Open menu

Erfdelen 

Kleinschalig wonen op een voormalig boeren-erf met gelijkgestemden. Ieder zijn eigen kleinschalige woning op een voormalig boerenerf, met oog voor elkaar, de natuur én ieders gezondheid.
Net als in gehuchten van vroeger, ook een beetje voor elkaar zorgen en met elkaar optrekken.  Iedereen heeft een eigen woning en voordeur, maar de boerderij kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke voorzieningen, zoals een werkplaats, een atelier, een wasruimte en een gastenverblijf. En denk bijvoorbeeld ook aan een gemeenschappelijke moestuin.

Je kan het huis gelijkvloers maken zodat je er, mocht dat nodig zijn, ook met een rolstoel terechtkunt en gezamenlijk kun je energie opwekken, zodat je zelfvoorzienend woont.
Sociale netwerken worden kleiner doordat er steeds meer vrienden wegvallen als je ouder wordt. Met een gemeenschappelijk woonerf waar je deel uitmaakt van de woonleef-gemeenschap is er geen risico op eenzaamheid.

Veel boeren zijn afgelopen jaren gestopt  en dit neemt de komende jaren toe.

Wetgeving

Maar er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig: van bedrijfs- naar woonbestemming. De ene provincie staat daar positiever tegenover dan de andere. 
De nieuwe omgevingswet die 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur bundelt. is ook goed nieuws. Die wet biedt meer ruimte aan particuliere initiatieven.
Bij het beoordelen van plannen wordt 'ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij' het motto. 

Hoe regel je het?

* Breng eerst je persoonlijke wensen in kaart en vorm een kerngroep van medebewoners. Hoe wil je wonen? Met hoeveel mensen? Van welke leeftijden en welke gezinssamenstellingen? Wil je een moestuin aanleggen en je eigen energie opwekken? Op woongroepen.nl vind je bureaus die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van erfdeelachtige woonprojecten. Soms vind je via dit soort organisaties ook medestanders of partijen die al bezig zijn met een project waarbij je kunt instappen.

* Klop aan bij de gemeente waar je de woongroep wilt beginnen. Op erfdelen.nl vind je gemeenten die er positief tegenover staan.

* Ga op zoek naar een geschikt erf. Dat kan bijvoorbeeld via de gemeente, de Rabobank, rentmeesters en makelaars. Reken gerust op een jaar om een geschikte plek te vinden.

* Stel afspraken op en verdiep je in de financiële en juridische kant. Eigendom en beheer van het vastgoed moeten goed worden vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld in een Vereniging van Eigenaren, een stichting of een coöperatie. Met een coöperatie zonder winstoogmerk kun je subsidies aanvragen, bijvoorbeeld voor het aanplanten van een moestuin, een voedselbos, een windmolen, etc.

* Smeed bouwplannen en begin tijdig met een ecologisch onderzoek voor je bestemmingsplan, om in kaart te brengen of beschermde planten, dieren of gebieden worden aangetast.

 

 

 

_______________________