Open menu


Bij duurzaam bouwen gaat men uit van de trias energetica ofwel:

1. het terugdringen van de warmte koude behoefte
2. het toepassen van duurzame energietechnieken
3. het toepassen van efficiente technieken om in de resterende warmte/koudebehoefe te voorzien.

Meer over energiebewust ontwerpen is hier te vinden.

Als je energieneutraal wil ontwerpen en bouwen zou je de onderstaande competenties moeten hebben. Het is tevens een keuzedeel.

- bezit brede en specialistische kennis van detailleringseisen voor energieneutrale gebouwen
- bezit brede en specialistische kennis van energieneutraal bevorderende materialen - bezit brede en specialistische kennis van energieneutrale maatregelen vanuit wet- en regelgeving en eisen rond Passiefhuis en Active-house
- bezit brede kennis van aspecten van het menselijk welbevinden in zijn woon-, werk- en leefomgeving
- bezit brede kennis van controlemiddelen om de genomen maatregelen in de praktijk te toetsen
- bezit brede kennis van de Bouwagenda van Bouwend Nederland
- bezit brede kennis van de visies op huisvesting in de toekomst ten aanzien van bestaande bouw, nieuwbouw, utiliteitsgebouwen en industriële gebouwen
- bezit brede kennis van duurzame bouwprocessen - bezit brede kennis van energieneutrale installatieconcepten voor verwarmings- en ventilatiesystemen, koeling, energieopwekking en -opslag
- bezit brede kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie
- bezit brede kennis van NOM, BREEAM en soortgelijke concepten
- bezit kennis van complexere energieprestatieberekeningen  
- kan de eisen uit een PVE vertalen naar een energieneutraal ontwerp

- kan duurzame bouwconcepten integreren in (schets)ontwerpplannen
- kan energieneutrale oplossingen integreren in digitale gebouwmodellen
- kan energieneutrale oplossingen verwerken in werkvoorbereiding en uitvoeringproces
- kan gebouwontwerpen toetsen aan BENG-uitgangspunten
- kan geleverde kwaliteit toetsen aan de energieneutrale uitgangspunten
- kan meewerken aan uitgewerkte bouwplannen om deze via werkvoorbereiding en uitvoering daadwerkelijk te bouwen als duurzame en energieneutrale gebouwen
- kan bouwplaatspersoneel overtuigend aansturen met betrekking tot de verschillende energie-kritische uitvoeringsaspecten
- kan NOM-concepten vertalen in gebouwontwerpen
- kan ontwerp(voorstellen) toetsen aan actuele energieneutraal bouwen bevorderende wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, welstandsnota's, specifieke wensen van de opdrachtgever, etc.
- kan ontwerpdetails maken en toetsen aan de hand van actuele ontwerprichtlijnen voor duurzaam, energieneutraal bouwen, onder andere aan de SBR-referentiedetails en andere voorbeelden
- kan participeren in multidisciplinaire ontwerp- en bouwteams
- kan voorstellen maken voor keuzes van duurzame bouwmaterialen afgestemd op een specifiek ontwerp.
- kan wensen van opdrachtgevers vertalen in een (eenvoudig) duurzaam, energieneutraal gebouwontwerp, met aandacht voor milieuaspecten en menselijk welbevinden in zijn woon- werk-, en leefomgeving