Open menu

Specialisatie montage kozijnen, ramen en deuren

Veel warmte kan verloren gaan via ramen, kozijnen of deuren. Door montage van nieuwe ramen, kozijnen of deuren kan je dit oplossen en verhoog je het comfort in de woning.

Je krijgt informatie over
- de kwaliteitseisen,
- het materiaal,
- gereedschap en
- materieel dat je kunt gebruiken,
- verschillende aandachtspunten bij de montage,
- het voorkomen van ongewenste luchtstromen en
- in welke stappen je de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren. 

r1
Vervangen glaselement Bron: SBRCURnet

Naast basiskennis is specialistische kennis nodig en zullen de vaardigheden in praktijk moeten worden getraind. Hiervoor verwijzen we naar de cursussen van leveranciers en praktijkcentra.

Waarom isoleren

De meeste huizen in Nederland hebben veel luchtlekken, waardoor warmte verloren gaat. Om de hoge duurzaamheidsambities te halen moeten er verschillende delen van woningen worden geïsoleerd.

r2
Grootste luchtlekken in de praktijk Bron: Bouwradius

Mede door montage van nieuwe ramen, kozijnen en deuren verhoog je de isolatiewaarde van de isolatieschil. Hierdoor voorkom je dat warmte via kieren en naden naar buiten verdwijnt. Hoe meer lagen je aanbrengt tussen de binnen- en buitenruimte, des te beter de warmte binnen blijft. Zorg er dus voor dat je naast isolerende beglazing ook veel aandacht besteed aan de luchtdichting.

r3

Je ziet dat meerdere lagen de kou beter buiten houden dan minder lagen. Bron: Glaskoning

Verschillende glassoorten hebben verschillende isolatiewaarden (U-waarden). Als je meer lagen glas toepast blijft de kou beter buiten dan toepassing van minder lagen.

Deels of helemaal luchtdicht

Als je ramen, deuren of kozijnen gaat vervangen kan je kiezen voor een oplossing die de isolatie in bepaalde mate verbetert of een die past bij passief bouwen.

Passiefhuiskozijn

Een Passiefhuis is een zeer comfortabel gebouw dat zeer energiezuinig is. Een Passiefhuis heeft niet te maken met de bouwstijl of het ontwerp maar staat garant voor een zeer hoge bouwkwaliteit.

r4r5
Dezelfde woningen maar dan voor en na renovatie.

Bij een Passiefhuis wordt de energievraag maximaal gereduceerd doordat het gebouw:
• extreem goed is geïsoleerd;
• vrijwel geen warmteverliezen door ventilatie en infiltratie heeft;
• optimaal gebruik maakt van passieve zonne-energie.

r6

Kozijnen en ramen voor passief bouwen bestaan uit drievoudige beglazing en worden gecombineerd met kozijnprofielen.

Vervangen oude kozijnen en kunststof kozijnen plaatsen

 

Algemene aandachtspunten aansluitingen


Voor een goede uitvoering van de aansluitingen bij het plaatsen van kozijnen, ramen en deuren: 
• Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en eventuele ontheffing.
• Bepaal de plaats en de uitvoering van de dilatatievoegen in overleg met de leveranciers (en/of constructeur/ architect).
• Bestel in overleg met de leverancier geschikte materialen voor de luchtdichtingen.
• Zorg voor voldoende laagdikte van verf op hout (80 mu).
• Plaats het kozijn bij voorkeur niet rechtstreeks op een dragende, niet-isolerende muur. Bevestig het bijvoorbeeld door middel van profielen aan de dragende constructie.
• Zorg voor extra hefvermogen als je drievoudige beglazing gaat plaatsen.
• Breng waterwerende of waterdichte lagen dakpansgewijs aan.
• Vermijd naden tussen isolatieplaten en aansluitende constructies. Bind hoeken zo nodig zorgvuldig dicht.
• Vermijd luchtspouwen achter de isoleerlaag.
• Stel het hang- en sluitwerk licht knevelend (denk aan bedienbaarheid) af.
• Voer de kozijnen uit met goede kierdichting. 

Om de kozijnen zelf luchtdicht te plaatsen in het bouwkundige kader, worden de (stel)kozijnen over het algemeen rondom afgetapet op het binnenblad of het HSB-element. Zorg voor een goede aansluiting. Hierdoor voorkom je een luchtlek. 

Kies een kozijn met voldoende ventilatievoorzieningen en dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Globaal gezien gebruik je de werkwijze uit het volgende filmpje.

Aandachtspunten onderdorpel houten kozijn

Voorkom tussen het kozijn en de klik van de raamdorpel een capillaire naad. Gebruik bij het metselen van de raamdorpelsteen een stellat. Een opening van 8 mm is voldoende.

r7

Referentiedetail onderdorpel van een houten kozijn Bron: SBRCURnet 

Gebruik van afdichtingsmaterialen bij het luchtdicht maken

Bij de montage van ramen, kozijnen en deuren kan je verschillende afdichtingsmaterialen gebruiken:
• dichtingsprofielen/raamrubbers;
• schuimbanden; 
• kitten; 
• PUR-schuim;
• bitumen-/butyltapes en EPDM kleefstroken;
• tapes en plakbanden;
• pasta. 

In onderstaand filmpje zie je hoe je een aantal afdichtingsmaterialen toepast bij het luchtdicht maken.

 

Aandachtspunten dichtingsprofielen/raamrubbers

• Maak de af te dichten aansluiting niet smaller dan 5 mm.
• Gebruik doorgaande in de hoeken gelaste kaderprofielen. Bij voorkeur een hol kamerprofiel in plaats van een lipprofiel.
• Knip profielen die een 'anti-rek' voorziening hebben in de hoeken in verstek.
• Maak gebruik van een goed functionerend raambeslag (knevelend en nastelbaar).

Onderstaand zie je voorbeelden van dichtingsprofielen.

Links een profiel voor een naar binnen draaiend raam en rechts voor een brandwerende constructie.

r8r9

Onderstaand zie je een enkele deurdichting met grote vervormbaarheid. Daarmee krijg je ook bij enigszins gekromde deuren een goede luchtdichtheid.

r10

Schuimbanden

Gebruik deze voor slagregendichting en niet voor luchtdichting omdat alleen bij een juiste samendrukking enige luchtdichting bereikt wordt. Als die niet perfect is wordt het bandje eerder “lucht-open” in plaats van luchtdicht.  
• Stem het type schuimband af op de breedte en diepte van de te dichten voeg.
• Zorg dat de ondergrond redelijk tot goed vlak is.
• De grootste afmeting van de voeg is maatgevend. Gebruik bij sterk verlopende voegen, meerdere afmetingen.
• Blijf bij voorgecomprimeerde compressiebanden altijd binnen het voegbereik: de luchtdichtheid neemt sterk af bij toepassing in een te brede voeg.

r11

Met speciaal gereedschap gemaakte hoek in dichtingsband. Bron: SBRCURnet

Kitten

Pas voor luchtdichtheidsklasse 3 een rondgaande hieldichting toe of kit de glaslatten achteraf. Bij het toepassen van een cellenband tussen glaslatten en sponningbodem blijven er namelijk kleine luchtlekken ter plaatse van de verstekken/stuiken van de glaslatten aanwezig.

PUR-schuim toepassen bij stelkozijn

Gebruik voor afdichting van de ruimte tussen harde spouwisolatie en stelkozijn elastisch PUR-schuim.

Zorg voor een voldoende grote voeg (stelruimte en ruimte voor de luchtdichting). Laat de luchtdichting ook achter het hoekanker doorlopen.

r13

Bitumen- en butyltapes

Bitumen-/butyltapes gebruik je ter plaatse van de aansluiting van kozijnen (en stelkozijnen) op het binnenspouwblad. In onderstaand filmpje zie je hoe het plakken van bitalband in zijn werk gaat. Zie https://vimeo.com/175221807

Afplakken hoekaansluiting kozijn-binnenspouwblad met EPDM-kleefstroken

• Breng de tape dakpansgewijs aan.
• Druk of rol de tape goed aan.
• Er zijn ook voorgevormde hoeken voor kozijnaansluitingen in EPDM verkrijgbaar.

Voorkom dat bouwvocht in het stelkozijn wordt opgesloten.

Onderstaand zie je een goede luchtdichte aansluiting stelkozijn/betonnen binnenspouwblad met een zelfklevende EPDM-strook. 

r14

Bron: Carlisle CM Europe

Afhangen en sluitbaar maken

Een aantal aandachtspunten bij het afhangen en sluitbaar maken.

• Je ziet hier een rondgaand kaderprofiel met draai/kiep raambeslag. 
 Gebruik liever een rondgaand kunststof of rubberen kaderprofiel dan aluminium profielen. Daarmee kan je betere kierdichting in de hoekaansluiting en een betere indrukbaarheid realiseren.

• Pas meerpuntssluitingen toe.
• Gebruik nastelbare scharnieren en sluitplaten.  
• Zorg ervoor dat draaiende delen nauwkeurig zijn afgehangen.
• De plaats, vorm en afmetingen van de dichtingsprofielen verschillen per soort kozijn. Zorg ervoor dat het sluitwerk licht gekneveld is afgesteld (maar voor normaal gebruik ook weer niet te strak). 
• Gebruik eenzijdige afgeschuinde haakschoten H&S-werk. Eventueel zelfstellende sluitkommen.

r15r16r17
Bron: SBRCURnet

Let bij de montage van ramen ook op

Warmtetransport

1aa

Condensatie

1ab


Koudebruggen
1ac

Luchtdichtheid

1ad

Geluid(sdemping)

1ai

Isoleren

brandveiligheid 1

 

Veiligheid
1ae


Klantgerichtheid en communicatie
1ag

Hoe richt je je werkplek in

1ah