Open menu


Duurzame veehouderij

Vragen

- Wat is er mis in de veehouderij. Noem vijf zaken. (zie onder)
- Noem acht oplossingen (zie onder)
- Welke twee zaken zijn nog meer nodig naast aanpassen van de bedrijfsvoering 

De meest moderne en duurzame kippenstal in de wereld staat sinds 2017 in Venray
v snaar kipster2 8

24.000 leghennen kunnen er in. Lidl gaat de eieren verkopen en het vlees van de oude hennen.
Er wordt een natuurlijke, bosrijke omgeving nagebootst in de grote scharrelruimte van de stal met veel daglicht en frisse buitenlucht. Op het dak staan 1.078 zonnepanelen, waardoor het energie levert. Lage ammoniaknorm (0,025 kg per kip) en 90 % minder fijnstofemissie. Het voer is volledig afkomstig van reststromen en concurreert daarom niet met voedsel dat ook geschikt is voor menselijke consumptie. De eieren worden op locatie verpakt en direct aan Lidl geleverd, waardoor ook de transportkosten en -emissies teruggedrongen worden.

70 % minder ammoniakuitstoot.

De Lely Sphere is een stalsysteem dat in staat is om mest en urine bij de bron te scheiden, zodat de vorming van ammoniak op de stalvloer voorkomen wordt. Een filter zet de afgevangen ammoniakemissies vervolgens om in circulaire stikstofkunstmest. Zo worden ammoniakemissies op een boerderij met 70 procent teruggedrongen. De Lely Sphere stelt de boer daarnaast in staat om mest om te zetten in waardevolle (en herbruikbare) mineralenstromen.

Theorie

Duurzame veeteelt is veeteelt die milieu, klimaat en natuur ontziet, dieren niet uitbuit en een normaal rendement oplevert. Dit is ook mogelijk zonder drastische vermindering van de veestapel en massale overschakeling op biologisch (aldus de minister in 2008)

Rond 2025 moet de veehouderij volledig duurzaam zijn.
- geen transport van slachtvee meer over lange afstanden
- veevoer komt uit Europa
- supermarkten verkopen alleen nog maar duurzaam geproduceerd vlees, melk en eieren
- dieren kunnen zich natuurlijk gedragen en krijgen genoeg daglicht
- castreren, het kappen van snavels en couperen van staarten komt niet meer voor
- dieren worden gevaccineerd tegen besmettelijke ziekten
- de grootschalige import van soja moet stoppen. Die invoer mag alleen indien de grondstoffen duurzaam zijn geteeld
- de kringlopen moeten gesloten worden, beperking van kunstmest en import van mineralen uit het verre buitenland.

Om het bovenstaande te kunnen realiseren is een totaalconcept nodig van
- aanpassing stallen
- aanpassing techniek
- aanpassing onze manier van consumeren
- aanpassen van de manier waarop we de keten organiseren Koppel b.v. veehouderij, glastuinbouw en energievoorziening

We gaan alleen topkwaliteit leveren aan de Europese markt.

Het welzijn van dieren is goed als
- als het goed produceert
- als het dier het hier en nu als goed ervaart
- als het zo natuurlijk mogelijk kan leven.

In de kwatrijnstal wordt mest en urine gescheiden afgevoerd. In de Pig Plazza stal blijven varkens langer bij elkaar in groepen. In de moderne kippenstal te Raalte hebben kippen weer hun natuurlijk ritme, is diervriendelijk, minder milieubelasting en de stal is mooi ingepast in het landschap.

Nertsen zijn solitaire dieren. In een nertsenfarm worden ze gek. Dieren zouden in artikel 1 van de grondwet moeten worden opgenomen (zeggen sommigen).In Nederland is het houden van nertsen na 2020 verboden.

Je bent wat je eet… Wat eet jij wel en wat eet je niet? Waar komt het vandaan? Van de koude landbouwgrond of uit de kas, met of zonder kunstlicht? En hoe wordt het gekweekt?

Een Europeaan eet 22 kg vlees Een Amerikaan eet 26 kg vlees, een Afrikaan 4 kg vlees

11-15 maart 2019 was het de week zonder vlees en vis. 50.000 mensen doen mee.

Meatless vlees

Er bestaat nu ook meatless vlees = 2/3e vlees en 1/3e rijstbloem,water (80%) en zeewier (als bindmiddel) 30 % minder vet.

Vlees zonder dieren

Ook wil men vlees in laboratoria gaan kweken en er is wel eens geopperd kippen e.d. te fokken zonder grote hersenen zodat ze alleen groeien en zich verder nergens van bewust zijn.

hamburger

Hoe maak je een kweekvleesburger? Je kan stamcellen van een koe nemen en die laten vermenigvuldigen. Vervolgens worden miljoenen van die cellen binnen drie weken opgekweekt tot spierweefsel. Daarna plakken we zo'n tienduizend van die 'sliertjes' spierweefsel met bindmiddel aan elkaar, om een hamburger te maken. Men is bezig met de opschaling er van (in Maastricht). Binnenkort kan men het vlees binnenkort in grote tanks van 25.000 liter kweken.Daarin kan 350.000 kg vlees geproduceerd worden genoeg voor 10.000 Europeanen. Er zit een bepaald serum in, waarin de stamcellen zich kunnen vermenigvuldigen. Het serum is nu nog dierlijk, maar we werken aan een alternatief, bijvoorbeeld van algen. Met één zo'n tank zouden we heel Maastricht van vlees kunnen voorzien. Men kan met de stamcellen van één gram spierweefsel ongeveer tienduizend kilo vlees maken. In theorie betekent dit dat we met de stamcellen van honderdvijftig koeien de hele wereld kunnen voeden.'' 
Het kost 45 % minder energie, 96 % minder water, 99 % minder andbouwgrond.

De wereldbevolking neemt snel toe en men gaat niet binnenkort allemaal plantaardig eten. De vleesconsumptie neemt wereldwijd juist toe. Dus is er een oplossing nodig. Dankzij kweekvlees kan men in de toekomst de veestapel flink reduceren en klimaatverandering tegengaan. Ook maakt men geen gebruik van antibiotica en kan men kweekvlees gezonder maken dan normaal vlees, door minder vet toe te voegen.'

In Nederland hebben we veel melkkoeien, dus het zou hier niet direct tot een kleinere veestapel leiden. Maar ook daar zijn al allerlei alternatieven voor. Zo produceert het bedrijf Perfect Day Foods in San Francisco al kweekmelk en Modern Meadow in New Jersey kweekt leer. Ook wordt onder andere in Silicon Valley gewerkt aan het kweken van vis (Finless food), kip, en kipvrije eieren.

Vlees eten heeft een (te) grote klimatologische impact, zeker als alle Chinezen evenveel vlees gaan eten als Amerikanen en Europeanen. De uitstoot van dieren is groter dan van auto's vliegtuigen en vrachtwagens. Zelfs als we allemaal kip gaan eten. Als de hele wereld overschakelt op biologische landbouw wordt de productie nog eens 32% groter. Biologische bodems bevatten meer leven en organisch materiaal waardoor ze een betere structuur hebben. Bij droogte en schaarste wordt water beter vastgehouden, bij overstromingen beter opgenomen. En er vindt minder erosie plaats. Bij droogte hebben de bodems 33-41% meer opbrengst. Omdat geen pesticiden en kunstmest wordt gebruikt verbruikt de biologische landbouw maan de helft van de energie en is de emissie van broeikasgassen 1/3 lager. Als productie en consumptie niet meer dan 20 km van elkaar plaatsvindt kan b.v. Engeland al 3 miljard aan milieukosten besparen

Zie verder de lesprogramma's over duurzame voeding

1/3e vindt dieren gelijkwaardig aan mensen. De veredelaars hebben de prestaties van de dieren nu zo opgekrikt dat de grenzen van wat aanvaardbaar is overschreden zijn.  

Er bestaat dierenpolitie en de Partij voor de Dieren

Melk

De grootste melkleverancier Arla wil in 2030 30 procent minder CO2 uitstoten per liter melk.  Een lagere uitstoot kan onder andere bereikt worden door aanpassingen in het voedsel voor de koeien. Zij stoten hierdoor minder methaan uit. Ook is er winst te behalen door ander gebruik van mest en door het gebruik van hernieuwbare energie. Volgens Arla wordt op dit moment 61 procent van de benodigde energie opgewekt door zonnepanelen, biogas of windturbines op de boerderijen. In 2050 moet de productie zonder broeikasgassen plaatsvinden.

Een cursus dierwelzijn is hier te vinden.
Groen kennisnet heeft verder lesmateriaal op haar web staan m.b.t. productie en handel van dieren

Groen Kennisnet heeft m.b.t. veehouderij e.d. de volgende aandachtsgebieden / lessen of informatie