Green engineering

Green Engineering wordt Biobased technieken

Helicon heeft per schooljaar 2016-2017 een vernieuwd mbo-opleidingenaanbod. Het aangescherpte opleidingenpalet van Helicon komt mede voort uit een landelijke herziening van de kwalificatiestructuur van het mbo (de eisen waaraan een leerling moet voldoen om zijn diploma te behalen). Het College van Bestuur van Helicon heeft dit moment aangegrepen om het totale opleidingenpalet en de naamgeving van onze opleidingen verder aan te scherpen. Als gevolg hiervan zal Green Engineering voor nieuwe leerlingen anders gaan heten. Vanaf volgend schooljaar heet de opleiding Biobased technieken en is de opleiding een specialisatie binnen de basisopleiding Teelt en techniek. Voor onze huidige leerlingen blijft de opleiding Green Engineering heten. Net als Biobased technieken is Green Engineering een specialisatie van Teelt en techniek.

Aan de slag met duurzame technieken

Helicon ziet in Teelt en techniek meer dan alleen groente of fruit telen. In Boxtel bieden we de specialisatie Biobased technieken. Heel veel producten die we telen, zijn te verwerken tot biobrandstoffen, bio-plastic en andere groene grondstoffen. Voordat onze leerlingen leren over technieken als composteren, vergisten, vergassen en pyrolyse, geven we basiskennis over zaken als teelt, bodem en bemesting. Ons streven is: ‘Groen afval de wereld uit!’ Dat doen we niet alleen door afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Maar ook door ons in Boxtel bezig te houden met de teelt van ‘nieuwe’ gewassen, zoals bijvoorbeeld algen. Zo ontdekken leerlingen bijvoorbeeld dat ze algen kunnen gebruiken in voedsel, in cosmetica en er biologische kleurstoffen uit kunnen halen.

Maak kennis met de opleiding

Heb je vragen over Green Engineering/Biobased technieken? Neem dan gerust contact met me op. Ook ben je van harte welkom op onze Open Dag van 31 januari 2016. Van 11.00-15.00 uur staan onze deuren open!

 

Op het Helicon te Boxtel is men bezig de onderstaande opleiding te ontwikkelen:
3 jarige MBO niveau IV opleiding: Green Engineering;  Crebo: 97682 (Specialist teelt en techniek)


Daarmee heeft Helicon een voor Nederland unieke opleiding Men wil engineers opleiden die groene energie en technologie duurzaam, innovatief en ondernemend kunnen toepassen voor - verbetering van ons voedsel, de natuur en onze leefomgeving, - betere benutting van onze grondstoffen,  natuurlijke hulpbronnen, reststoffen, en - schonere, effectievere en efficiëntere  processen in verwerkingsketens.


Thema's


1. Biomassa (verbranden / broei)

2. Geothermie en warmtepomp

3. Zonne-energie (thermisch en fotovoltage)

4. Waterkracht

5. Windkracht

6. Biomassa vergisting en warmtekracht koppeling

7. Bio-brandstoffen (bio-ethanol, biodiesel)

8. Aquatische biomassa

9. Plant MFC

10. Energetische woningbouw en stedenbouw

11. Pyrolyse en houtvergassen

12. Oliewinning uit zaden


Inhoudelijke ondersteuning


Plantenteelt, bodemkunde, microbiologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, Nederlands, Engels, communicatie, ondernemerschap, wet&regelgeving, kennis van apparatuur, elektrotechniek, sterkteleer, materiaalkennis


13. Mestverwaarden
14. Brandstofcel


Als onderdeel van de opleiding wil men een drienergie installatie gaan bouwen. Een watermolen in de rivier samen met een windmolen (als er te weinig waterafvoer plaatsvindt) en een boom vol zonnepanelen (als het dan ook niet waait). Dan heb je altijd energie..