Open menu

Monumenten en warm bouwen

WarmBouwen is een ontwerpmethode voor energiebesparing in monumentale gebouwen, waarbij gevelisolatie aan de buitenkant niet wenselijk is.  

Hierbij worden de buitengevels in de verwarmingsperiode constant op een hogere temperatuur (16-18 °C) gehouden, waardoor de benodigde energie voor ruimteverwarming wordt beperkt. De energie, die voor de verwarming van gevels bij WarmBouwen wordt ingezet, is warmte die lokaal en – door de lage temperatuur - zeer efficiënt wordt opgewekt, bijvoorbeeld door een bodemwarmtepomp.
 
In dit systeem wordt de wandverwarming aan de binnenkant voorzien van binnenisolatie. Doordat de gevel niet afkoelt is het risico op condens, ook bij thermische bruggen, minimaal, en is een dampdichting niet noodzakelijk. De eindenergiebehoefte, maar ook de kans op bouwschade door isolatie is met WarmBouwen kleiner dan bij conventionele binnenisolatie.