E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Ijzer staal ferro

Veel ijzererts wordt gewonnen in Zweden. Zie het filmpje hier onder.

 

De Zweedse producent wil de grootste groene staalproducent ter wereld worden. Met waterstof wil men de hoge temperaturen maken. De waterstof wordt geproduceerd duurzame stroom, opgewekt met wind- en waterkracht die in de regio volop aanwezig is. 

Groen staal is een droom voor Europa. Op dit moment stoot de staalindustrie evenveel CO2 uit als de helft van het Europese wagenpark. 

Het metaal uit het bouw- en sloopafval wordt gerecycled in de metaalindustrie. Staal bestaat altijd deels uit gerecycled materiaal. 
Er zijn twee typen productieprocessen:
• BF-proces, het hoogovenproces en oxystaalproces, waarbij 20 tot 30% schroot wordt bijgemengd.
• EAF-proces, het elektro-ovenproces of electrostaalproces, waarbij 100% schroot wordt omgesmolten tot nieuwe producten.

Constructiestaal, zoals het staal voor balken en buizen, dat in Nederland op de markt wordt gebracht, wordt inmiddels voor bijna 100% via EAF gefabriceerd. Vanuit het perspectief van circulair bouwen is dit een hoogwaardige vorm van hergebruik van grondstoffen. Maar de uitdaging is om stalen bouwproducten een volgende gebruikscyclus te geven in een ander bouwwerk voordat ze worden gerecycled.

In principe is al het staal te produceren met EAF. Op dit moment is echter niet voldoende schroot voorhanden om te voldoen aan de vraag naar staal. Van al het staal dat in Europa wordt gebruikt,wordt gemiddeld 56% via EAF vervaardigd. Dit percentage varieert per specifiek product.

IJzer

Wereldwijd wordt er meer dan 1,8 miljard ton staal per jaar geproduceerd. De staalindustrie is verantwoordelijk voor zo’n 7 tot 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarmee stoot de staalindustrie net zoveel CO2 uit als de helft van het Europese wagenpark. De vergroening in de staalsector is lastig, omdat er hoge temperaturen nodig zijn voor het maken van staal die niet haalbaar zijn met groene elektriciteit. Waterstof biedt een uitkomst en kan wél voor dat soort temperaturen zorgen. Als de waterstof op een duurzame manier wordt opgewekt - en dus groen is - wordt het proces van staal maken ook duurzaam.

Spaanse groene staalfabirek

ArcelorMittal en de Spaanse Overheid investeren daarom samen 1 miljard euro in het maken van groen staal, met als doel de komende vijf jaar 4,8 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer te stoten. Als de installatie in 2025 staat, is de fabriek in het Spaanse Gijón ’s werelds eerste koolstofvrije staalfabriek. In dat jaar moet er 1,6 miljoen ton groen staal van de band rollen.

De kern van het plan is de bouw van een installatie voor groene waterstof waar direct gereduceerd ijzer (DRI) wordt gemaakt. DRI wordt geproduceerd door een reducerend gas uit aardgas of steenkool. Het reducerende gas is een mengsel met een meerderheid aan waterstof en koolmonoxide, waardoor er minder CO2 vrijkomt. Daarnaast wordt de investering gebruikt voor de bouw van een hybride elektrische boogoven (EAF), die wordt aangedreven door hernieuwbare elektriciteit.

ArcelorMittal zal afhankelijk zijn van de overheidssteun, een bedrag van 500 miljoen euro – en van andere initiatieven om lange pijpleidingen aan te leggen die zonne-energie verplaatsen van grootschalige zonneparken. Van de opgewekte zonne-energie wordt dan waterstof gemaakt.

Zie ook Video's duurzaam staal (duurzaaminstaal.nl)

 duurzaamstaal

Duurzaam bouwen