Open menu

Flex wonen

De eerste drie kwartalen van 2023 jaar zijn er ruim vierduizend neergezet, aanzienlijk minder dan de beoogde 15 duizend o.a. door moeite locaties te vinden.

Het is snel toegankelijk en per definitie tijdelijk wonen. Het is tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers: van vluchtelingen tot starters op de woningmarkt of arbeidsmigranten. Het idee is dat zij bijvoorbeeld in verplaatsbare woningen, tijdelijk getransformeerde kantoren of gemengde wooncomplexen voor een bepaalde tijd woonruimte vinden. Het kan gaan om een maand, maar ook om tien jaar.

flexwonen

Van 2021-2023 wil de regering 10.000 flexwoningen. 

Door braakliggende terreintjes en parkeerveldjes te gebruiken als bouwlocaties kan de leefbaarheid in de wijk toenemen. Of bouwen op het water. Daarnaast is het zoeken naar woonvormen die eenzaamheid verminderen. Wonen of hofjes is populair. 

Of kangoeroewoningen voor Oma die in de achtertuin woont.

Er bestaat nu een grote vraag is naar grondgebonden eengezinswoningen. Daarin wonen nu vaak ouderen die niet willen verhuizen, omdat zij in hun wijk willen blijven en daar geen betaalbare alternatieven zijn. Stel dat je dat soort appartementen wel biedt? Dan kun je een heleboel grondgebonden eengezinswoningen vrijspelen. 

Daarbij gaan miljoenen woningen van het aardgas af. Als het om grotere aanpassingen gaat, is het handig als mensen op dat moment tijdelijk ergens anders wonen. Daarom zijn er kansen voor zogenoemde wisselwoningen. Voor ouderen kunnen die wisselwoningen een permanente woning worden, als deze woningen een goede prijs hebben en zich op een goede locatie bevinden. Op die manier hoeven ouderen maar één keer te verhuizen. Dan breng je een hele keten op gang die heel veel doelen kan dienen. En dan nog biobased bouwen.

Als we die miljoen woningen in beton gaan bouwen, dan hebben we een enorme CO2 uitstoot. Daarom houtbouw. Dan heb je plotseling de mogelijkheid om heel veel CO2 op te slaan in plaats van uit te stoten. Het is tegenwoordig mogelijk is om hout kruislings te verlijmen. De platen die zo ontstaan, zijn sterk genoeg voor de bouw van zeven verdiepingen. Omdat hout licht is, kunnen deze constructies zelfs bovenop bestaande woningen worden neergezet.

Zo'n houten geprefabriceerde woning rij je 's ochtends een wijk binnen en 's avonds kan er iemand in wonen.

Het is mogelijk om dit soort woningen voor een groot deel in de fabriek te ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat het bouwproces versnelt, maar ook dat het afval en de transportbewegingen verminderen. Zo'n houten geprefabriceerde woning rij je 's ochtends een wijk binnen en 's avonds kan er iemand in wonen.  enthousiast.

Deze manier van bouwen is snel, levert weinig bouwoverlast op en mensen vinden het daarnaast ook prettig om in een houten huis te wonen. Het enige nadeel wat hij nu kan noemen is de prijs. Bouwen in hout is nog een fractie duurder dan bouwen in beton, maar dat heeft te maken met de nu nog beperkte schaal waarop we het inzetten. En stel dat het volgende kabinet besluit tot een CO2-heffing, dan slaat dat in een keer helemaal om. Dus wat dat betreft heeft dat houtbouwen ook echt de toekomst.