Open menu

Tandartsassistenten

Je gebid weerspiegelt je gezondheid.

Aandachtsgebieden zijn: amalgaambelasting en sanering, zirconium implantologie, holistische kindertandheelkunde, ozonbehandeling, neuraaltherapie, stoorveldsanering, aangezichtspijn, T-scan, kaakgewrichtklachten (bijv. knarsen en klemmen), gelaatsorthopedische behandeling met bionator, chronische pijnklachten hoofd/hals en andere aandachtsgebieden.

In de holistische praktijk wordt geen amalgaam en fluoride toegepast. Oude amalgaam restauraties worden met behulp van cofferdam, clean-up en uitleidings therapie verwijderd.

tandartsassistent1

In amalgaam zit kwik. Zoek eens uit hoe giftig kwik is.
Hoeveel plastic handschoenen gooi je weg. Hoeveel bekertjes bij "spoelen maar".
Hoeveel weggooi afzuigers ?
Wat komt allemaal vrij bij het reigingen van instrumenten?
Hoe ga je naar de praktijk ? Met de fiets of openbaar vervoer ?
Wat voor plastics kom je allemaal tegen in de praktijk. Dat is te bekijken met het prakticum kunststoffen.

Amalgaam

In de geneeskunde is het specialisme tandheelkunde het vakgebied dat het meeste gebruik maakt van lichaamsvreemde stoffen. Eén van deze stoffen is het vulmiddel amalgaam. Het grootste gedeelte ervan bestaat uit kwik (50 %). De rest wordt ingenomen door de metalen koper, zink, zilver en tin. Al vanaf de invoering van dit materiaal in de tandheelkunde in 1829 is kwik ervan verdacht geweest de gezondheid te schaden. In de twintiger jaren heeft de chemicus Stock er felle kritiek op geuit. Nooit is het echter tot een verbod gekomen, simpelweg omdat het materiaal technisch voldeed, de literatuur erover geen houvast gaf en er geen goede alternatieven voorhanden waren. Men vindt dat het gezondheidsrisico niet groot is. Het is nooit vastgesteld. Wel kan men allergisch of overgevoelig zijn voor kwik. Dat is het geval bij 1-2 % van de bevolking. Tijdens het aanbrengen of verwijderen van een amalgaamrestauratie staat de client wel blood aan extra kwikdampen. Dat geldt ook voor de tandarts(assistent).

Tandartsen zijn tegenwoordig verplicht een amalgaanafscheider in de praktijk in te bouwen, zodat er geen amalgaam meer in het milieu kan komen. Als amalgaam mee gaat met het gewone afval kan het verbrand worden waardoor giftige kwikdampen vrijkomen. Daarom is dat verboden.

Daarbij
- mag de door de leverancier aangegeven maximale doorstroomsnelheid niet overschreden worden.
- moet de amalgaamafscheider afscheidingsrendement van ten minste 95% hebben, blijkens een voor het type waartoe hij behoort afgegeven testcertificaat.
- moet hij ten minste jaarlijks in zijn geheel vervangen worden door een gereinigd exemplaar of volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden worden.
- Je moet de bon van de inzamelaar van amalgaamslib drie jaar bewaren. 

Amalgaan lijkt een onschuldige stof maar is het niet. Dus
- ruim amalgaanresten op de juiste manier op (met een kwiktang, een opzuigpompje of een speciaal sponsje)
- bewaar ze in een "kwik-afvalpot"
- bewaar ze onder olie
- geef de pot mee met het chemisch afval !!!
- bewaar ook lege amalgaancapsules

Afval

Het bewaren of bezigen van afvalstoffen mag geen geurhinder of verontreiniging van de bodem veroorzaken.

Medisch afval wordt gescheiden opgeslagen en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze afgevoerd.
Het gaat hier om loodplaatjes, rontgenfoto's, naalden, mesjes, weggooizeefjes ect.

Loodplaatjes zitten achter röntgenfoto's en zijn schadelijk voor het milieu.
Die moeten in de milieubox. De röntgenfoto's die niet meer bewaard moeten worden bevatten een hoeveelheid zilver. Dat doodt bacterien in de waterzuivering en dat mag niet. Dus het moet ook in de milieubox.

Gipsafval: Op de plaats waar modellen worden gegoten zullen gipsresten voorkomen. Hierdoor overschrijdt het sulfaatgehalte vanhet afvalwater de toegestane norm. Door plaatsing van eemn bezinkbak wordt niet alleen het milieu gespaard maar ook wordt verstopping van de leidingen voorkomen. De bak moet af en toe geleegd worden en met het KCA (klein chemisch afval) worden meegegeven.

Scheidt afval goed.

Desinfectantia

De tandarts mag alleen goedgekeurde desinfectantia gebruiken. Deze zijn voorzien van een N-nummer. Ze zijn bacteriedodend maar zullen onderweg naar de waterzuivering grotendeels afgebroken zijn. Restanten moeten als chemisch afval gezien worden.  

Reinigingsmiddelen

Alles over reinigingsmiddelen staat hier.

Geluid

De praktijk moet letten op geluidshinder. 

Energie

laat apparaten en licht niet onnodig aan staan, ga over op LED-verlichting.

Innovaties

3DtandenEr zijn al praktijken waar je zelf de afspraak in kunt plannen. Sommige praktijken hebben al een 3D printer.  

In creative sessie hebben we nagedacht over de tandartsenpraktijk in de toekomst.

Leerlingen kwamen met ideeen als:

Wat kwam er uit..

Poetsen

Filmpjes met poetsinstructie
Robot met poetsinstructie of poetsrobot
Controle via App op de telefoon verbonden aan tandenborstel met blue tooth
Een machine in je mond die meteen scant of je gaatjes hebt
Automatisch tanden poetsen

Cliënten
Tandarts aan huis
Praten vanuit thuis met een hologram van de tandarts
Skypen met praktijken over klachten
Automatische scanners die gaatjes zien

Pil die zorgt voor tandherstel
Pil die vulling oplost

Afspraken
Digitaal afspraken maken
SMS als oproep voor de tandarts
Zelf afspraken maken
Digitaal en automatisch afspraken maken
Zelf afspraken maken via internet

Wachtkamer

Digitaal de patiënten oproepen met een computerstem
Tijdens binnenkomst wordt hij/zij gescand zodat de tandarts weet dat de patient aanwezig is.
Automatisch binnenroepen via scherm
Dat patiënten eerst moeten betalen voor ze binnen mogen
Patiënten melden zichzelf aan via pasje
Berentandartsen voor kinderen

Tandartsassistente

Holografische baliemedewerker
Tandartsbenodigdheden
Massagestoel
Stemgestuurde dingen
Stoel reagerend op stemgeluid
Röntgenfotocamera App
Automatische sterilisatie in de behandelkamer
Tandenborstel op zonne-energie
Uithardlamp op zonne-energie
Laserboor op zonne-energie en zonder water
Waterzuiveringssysteem en water recycling in de unit en spittoon
Een machine in je mond die meteen scant of je gaatjes hebt
Een mondscanner voor digitale foto's
Automatische schoonmaak
Automatische scanners die gaatjes zien
Automatische afdruk maken
Betere afdrukmaterialen

Tandarts handelingen

Via vingerscan krijgt de tandarts meteen alle gegevens te zien van de patiënt
Een vulling er in kunnen laseren
Robottandarts
Een pil die de vulling oplost
Tandarts aan huis
Kronen, bruggen, gebitten
Automatisch kronen maken
Een gebit 3D kunnen printen zodat je nog beter kunt kijken naar de situatie
Kronen bruggen e.d. 3D printen
3D bleekmal maken die precies over je tanden past
Kronenscanner in iedere praktijk
3D (nood)kronen
Brug uitprinten
Kroon uitprinten