Open menu

Stap 2: toepassen van duurzame energietechnieken


Met duurzame energie worden de niet-eindige energiebronnen bedoeld. Veelal vragen deze om bouwkundige randvoorwaarden in het ontwerp die toepassing van duurzame energie nu of in de toekomst mogelijk maken, zoals een gunstige oritatie van dakvlakken, gevels en vertrekken, of het in de grond aanbrengen van warmtewisselaars.

Duurzame-energietechnieken zijn bijvoorbeeld:

  • Zonneboiler (tapwater) (verlagen gasverbruik 20 % maar kosten 2000 - 4000 euro)
    Een zonnecollector heeft minder rendement naarmate de temperatuur hoger moet zijn. Voor water van 40 oC is hij prima en nog beter is hem te koppelen aan een warmtepomp. Voor warm tapwater heb je maar 40 % rendement. 4 m2 en een voorraadvat van 150 liter kan zorgen voor 2/3e van het warme water.
  • Zonnegascombi (ruimte- + tapwaterverwarming)
  • Warmtepomp
  • Warmtepompboiler
  • Energieopslag in de bodem (WKO)
  • HRe ketel (aardgas verwarmt water en maakt elektriciteit. de retourwater verwarming koelt de elektromotor en de warmte rookafvoer verwarmt het water en de verwarming. Kost 4500 euro terwijl een normale ketel 1300 kost.
  • PV (fotovoltache) cellen (elektriciteit uit zonlicht)

Zonnepanelen van Si (silicium) absorberen alleen maar licht van 1,1 m (is licht nabij Infra Rood). Heeft het licht een grotere golflengte dan heeft het geen effect en bij een lagere golflengte (dus richting zichtbaar licht) komt het teveel aan energie vrij als warmte. Vandaar is maximaal 30 % rendement te halen en normaal is 20 %. In de praktijk komt het neer op 8-15 %. Na drie jaar is de energie die het gekost heeft de panelen te maken weer terugverdiend.
Wattpiek is hoeveel watt hij levert bij volle zon. In 1980 was de prijs 30 euro per Wpiek. In 2007 nog maar € 5,-- = 0,50 ct per kWh. In 2013 nog maar € 1,25  Men hoopt het rendement nog wat te kunnen verbeteren, dat de terugverdientijd omlaag gaat en ook de productiekosten.
We verbruiken gemiddeld 400 watt gedurende de hele dag. De zon levert 110 W/m2 Het rendement van de cellen is 15 % = 18 W/m2. We hebben dus 20 m2 nodig bij 1,25 euro per Wpiek = 4.250 euro.