E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Er bestaan allerhande rekenmethoden om te bekijken hoe duurzaam een gebouw is.

- Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen
- GPR Utiliteitsbouw
- EPC (EP-normering)
- BREEAM en LEED
- GreenCalc+  

Het digitale huis

Rekenmethoden

- Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen

Nationaal pakket

- GPR Utiliteitsbouw

GPR

GPI
- EPC (EP-normering)

EPC

- BREEAM en LEED

Breeam kijkt naar

1.Management 12 %

MAN 1 Prestatieborging

MAN 2 Bouwplaats en Omgeving

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats

MAN 4 Gebruikershandleiding

MAN 12 Levenscycluskostenanalyse

MAN 6 Consultatie (keuze-credit)
MAN 7 Gedeelde faciliteiten (keuze-credit)

MAN 8 Veiligheid (keuze-credit)

MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit)

MAN 11 Onderhoudsgemak (keuze-credit)
2. Gezondheid 15 %

HEA 1 Daglichttoetreding

HEA 2 Uitzicht

HEA 3 Tegengaan lichthinder

HEA 4 Hoogfrequente verlichting

HEA 5 Kunstverlichting binnen- en buiten

HEA 6 Lichtregeling

HEA 7 Natuurlijke ventilatie
HEA 8
Interne luchtkwaliteit

HEA 9 Vluchtige organische verbindingen

HEA 10 Thermisch comfort

HEA 11 Temperatuurregeling

HEA 13 Akoestiek

3. Energie 19 %

ENE 1 CO2 emissiereductie

ENE 2 Submeteringenergieverbruiken

ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting

ENE 5 Toepassing duurzame energie

ENE 6 Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms

ENE 7 Energiezuinige koel- en vriesopslag

ENE 8 Energiezuinige liften

ENE 9 Energiezuinige roltrappen en rolpaden

ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
4. Transport 8 %

TRA 1 Aanbod van Openbaar Vervoer (OV)

TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen

TRA 3 Fietsenstalling

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid

TRA 5 Vervoerplan en Parkeerbeleid

TRA 7 Vervoersinformatiepunt

TRA 8 Toelevering en manoeuvreren

5. Water 6 %

WAT 1 Waterverbruik

WAT 2 Watermeter

WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting

WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair

WAT 5 Recycling van water

WAT 6 Irrigatiesystemen

WAT 7 Voertuigwasservice

6. Materialen 12,5 %

MAT 1 Bouwmaterialen

MAT 3 Hergebruik van gebouwgevel

MAT 4 Hergebruik van gebouwstructuur

MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen

MAT 7 Robuust ontwerpen

7. Afval 7,5 %

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

WST 2 Gebruik van secundair materiaal

WST 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval

WST 5 Compost

WST 6 Inrichting

8. Landgebruik en Ecologie 10 %

LE 1 Hergebruik van land

LE 2 Verontreinigde bodem

LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject

LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

LE 8 Partnerschappen met een lokale natuurorganisatie

9. Vervuiling 10 %

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering

POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

POL 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

POL 4 RuimteverwarminggerelateerdeNOx emissies

POL 5 Gebouwbescherming bij overstromingen

POL 6 Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater

POL 7 Minimalisering lichtvervuiling

POL 8 Geluidsoverlast

GWP = global warming potential

- GreenCalc+  

Greencalc

Het digitale huis

Well Building Standaard

welll2

well

Duurzaam bouwen