Open menu


Montage prefab vloeren

Met informatie over de kwaliteitseisen, het materiaal, gereedschap en materieel dat je kunt gebruiken, vloeropbouw, voorkomen van vochtproblemen en in welke stappen je de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren.

Hoe Prefab bouwen in de praktijk verloopt en hoe men een nul op de meter woning in één dag neerzet is in het onderstaande fimpje te zien.

Prefabvloeren behoren tot de oudste prefabproducten. De markt biedt een grote variëteit van prefab vloer- en daksystemen aan.
 
Prefabbouw, ook wel elementenbouw, montagebouw, systeembouw of unitbouw genoemd, is het bouwen uit prefab-bouwonderdelen zoals vloeren, wanden en daken. Hierbij worden de elementen op de bouwplaats samengevoegd tot een geheel.

Type prefab vloeren in de woningbouw

Een prefab vloer of systeem vloer is (meestal betonnen) vloer die volgens een bepaald systeem gelegd wordt, d.w.z. uitgaande van standaardonderdelen zoals betonbalken, en als isolatiemateriaal polystyreen (piepschuim). De stijve delen van de vloer zorgen voor de noodzakelijke wapening. Meestal is een afwerkvloer (dekvloer) nodig.
 
De vijf meest gebruikte prefabvloeren zijn:
holle vloerelementen (kanaalplaatvloer);
geribde vloeren (ribcassettevloer);
massieve plaatvloeren (breedplaatvloer);
composiete breedplaatvloeren (Grote breedplaat vloeren in gewapend en voorgespannen beton);
composiete balk-blok-vloeren (combinatievloer).

v1

De ribcasette- en kanaalplaatvloer

Een ribcasettevloer ook wel ribbenvloer of cassettevloerplaat genoemd, is een systeemvloer die is opgebouwd is als een betonnen vloer van prefab beton met aan de bovenzijde een dunne betonplaat van voorgespannen beton, dikkere zijribben en een isolerende onderzijde van polystyreenschuim (PS) of geëxpandeerd polystyreen (EPS).
De ribcasettevloer wordt vaak toegepast als begane grondvloer in de woningbouw en lichte utiliteitsbouw. 

v2 
Ribcassettevloer bouwdetail Fundering met buitenwand (eindgevel)  bron: https://www.dehoop-pekso.nl

Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer; de kanaalplaatvloer bestaat uit prefab gewapend betonnen vloerplaten die van holle kanalen zijn voorzien. 
De kanaalplaatvloer wordt in zowel in woningbouw als in utiliteitsbouw toegepast als begane grondvloer en verdiepingsvloer. 

v3

Kanaalplaatvloer bouwdetail Fundering met buitenwand (eindgevel)  bron: https://www.dehoop-pekso.nl 
 
Maatregelen water -en luchttransport

Om de water- en luchttransport bij de aansluiting van de muur en de fundering te voorkomen worden verschillende maatregelen getroffen. Afdichtingsmiddelen zoals oa. een waterkerende folie, een luchtdicht membraan en een luchtdichte kantstrook zorgen voor een water- en luchtdichte aansluiting.
Een luchtdichte kantstrook is een flexibele scheidingsstrip die tussen de dekvloer en de aangrenzende bouwelementen wordt aangebracht        
Membranen zijn dunne vliezen en hebben de functie om bepaalde stoffen door te laten en andere tegen te houden. Dat kan een folielaag zijn, maar dan met een speciaal doel, namelijk om "ruimten" op een bepaalde manier te scheiden. Een bekend membraan in de bouw laat damp (water in gasvorm) door maar houdt water (vloeibaar) tegen.
Een waterkerende folie bijvoorbeeld een DPC-folie is een vochtkerende (waterdichte), soms ook dampdichte PE-folie die wordt toegepast tegen bijvoorbeeld opstijgend of doortrekkend vocht in muurconstructies. 

Aansluitingen

Een luchtdichte kantstrook is een flexibele scheidingsstrip die tussen de dekvloer en de aangrenzende bouwelementen wordt aangebracht        
 
Membranen zijn dunne vliezen en hebben de functie om bepaalde stoffen door te laten en andere tegen te houden. Dat kan een folielaag zijn, maar dan met een speciaal doel, namelijk om "ruimten" op een bepaalde manier te scheiden. Een bekend membraan in de bouw laat damp (water in gasvorm) door maar houdt water (vloeibaar) tegen.
 
Een waterkerende folie bijvoorbeeld een DPC-folie is een vochtkerende (waterdichte), soms ook dampdichte PE-folie die wordt toegepast tegen bijvoorbeeld opstijgend of doortrekkend vocht in muurconstructies.

v5

Luchtdichte kantstrook bron: www.joostdevree.nl

v6

Waterdicht Membraan  bron: www.illbruck.com

Werkvolgorde plaatsing prefab vloer elementen

Prefab vloerelementen worden in de fabriek vervaardigd en naar de bouwplaats getransporteerd met een vrachtwagen. De prefab vloerelementen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zo kunnen verankeringen zijn ingestort, en eventuele leidingen zijn opgenomen. Montagevoorschriften van de fabrikant zijn altijd leidend.
Om het nauwkeurig plaatsen van de prefab vloer elementen soepel te laten verlopen, moet het werk op de bouwplaats goed worden voorbereid.

Montage prefab vloer elementen

Het monteren van prefab vloer elementen beton gebeurt door middel van horizontale montage, waarbij de vloer elementen aan een constructie van stalen of betonnen kolommen verankerd worden.
De uitvoering is sterk afhankelijk van de situatie, het ontwerp en het type element. Vanuit de leverancier of vanuit de branche worden richtlijnen gegeven. De uitvoeringsinstructie van de fabrikant is leidend.
 
Verankering in het beton van een kanaalplaatvloer kan plaatsvinden door:
ankers te boren. Boor uitsluitend op de plaats waar de kanalen zich bevinden. Verankering vindt dus plaats in het beton van boven- en of onderschil. Niet boren in de dammen, daarin kan de bewapening zich bevinden.
een ankerverbinding in te storten in de halfverdiepte sparing of voeg.
 
De volgende bevestigingsmiddelen zijn geschikt voor kanaalplaatvloeren:
schietnagel 
plug + schroef 
zelftapanker 
spreidanker 
instortanker 
door-en-door anker 
De volgende bevestigingsmiddelen zijn niet geschikt voor kanaalplaatvloeren:
spreidankers van he type segment of achterinsnijdend
lijm- en chemische ankers
injectiepluggen
inslagankers
keilbouten
zelfborende ankers

v7

Afdichting van prefab vloer elementen

Aansluiting begane grondvloer en binnenmuur: De aansluiting tussen de begane grond vloer met de muur is wat betreft luchtdichtheid een kritisch punt in de bouwschil. De kier moet luchtdicht gemaakt worden. Dit kan op verschillende manieren. In dit voorbeeld wordt een afdichtingscoating gebruikt.
 
Afdichting kanaalplaatvloer: De kanalen van kanaalplaatvloeren vormen een risico op luchtlekkages. De kanalen moeten vooraf de plaatsing worden afgedicht. Dit kan op verschillende manieren. In dit voorbeeld wordt een butylband gebruikt. Vaak worden ook andere afdichtingsmiddelen gebruikt zoals, kunststof doppen of pluggen.
 
Bekijk het filmpje: 'afdichting van prefab vloeren'  

Aandachtspunten voor de aansluiting van prefab vloer elementen

Beschadigingen Prefab elementen
Maatvoering bouwkundig kader en prefab elementen
Onjuiste verankering
Ongewenste contactbruggen tussen elementen
Afdichtingen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig
Waterkerende / werende lagen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig
 
Bouwfout Kanaalplaat doorboren
Hoe verzwak je een kanaalplaatvloer met een overspanning van 8 meter? Gewoon met een kunststofleiding door de wapening heen. 10 cm naar rechts of links had een paar uur werk gescheeld!  Daarnaast is het de vraag of de constructie luchtdicht is gebleven.

Je kan pas een goede monteur zijn als je ook wat weet van 

Veiligheid
Communicatie
Slim werken
Warmte(verlies) 
Condensatie
Isolatie
Geluid(sisolatie)
Koudebruggen
Luchtdicht bouwen
De belasting van bouwonderdelen

 

%MCEPASTEBIN%