Open menu

Vervanging (houten) vloeren door renovatievloeren 

Veel begane grondvloeren van bestaande woningen zijn niet of slecht geïsoleerd. Ook kunnen de balken van de houten begane grondvloeren van oudere woningen na verloop van tijd aan vervanging toe zijn. Een goed geïsoleerde vloer geeft comfortwinst en energiebesparing. Tevens voorkomt een luchtdichte vloer dat vanuit de kruipruimte teveel vocht en schadelijke stoffen zoals radon, in de woning komen. Het verwijderen van de (houten) begane grondvloer en het aanbrengen van de renovatievloer vereist de nodige vaardigheden en kennis.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bestaande vloeren beter thermisch te isoleren. Indien de bestaande (houten) vloer van zodanige slechte kwaliteit is, kan deze in zijn geheel vervangen worden door een renovatievloer met een goede thermische isolatie. Op de foto zie je hiervan een voorbeeld. Deze module geeft de benodigde basiskennis voor deze aanpak.

v8
Bron VBI

Waarom isoleren?

In Nederland bestaan heel veel huizen waarvan de vloer niet is geïsoleerd. We gaan hier in op het isoleren van vloeren door vervanging waardoor:
de luchtlekken worden gedicht;
andere problemen zoals scheve vloeren worden opgelost;
er dikke lagen isolatie mogelijk zijn ter vergroting van de isolatiewaarde.

isoleren

Er zijn veel verschillende methodes om vloeren te vervangen, maar je kunt ze grofweg indelen in twee categorieën: vloeren die je intact kunt laten en vloeren die je die in z’n geheel vervangt. In deze module gaan we er van uit dat de hele houten vloer vervangen wordt.

Daarin bestaan drie typen

v9

Renovatievloer liggers en EPS-elementen (broodjesvloer)

Renovatievloeren bestaan uit liggers (veelal van staal), hoekprofielen, EPS-vulelementen en EPS-randelementen.
Bekijk de film:

Afwerking renovatievloer

De afwerking van dit systeem kan:
droog zijn (plaatmateriaal);
nat (dekvloer van anhydriet of zandcement);    
een combinatie (bijvoorbeeld zwaluwstaart gecombineerd met natte afwerking).
Op de foto zie je een combinatie.

v10
Bron VBI

Sandwichpaneel

Sandwich vloerpanelen bestaan uit een samengesteld geheel van isolatie en een toplaag. De panelen worden veelal op maat aangeleverd vanuit de fabriek.

 

Schuimbeton

Schuimbeton kan worden toegepast als bodemafsluiter, maar ook voor de opvulling van de hele kruipruimte. Door de hoeveelheid lucht in het beton heeft schuimbeton een redelijk isolerende waarde. En een laag gewicht. Een kubieke meter schuimbeton weegt 500 kg. In vergelijking: water weegt 1000 kg en beton 2400 kg.  
 

Toepassingsmogelijkheden van schuimbeton
De toepassingsmogelijkheden van schuimbeton hangen direct samen met de volgende drie eigenschappen. 
 
1.    Het vloeibare karakter van de specie 
Dit betekent onder meer dat het materiaal kan worden verpompt over redelijk grote afstand en met verdicht behoeft te worden. Schuimbeton kan dan ook worden aangebracht in moeilijk of met voor mensen toegankelijke of bereikbare plaatsen. Om deze reden wordt schuimbeton bijvoorbeeld toegepast als vulling van leidingen.
2.     De lage volumieke massa 
De lage volumieke massa maakt het mogelijk om snel en zettingsarm of zelfs zettingsvrij te bouwen of te verbouwen in gebieden met slappe, weinig draagkrachtige grond.  Met schuimbeton zijn grote aanvullingen te realiseren met relatief gering materiaalverbruik.  Een lage volumieke massa betekent een relatief hoog luchtgehalte. Schuimbeton is dan ook een uitstekend isolatiemateriaal en wordt bijvoorbeeld toegepast als kruipruimte-isolatie.
3.     Samenhang 
Schuimbeton vormt een monoliet materiaal waardoor het sterkte en stijfheid bezit en als plaat kan fungeren. Door de samenhang treedt geen afschuiving op zoals bij loskorrelige materialen. Plaatranden kunnen dan ook rechtstandig worden beëindigd en een schuimbetonconstructie oefent, onder bepaalde voorwaarden, geen horizontale krachten uit op de aangrenzende constructie.
 
Deze drie eigenschappen leiden voor veel toepassingen tot kostenbesparingen omdat bijvoorbeeld de transportbehoefte naar het werk gering is.
Alleen de droge grondstoffen hoeven te worden aangevoerd. Het schuimbeton kan op het werk worden vervaardigd en worden verpompt. Voor 1 m3 schuimbeton hoeft maar een klein volume grondstof te worden aangevoerd. 

Je kan pas een goede monteur zijn als je ook wat weet van 

Veiligheid
Communicatie
Slim werken
Warmte(verlies) 
Condensatie
Isolatie
Geluid(sisolatie)
Koudebruggen
Luchtdicht bouwen
De belasting van bouwonderdelen