Open menu


Isolatie achter een stuclaag (gevelbekleding)


Veel warmte kan verloren gaan via de gevel. Je kan dit oplossen door de gevel na te isoleren. Er zijn diverse manieren om een gevel te isoleren. Dat kan van binnenuit of van buitenaf.  

Hier gaan we in op buitengevelisolatie met een stuclaag. Door isolatie van je gevels vergroot je het comfort in huis en verlaag je jouw energieverbruik. Met buitengevelisolatie krijgt de woning naast een isolerende jas ook een nieuw en fris uiterlijk.

st
Bron: Xella Nederland BV

Waarom isoleren

De meeste gevels in Nederland zijn spouwmuren. In de loop der jaren is de spouwbreedte steeds groter geworden.

isoleren
Als je kijkt naar de verschillende Rc-waarden, zie je dat het vullen van een spouw met isolatiemateriaal maar een klein effect heeft op de duurzaamheid van een gebouw. Om de hoge duurzaamheidsambities te halen moet er vaak meer gebeuren. De eerste stap is dan vaak het aanbrengen van een extra isolatieschil. Deze kan je aan de binnen- of buitenkant van de gevel aanbrengen. 

Isoleren van een gevel kan van binnenuit of van buitenaf.

Voor- en nadelen van isoleren van binnenuit:

+          gevel blijft in tact;
-           woonoppervlak wordt kleiner;
-           veel rommel binnen;
-           lastig om koudebruggen op te lossen.

Voorbeelden van buitenaf: 
-  geen hak- en breekwerk in de woning;
- camouflage van lelijke onderdelen van het gebouw zoals scheuren en verzakkingen; 
- bescherming van het bestaande gebouw, daardoor minder koudebruggen; 
-  veel afwerkingsmogelijkheden;
- bij voldoende buitenruimte kan je dikkere lagen toepassen. Dit kan de isolatiewaarde fors vergroten.

st2
Bron: Isovero

We gaan het hebben over de kwaliteitseisen, het materiaal, gereedschap en materieel dat je kunt gebruiken, gevelopbouw, voorkomen van vochtproblemen en in welke stappen je de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren. 

Systemen

Buitengevelisolatiesystemen kan je op twee manieren op de ondergrond bevestigen:
• met een traditionele bouwlijm (hechtmortel);
• via mechanische bevestiging (met profielen).

Hier gaan we uit van verlijming. Daarbij bevestig je de isolatieplaten met een hechtmortellaag van 3-5 mm dik op de ondergrond.  

Voor buitengevelisolatie met stucwerk zijn verschillende isolatiematerialen geschikt: 
• geëxpandeerde polystyreenplaten (EPS);
• geëxtrudeerde polystyreenplaten (XPS);
• steenwolplaten.  

st3

Het totale systeem is opgebouwd uit vier belangrijke onderdelen:
• de bevestiging of lijm; 
• de isolatieplaten;
• een wapeningslaag; 
• een afwerklaag.

Ondergond en methode

Beoordeel voor je gaat isoleren de ondergrond.

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, stofvrij, stabiel, draagkrachtig en (enigszins) zuigend is.

st4

Bron: SBR

Benodigdheden

Als je gaat isoleren heb je het volgende nodig:
• Lijmmortel
• Maatemmer voor het aanmaken van de lijm 
• Gevelisolatiepluggen
st5

Reparatie- en vulmortel, voor eventuele noodzakelijke reparaties
• Wapeningsweefsel
• Tandspaan
• Handzaag of specifiek snijdgereedschap met gloeidraad
• Pleistermateriaal- en gereedschap
• Indien nodig verf

st6

Globaal kan je de isolatie bij ieder gevelvlak op dezelfde wijze aanbrengen: 

1.   Bevestig sokkelprofielen waterpas.
2.   Snijd of zaag het isolatiemateriaal op maat.
       -  Verwerk zoveel mogelijk hele platen, behalve bij bouwkundige details.
3.   Breng hechtmortel aan op de isolatieplaten.
4.   Plaats de eerste rij isolatieplaten vanaf het sokkelprofiel. Breng vervolgens per rij de andere platen van de gevel aan en laat ze drogen.

      -  Strak tegen elkaar plaatsen met een schuivende beweging.
      -  Breng ze in verband aan.
      -  Zet constructieve dilataties in het gevelisolatiesysteem door.

5.   Plaats indien nodig voldoende isolatiepluggen (slag- of schroefplug).

      - Boor de gaten voor en breng ze verdekt aan. Raadpleeg bij twijfel een specialist of fabrikant.

6.   Werk aansluitingen waterdicht en luchtdicht af, bijvoorbeeld bij kozijnen.

st7

7.   Plaats bij kozijnen en hoeken hoekprofielen met extra wapeningsnet.
       -  Verlijm de hoekprofielen vol en zat.
8.   Breng lijmspecie aan.
9.   Breng wapeningsnet aan.
10. Breng primer aan en laat deze drogen.
11. Breng het stucwerk aan.
12. Werk de gevels indien gewenst met verf af.

Verlijmen vanaf de plint met Skin Basis

st8
Deze leverancier schrijft de volgende volgorde voor:
1. Teken een loodrechte horizontale lijn op de plek waar de bovenkant moet komen van het aluminium sokkelprofiel. 
2. Boor de ondergrond voor en plaats de afstandhouder .
3. Sla de slagplug door het profiel. Hiermee bevestig je het profiel en de afstandhouder aan de ondergrond.
4. Breng het wapeningsprofiel met wapening aan.
5. Breng lijm aan op de isolatieplaten.
6. Plaats de platen in het sokkelprofiel.
7. Controleer het oppervlak op vlakheid.

Scheuren, beschadiging of plaatvorming

Je wilt natuurlijk wel kwaliteit leveren. Daarom wat tips. 

Ter voorkoming van scheurvorming, beschadiging of plaatvorming houd je de volgende aandachtspunten aan:  
• Zorg ervoor dat aansluitende constructiedelen gereed zijn voor je begint. Dit voorkomt dat de gevelisolatie wordt beschadigd door achteraf uitgevoerde werkzaamheden. 

a7
• Breng droog cementgebonden plaatmaterialen aan (let op droge opslag!) Volg de bevestigingswijze van de leverancier. Let op de hart-op-hart afstand van de RVS-schroeven. Nieten wordt vaak ontraden. 


• Monteer sokkelprofielen bij de hoeken in verstek en zorg dat ze juist gekoppeld zijn.


• Zorg bij lekdorpels en waterslagen voor voldoende overstek.

a8


• Zorg dat in de mortel of gevelisolatie opgenomen onderdelen vrij kunnen uitzetten. Zorg voor voldoende speling.


•  Plak de waterslagen voor het aanbrengen van de gevelisolatie af.
a9
•  Rek cellenband niet in de lengte uit. 
• Breng voldoende lijm aan op de juiste plekken van de plaat, ook aan de randen.

a10

• Vul eventuele openstaande naden tussen de isolatieplaten met isolatiemateriaal/-schuim.

a11
• Voorkom dat plaatnaden samenvallen met materiaalovergangen of naden in de ondergrond. 
• Voorkom dat plaatnaden in het verlengde vallen van stijlen en dorpels. Breng de plaatnaden daar ‘vlaggend’ aan.

a12
• Schuur de oneffenheden in de isolatielaag, bijvoorbeeld bij plaatnaden, weg

a13

Aandachtspunten bij het aanbrengen van weefselstroken

• Breng voldoende diagonaalstroken aan bij hoeken die de isolatielaag onderbreken (kozijnen en balkonmuurtjes).

a1a6
 Deze extra wapeningsnetstroken vangen de extra spanningen op die daar optreden.
• Breng weefselstroken aan op een droge isolatielaag. 

a2
• Laat weefselstroken elkaar minstens 10 cm overlappen.  
 Voer twee weefsellagen over elkaar uit in twee verschillende mortellagen: 1e laag stotend in de mortel aanbrengen.
• Houd bij haaks op elkaar staande metalen profielen voldoende ruimte voor uitzetting, bijvoorbeeld bij een kozijnhoek.

a3
• Bed de hoekprofielen volledig in de mortel in.
Dit voorkomt holle ruimtes, dus ophoping van vocht en corrosie.  
Houd de voorgeschreven droogtijd aan tussen de verschillende lagen (vaak minimaal 48 uur per laag).
• Laat het wapeningsweefsel niet buiten de mortellaag uitsteken. 

a4
Dit voorkomt vochtopzuiging door capillaire werking van het wapeningsweefsel.
• Breng de wapeningslaag volgens voorgeschreven dikte aan. 
• Breng de bitumenlaag volgens voorschrift aan. 

a5
 Hierdoor voorkom je onthechting, lekkages of andere vochtproblemen. 

Colvitro

Colvitro is bezig stuc te ontwikkelen dat bestaat uit een vulstof van gekleurd glasgranulaat. Dit glas is schoon glas van consumentenverpakkingen (glasbak). In het opwerkingsproces voor het recyclen van het glas (toevoegen in de productie van glazen verpakkingen) blijft er een reststroom over die niet kan worden omgesmolten. Dit is de basis van Colvitro.
Ze zeven de glaskorrels en coaten deze vervolgens. Dit is de basis voor het stuc materiaal en de substituut voor kalk - gips.

Naast de basis hebben ze ook een drager om het glasmateriaal aan te brengen.
Dit hebben we speciaal laten ontwikkelen voor het product.

Meer info en contact zie https://colvitro.com/