vaak het beste resultaat.

Conflictstijlen

Bij conflicten kan je doordrukken, samenwerken, compromis sluiten, vermijden of toegeven.
Hierbij zorg je weinig of veel voor eigenbelang en weinig of veel voor andermans belang.

c2
Doordrukken is het beste als je zeker weet dat je gelijk hebt.
Vermijden, weglopen is het beste als e.e.a. het beste even kan blijven liggen.
Van samen een oplossing zoeken worden meestal beide partijen gelukkig, maar dan moeten beide partijen dat wel willen.  
Bij direct toegeven gaat het vaak ten koste van je eigen doel. Je zal dan wel door iedereen aardig gevonden worden en je laat zien dat je je goed kan inleven in de ander.
Proberen een deal te maken betekent dat je beiden iets wint en verliest. Bij goed onderhandelen komt het neer op geven en nemen. Bij een compromis kunnen beide partijen gelukkig zijn maar het kan ook het gevoel geven van dan moet het maar.

Interventies (tussen beide komen) 

Kunnen gedaan worden op inhoudsniveau, op het niveau van de procedure of op gevoelens of relatieniveau.

Op inhoudsniveau vraag je om informatie
Op procedureniveau vraag je over afspraken.
Op relatieniveau gaat het over het gedrag van de ander. Doe dat zo neutraal mogelijk.

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%