Open menu

Autariksch bouwen.

Autarkisch = Zelfvoorzienend, onafhankelijk van anderen.

Bij autarkische woningen construeer je huizen die  
- hun eigen energie produceren, 
- een eigen watervoorziening hebben en
- liefst ook hoogwaardig voedsel produceren.

Daarbij worden afvalstromen vanuit deze woningen worden gecoördineerd, hergebruikt en tot een minimum teruggebracht.

Daarbij zou je in de woning een ‘plug and play’ karakter moeten inbouwen waardoor verouderende technologieën eenvoudig kunnen worden vervangen door nieuwe wanneer een sterk verbeterde technologie zich aandient.
Elke woning zou voorzien moeten worden van een eigen aansluitpunt voor elke vorm van elektrisch vervoer, zowel voor opladen als voor opslag.
Het (lessenaars)dak op het zuiden en in een groene omgeving met kleinschalige, bloemrijke natuur als aanvulling op een parkachtig landschap met kleine clusters van bomen en struiken welke nu al  aanwezig zijn in het omringende landschap in het de buitengebied.

Het is niet nodig deze woningen aan te sluiten op een bestaand traditioneel netwerk, zoals het elektriciteitsnetwerk, de waterleiding of de riolering.

Hierin zou het bouwproces volledig duurzaam moeten zijn en de functie van de woning zelf moet gericht zijn op een duurzaam leven van hoge kwaliteit en met een optimaal comfort.

Energie, water, voedsel wordt nu geleverd door grote bedrijven die lang niet allemaal duurzaam werken. Je kan ook proberen het zelf te doen. De technologie ervoor bestaat inmiddels.
Dan ga je autarkisch bouwen.

Het bovenstaande is gehaald uit ‘Fan wolfeart nei wolwêzen’ van Paul Bronsgeest van 169 targets.

Je kan alleenstaande huizen autarkisch maken maar je kan ook denken aan een autarkische woonwijk waarn voorzieningen in gezamenlijk gebruik zijn. 

aurarkie

autariksch woonhuis

Voorzieningen in een autarkisch huis. 

autarkische voedselproductie

Inspiratie bij autarkische voedselproductiesystemen.

Tinytim

 Autarkische wijken

In het onderstaande filmpje is te zien hoe je een autarkische wijk kan opzetten.

Innovahub

https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Showcase/public/Presentation/d08baec8cac3407eafec60d26181e0271d