Open menu

Daan Fousert schreef in 2021 het boek EcQ (eccu) ofwel Ecologische Intelligentie. 

Ecologische intelligentie 

is de intelligentie waarmee we in harmonie kunnen leven met onze omgeving en elkaar. (voor de echte definitie zie zijn boek). 
Je mag consumeren maar in ruil voor je bijdrage aan het ecosysteem. 

Naast EcQ ecologische intelligentie bestaat 
IQ  cognitieve intelligentie (het vermogen kennis op te nemen en te verwerken)
EQ  emotionele intelligentie 
SQ  spirituele intelligentie 
FQ  fysieke intelligentie (je lichaam weet heel goed wat het nodig heeft.De kunst is deze signalen op te vangen). 

Je bent pas volwaardig als het op het gebied van alle Q's op orde is. 

Als je emotioneel, spiritueel en fysiek gezond bent en slim zaken aanpakt kan je dat doen met Eccu, met intelligent richtingsgevoel met betrekking tot
- de biosfeer
- de biodiversiteit
- de leefwereld
- het milieu
- het klimaat
- inclusiviteit*
- diversiteit** en
- circulariteit. 

Fousert stelt voor een keurmerk te maken waarin je in zake de bovenstaande onderwerpen aan de ster kan zien zien hoe goed wordt gescoort. Dit op een schaal van één tot zeven waarbij de sterren gaan van donker rood over oranje en lichtgroen naar steeds donkerder groen. 
Hij geeft elektrisch rijden groen voor de biosfeer (reduceert CO2 aanzienlijk), rood voor biodiversiteit (vanwege de schade door de winning van kobalt en lithium), leefwereld (winning onder slechte omstandigheden), milieu (organismen en populaties worden verstoord), geel voor klimaat en rood voor inclusiviteit, diversiteit en circulariteit.  

We moeten ons realiseren dat diensten van de aarde als voedsel, drinkwater, grondstoffen, biosfeer, biodiversiteit en klimaat geen hulpbronnen zijn als andere maar het fundament van alle economische processen. Het is geen voorraadkamer waaruit we naar believen kunnen putten. De voorraden zullen weer moeten aangroeien of moeten herstellen. 

"De economie hoeft helemaal geen vijand van de natuur te zijn. De echte vijand is de valse economie, een kortzichtige en dogmatisch, van het leven vervreemde economie, met haar model van de egocentrische "homo economicus". (Andreas Weber).

* inclusiviteit: iedereen mag er zijn en mag erbij horen, mag mee kunnen doen (ondanks weeffoutjes). De kwaliteit van onze leefwereld wordt bepaald door de wijze waarop we elkaar volledig accepteren. Maar je kan er zelfs planten en dieren bij betrekken. We hebben elkaar nodig. Organismen maken deel uit van onze leefgemeenschap. We bouwen op elkaar. 

 **diversiteit

tolerantie, acceptatie, insluiting zijn nodig voor een respectvolle en zorgzame wereld met begrip voor elkaar.

Denken gebeurt rationeel en/of emotioneel. Als iets persoonlijk, abrupt, immoreel en nu plaatsvindt (P.A.I.N.) raakt het ons meteen. Klimaatverandering is minder tastbaar. Velen ontkennen (het zal wel loslopen en zo erg niet zijn), of zeggen dat we er geen invloed op hebben of dat de regering het maar moet oplossen. Totdat het ze persoonlijk raakt of totdat hun gevoel echt gaat spreken of totdat ze al hun intelligenties aanspreken en niet alleen hun IQ. Wat zegt je gevoel (EQ), wat je bewustzijn (SQ) en je daadkracht (FQ).