Open menu


Introductie met opdrachten


In 2020 gaat de EU energieneutraal bouwen voorschrijven. Dat betekent het nodige voor de bouw- en installatiewereld. Er zal bijgeschoold moeten worden en de onderwijsprogramma's in het MBO zullen moeten worden aangepast.

De Nederlandse regering wil namelijk voor 2021 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen. Voor 2030 wil de overheid het tempo opvoeren naar 200.000 woningen per jaar. Dat komt uit op minstens 961 woningen per week voor 2021 en 3.846 voor 2030. Kortom, een immense opgave voor de bouwsector.

Kantoren mogen vanaf 1 januari 2023 alleen worden gebruikt, als zij energielabel C of hoger hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. De verplichting is het gevolg van de wijziging van het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 2 november 2018.

Opdracht 1a:

Wat is het energielabel van je eigen huis ? Kijk op www.energielabelatlas.nl.
Bediscussieer met elkaar waar de verschillen vandaan komen. 

Opdracht 1b:
Is je huis geschrikt voor zonnepanelen ?
Kijk op www.zonatlas.nl naar je huis. Wat geeft de atlas aan ? Waarom denk je ? Beschrijf dat.


Opdracht 2:

Wat kan je leren uit het onderstaande filmpje ?

De Dodo


Opdracht 3:

Wat kan je leren uit het onderstaande fimlpje ? Beschrijf dat.

De pomp

 


Opdracht 4.

Wat leer je uit dit filmpje. Beschrijf dat.

Intelligente energievoorziening

 

 

Opdracht 5.


Wat leer je uit dit filmpje. Beschrijf dat.


Domotica

 

 

Opdracht 6.

Welke voorbeelden passeren de revu in het onderstaande filmpje. Zet ze onder elkaar.


Voorbeelden van duurzaam bouwen 

 Om een huis te bouwen dat energieneutraal is, moet je meestal zonnepanelen op het dak plaatsen.
Op www.zonatlas.nl kan je zien of het dak van jullie huis geschikt is en hoeveel panelen er op kunnen.
Daarna rekent de site alles voor je uit.

Opdracht 7.
Ga naar www.zonatlas.nl en bekijk hoe geschikt het dak van je huis is voor zonnepanelen. Beschrijf dat. 


Je kan het bovenstaande gebruiken om bij onderwijsteams de discussie aan te wakkeren. Er is ook een pdf bij gemaakt. In de pdf wordt verwezen naar de bovenstaande vijf filmpjes.

 De pdf van de koploperstraining.