Open menu

Opdrachten

Afdeling

Bouwkunde Constructief

E.Muntz

Koning Willem I College

Opleiding:

Middenkaderfunctionaris Bouwkunde constructief

Opdracht:

Duurzaam bouwen Transmissie

Project:

De energievrije villa

Doelen:

Na deze opdracht ben je in staat om bouwwerken en constructies te toetsen op transmissie verlies.

Benodigde voorkennis of vaardigheden:

Het onderdeel bouwkunde basis goed hebben afgesloten. De opdracht duurzame materialen hebben gelezen

Het senter -novem plan (bijlage) goed hebben bestudeerd.

Kernbegrippen:

Transmissie verlies warmte weerstand.

Werkwijze:

Beschrijf hoe je van een de te ontwerpen woning een aantal aanpassingen doet in het ontwerp waardoor deze woning een gebouwd wordt met een hoge warmte weerstand.

Bepaal voor elk bouwvlak de warmte weerstand (R waarde)

Bepaal voor elk bouwvlak het transmissieverlies

Bepaal voor de totale woning het transmissieverlies

Beoordeling criteria

De gebruikte isolatie materialen zijn alle duurzaam. Het warmteverlies is laag maar ook economisch verantwoord

Inlevervorm:

Verslag (natschool) berekeningen

Presentatie

Integraal met de andere opdrachten.

Beschikbare tijd:

4 weken

Nabespreking:

Voor oplevering

Eindproduct:

Verslag met de andere verslagen

Bijlage

Van onze woning zijn alle materialen in de vorige opdracht getoetst op duurzaamheid. We gaan een aantal materialen gebruiken om de woning zo energiezuinig te maken.

De isolatiematerialen die we gebruiken moeten dus een hoge warmte weerstand bezitten. ( R waarde) m2/w.K . We gebruiken de R waardes om makkelijk een hele wand te kunnen bepalen.

We mogen alle R waardes bij elkaar optellen. We krijgen dan R constructie.

We hebben aan de buitenkant van de constructie een luchtlaagje wat ook een bijdrage geeft aan de isolatie. dit noemen we Rextern . Ook aan de binnenkant bevindt zich zo,n luchtlaagje dit noemen we Rintern.

Als we alle r waardes bij elkaar hebben met de luchtlaagjes noemen we dit R lucht op lucht.

Extra

PROJECTOPDRACHT DUURZAAMHEID


Doelstellingen:

  • Verbreding van kennis op het gebied van duurzame materialen in de bouw (en civiele techniek) op mbo-niveau.
  • Toepassen van deze kennis in diverse projecten (energievrije villa, passiefhuis, oeverbescherming, etc.)
  • Het opzetten van een onderwijs- cq. bedrijfsruimte waar integraal onderzoek gedaan wordt op het gebied van binnenklimaat.

Beoogde onderwerpen:

  • LUCHT: - kwaliteit (CO2 , O2 ), filtering

- temperatuur, vochtigheid

- luchtverversing, luchtsnelheden, circulatie, ventilatieverhouding

- thermische behaaglijkheid

  • GELUID: - absorptie, reflectie, akoestische aspecten
  • ENERGIE: - zonnepanelen

- warmtepomp, HR-ketel

  • LICHT: - lichtintensiteit, absorptie-reflectieverhouding

- daglichttoetreding

- lichtrendement (gloeilamp/spaarlamp; led, TL)

Werkwijze:

In eerste instantie zullen wij ons richten op de diverse locaties van het KW1C. Hiervan wordt de nulsituatie vastgesteld. Daarbij moet gedacht wordt aan metingen op het gebied van: geluidsniveau, nagalmtijd (akoestiek), CO2 , O2, vochtigheid, temperatuur en lichtsterkte.

We kunnen gebruik maken van het programma ORKA dat, na invoering van diverse variabelen, het temperatuurverloop in een ruimte simuleert zodat een voorspelling gedaan kan worden over de mate van thermische behaaglijkheid onder verschillende omstandigheden. In samenwerking met Architectenbureau De Twee Snoeken wordt de zogenaamde Norm-worm ontwikkeld waarmee de minimale eisen m.b.t. bovenstaande onderwerpen kunnen worden berekend. De VIBA onderstaand ons op het gebied van technologie en materialen.

Na vaststelling van de nulsituatie zal er advies worden uitgebracht voor verbetering. Bij dit verbeterplan zal ook een ARBO-advies worden betrokken.

Stappenplan:

  • 2007-2008: Opzetten van project 3e jaars Bouw/Architectuur zodat de nulmeting kan plaatsvinden. Wij denken aan 2 groepen van 4 leerlingen die op diverse locaties aan de slag gaan met meetapparatuur en de situatie nauwkeurig in beeld brengen (hiervoor moeten meetvoorschriften + een protocol ontwikkeld worden).
  • 2008-2009: Het werken aan verbeterplan: materiaalkeuzes, intelligente ventilatie, akoestische maatregelen, etc.
  • 2009-2010: het opzetten van een bedrijfsstructuur waarmee de opgedane kennis aan derden kan worden aangeboden