Open menu

Stap 1: terugdringen van de warmte-/koudebehoefte

Het terugdringen van de warmte- en koelbehoefte leidt direct tot een lagere afhankelijkheid van energie en installaties. Installaties kunnen kleiner worden gedimensioneerd.

De bouwkundige maatregelen worden daarmee relatief belangrijk, omdat ze de gehele levensduur van de woning meegaan (in tegenstelling tot de installatie) en nauwelijks meer aan te passen zijn.

De eerste stap is steeds:

 • isolatie vloer Rc = 4,0 m2K/W bespaart tot 16 %
  dak Rc = 4,0 m2K/W
  dichte gevel Rc = 3,5 m2K/W
  deur Udeur = 2,0 W/m2K   bespaart tot 3,5 %
  raam Uglas = 1,1 W/m2K
  raam (kozijnen) Uraam = 1,6 W/m2K
 • zontoetredingsfactor ZTA = 0,60
 • luchtdichtheid woning qv;10;kar = 0,625 dm3/s.m2
 • koudebruggen Extra aandacht aan de detaillering van koudebruggen, conform de SBR details
 • passief toepassen van zonne-energie

Keuzemaatregelen binnen deze stap zijn:

 • Serres als buffer, maar ook als voorverwarmer van ventilatielucht
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht

Koelen wordt ook steeds belangrijker. Denk eens aan zonneschoorstenen. Die koelen !

Hoeveel warmte / m2 per graad temperatuursverschil lekt er weg = de U waarde (in W/m2K) en hoeveel m3 aardgas dat per m2 per jaar kost (= ongeveer 10x zoveel)

U waarde W/m2K m3 aardgas /m2 jaar
enkel glas 5,7 57
dubbel glas 3,2 32
HR++ glas 1,5 15
een steensmuuur 2,2 22
spouwmuur met isolatie 0,8  8


Als de zon laag staat reflecteert een ruit maar 8 %. Dus 92 % van de warmte komt binnen. Dat is gunstig in de winter. In de zomer staat de zon hoger en wordt er meer gereflecteerd. Dubbel glas reflecteert 15 % dus toch wordt dan nog zo'n 80 % van de warmte benut. 10 m2 op het zuiden vervangt een elektrische kachel die dag en nacht aan staat.