Open menu

Ijzer staal ferro

Veel ijzererts wordt gewonnen in Zweden. Zie het filmpje hier onder.

 

De Zweedse producent wil de grootste groene staalproducent ter wereld worden. Met waterstof wil men de hoge temperaturen maken. De waterstof wordt geproduceerd duurzame stroom, opgewekt met wind- en waterkracht die in de regio volop aanwezig is. 

Groen staal is een droom voor Europa. Op dit moment stoot de staalindustrie evenveel CO2 uit als de helft van het Europese wagenpark. Voor iedere ton staal bijna twee ton CO2 vrij. Als Tatasteel IJmuiden op waterstof over wil heeft het de helft van alle elektriciteit in Nederland nodig. Daarvoor moeten vier keer zoveel windmolenparken op zee worden gebouwd als dat er nu staan en dat voor één bedrijf. In Zweden kan dat wel door waterkrachtcentrales en windmolens. Daar is 98 % van de stroom al duurzaam en ze gaan nog veel meer produceren (en exporteren). Groen staal is duurder maar als CO2 meer dan 68 euro per ton gaat kosten wordt het even duur. Ook stijgen de energieprijzen wat groene energie goedkoper maakt. 

Het metaal uit het bouw- en sloopafval wordt gerecycled in de metaalindustrie. Staal bestaat altijd deels uit gerecycled materiaal. 
Er zijn twee typen productieprocessen:
• BF-proces, het hoogovenproces en oxystaalproces, waarbij 20 tot 30% schroot wordt bijgemengd.
• EAF-proces, het elektro-ovenproces of electrostaalproces, waarbij 100% schroot wordt omgesmolten tot nieuwe producten.

Constructiestaal, zoals het staal voor balken en buizen, dat in Nederland op de markt wordt gebracht, wordt inmiddels voor bijna 100% via EAF gefabriceerd. Vanuit het perspectief van circulair bouwen is dit een hoogwaardige vorm van hergebruik van grondstoffen. Maar de uitdaging is om stalen bouwproducten een volgende gebruikscyclus te geven in een ander bouwwerk voordat ze worden gerecycled.

Om ijzer te maken uit erts moet eerst de zuurstof eruit. Hiervoor verwarm je de erts tot 1000 graden. Hierdoor reageert de koolstof in het erts met zuurstof tot CO2. Bij groen staal wordt ipv koolstof waterstof gebruikt zodat er water ontstaat en geen CO2. Het staal is dan wel anders (sponsstaal) en moet dan weer de oven in. 

In principe is al het staal te produceren met EAF. Op dit moment is echter niet voldoende schroot voorhanden om te voldoen aan de vraag naar staal. Van al het staal dat in Europa wordt gebruikt,wordt gemiddeld 56% via EAF vervaardigd. Dit percentage varieert per specifiek product.

IJzer

Wereldwijd wordt er meer dan 1,8 miljard ton staal per jaar geproduceerd. De staalindustrie is verantwoordelijk voor zo’n 7 tot 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarmee stoot de staalindustrie net zoveel CO2 uit als de helft van het Europese wagenpark. De vergroening in de staalsector is lastig, omdat er hoge temperaturen nodig zijn voor het maken van staal die niet haalbaar zijn met groene elektriciteit. Waterstof biedt een uitkomst en kan wél voor dat soort temperaturen zorgen. Als de waterstof op een duurzame manier wordt opgewekt - en dus groen is - wordt het proces van staal maken ook duurzaam.

Spaanse groene staalfabirek

ArcelorMittal en de Spaanse Overheid investeren daarom samen 1 miljard euro in het maken van groen staal, met als doel de komende vijf jaar 4,8 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer te stoten. Als de installatie in 2025 staat, is de fabriek in het Spaanse Gijón ’s werelds eerste koolstofvrije staalfabriek. In dat jaar moet er 1,6 miljoen ton groen staal van de band rollen.

De kern van het plan is de bouw van een installatie voor groene waterstof waar direct gereduceerd ijzer (DRI) wordt gemaakt. DRI wordt geproduceerd door een reducerend gas uit aardgas of steenkool. Het reducerende gas is een mengsel met een meerderheid aan waterstof en koolmonoxide, waardoor er minder CO2 vrijkomt. Daarnaast wordt de investering gebruikt voor de bouw van een hybride elektrische boogoven (EAF), die wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteit.

Perovskiet en 90 % CO2 reductie

Je kan de CO2 die vrijkomt afvangen en laten reageren met perovskiet, een materiaal dat wordt gebruikt in zonnepanelen. Die chemische reactie gebeurt onder veel lagere temperaturen dan in een gewone hoogoven. Daardoor kan de fabriek deels worden aangedreven op hernieuwbare energie.(2023)

Zie ook Video's duurzaam staal (duurzaaminstaal.nl)

 duurzaamstaal