Open menu

Er bestaan allerhande rekenmethoden om te bekijken hoe duurzaam een gebouw is.

- Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen
- GPR Utiliteitsbouw
- EPC (EP-normering)
- BREEAM en LEED
- GreenCalc+  
- Milieukostenindicator MKI

Het digitale huis

Rekenmethoden

- Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen

Nationaal pakket

- GPR Utiliteitsbouw

GPR

GPI
- EPC (EP-normering)

EPC

- BREEAM en LEED

Breeam kijkt naar

1.Management 12 %

MAN 1 Prestatieborging

MAN 2 Bouwplaats en Omgeving

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats

MAN 4 Gebruikershandleiding

MAN 12 Levenscycluskostenanalyse

MAN 6 Consultatie (keuze-credit)
MAN 7 Gedeelde faciliteiten (keuze-credit)

MAN 8 Veiligheid (keuze-credit)

MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit)

MAN 11 Onderhoudsgemak (keuze-credit)
2. Gezondheid 15 %

HEA 1 Daglichttoetreding

HEA 2 Uitzicht

HEA 3 Tegengaan lichthinder

HEA 4 Hoogfrequente verlichting

HEA 5 Kunstverlichting binnen- en buiten

HEA 6 Lichtregeling

HEA 7 Natuurlijke ventilatie
HEA 8
Interne luchtkwaliteit

HEA 9 Vluchtige organische verbindingen

HEA 10 Thermisch comfort

HEA 11 Temperatuurregeling

HEA 13 Akoestiek

3. Energie 19 %

ENE 1 CO2 emissiereductie

ENE 2 Submeteringenergieverbruiken

ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting

ENE 5 Toepassing duurzame energie

ENE 6 Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms

ENE 7 Energiezuinige koel- en vriesopslag

ENE 8 Energiezuinige liften

ENE 9 Energiezuinige roltrappen en rolpaden

ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
4. Transport 8 %

TRA 1 Aanbod van Openbaar Vervoer (OV)

TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen

TRA 3 Fietsenstalling

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid

TRA 5 Vervoerplan en Parkeerbeleid

TRA 7 Vervoersinformatiepunt

TRA 8 Toelevering en manoeuvreren

5. Water 6 %

WAT 1 Waterverbruik

WAT 2 Watermeter

WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting

WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair

WAT 5 Recycling van water

WAT 6 Irrigatiesystemen

WAT 7 Voertuigwasservice

6. Materialen 12,5 %

MAT 1 Bouwmaterialen

MAT 3 Hergebruik van gebouwgevel

MAT 4 Hergebruik van gebouwstructuur

MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen

MAT 7 Robuust ontwerpen

7. Afval 7,5 %

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

WST 2 Gebruik van secundair materiaal

WST 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval

WST 5 Compost

WST 6 Inrichting

8. Landgebruik en Ecologie 10 %

LE 1 Hergebruik van land

LE 2 Verontreinigde bodem

LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject

LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

LE 8 Partnerschappen met een lokale natuurorganisatie

9. Vervuiling 10 %

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering

POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

POL 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

POL 4 RuimteverwarminggerelateerdeNOx emissies

POL 5 Gebouwbescherming bij overstromingen

POL 6 Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater

POL 7 Minimalisering lichtvervuiling

POL 8 Geluidsoverlast

GWP = global warming potential

- GreenCalc+  

Greencalc

Het digitale huis

Well Building Standaard

welll2

well

Deep architectuur

Computers rekenen tegenwoordig duizenden varianten van een gebouw door, analyseert die en komt uiteindelijk met de meest duurzame optie. Het kan met bergen data, kunstmatige intelligentie, blockchain, slimme software of met een digitale tweeling.

Het tijdperk van deep architectuur is aangebroken. (2022)

MKI-indicator (MKI-onderhoud: afwegingskader voor circulariteit | OnderhoudNL)

waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren op het gebied van CO2-belasting en circulariteit.

De indicator sluit aan op
- Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en
- de landelijke methode voor het meten van circulariteit (CB’23).
- Levenscyclusanalyse-data (LCA) uit de Nationale Milieudatabase (NMD)
en is het instrument een onderdeel van Kwaliteit in Balans (KiB) en kan het als indicator voor prestatieafspraken worden toegepast.