E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Smart industry


Smart industry


Smart industry is ‘do or die’ voor de Nederlandse industrie en het bedrijfsleven. Wie er niet in meegaat, wordt links en rechts ingehaald door de concurrentie. 

We gaan naar smart industy waarin we de hulp krijgen van exoskeletten, hulprobots of robots die (saai en vaak herhalend) werk overnemen. 

Hiervoor hebben we veel technici nodig. Liefst dat 4 op de tien studenten die richting in gaat.

Het gaat over een technologische revolutie waarin nieuwe productietechnologieën en ICT-toepassingen voor een radicale verandering in de industrie zorgen. Het  leidt tot compleet nieuwe vormen van productie en compleet nieuwe businessmodellen.

Wie Smart Industry omarmt gaat voor slimmere productie en maatwerk tegen de prijs van massaproductie.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is hard nodig om onze concurrentiepositie te behouden en versterken.”

Big data inzetten voor nieuwe businessmodellen, slagen maken m.b.t. duurzaamheid.

Via digitale toepassingen kunnen we het energieverbruik en verspilling van de industrie. Echt maatwerk wordt mogelijk.  Je blijft ook niet met ongebruikte voorraden zitten. Zo verbeter je niet alleen je eigen concurrentiepositie, maar maak je ook een verduurzamingsslag.

Robots gaan zelfstandig kunnen opereren en met elkaar communiceren. De software die een bedrijf daarvoor maakt kan weer verkocht worden. Zo verandert de business van zo'n bedrijf. Daarnaast richt men zich steeds meer op diensten en services.

robots

In de 'slimme fabriek' van Engie Services te Emmen kunnen robots zodanig snel geprogrammeerd worden dat ze al binnen een paar uur of maximaal een dag aan het werk kunnen worden gezet. Ze kunnen gehuurd worden.

Nieuwe smart industy fabriek Mercedes-Benz met industry 4.0. technologie

Factory 56


Factory 56 heet de fabriek en die is digitaal, flexibel en duurzaam. Als uitvinder van de auto vinden ze nu ook de autoproductie opnieuw uit.

- Autonome transportsystemen met productmanden 
- De auto's rijden autonoom van de band naar het laadstation 
- Componenten en auto’s kunnen digitaal kunnen gevolgd en aan elkaar gekoppeld.
- Ergonomisch geoptimaliseerde werkplekken met digitale tools  
- Intelligente, flexibele technologie.
- Een nieuw type werkplanning met flexibele en moderne werktijdmodellen. 
- Pauzeruimtes beschikken over een pantry, zitmeubels en een informatiescherm.
- Mens-machine-samenwerking en digitaal ondersteunde processen op het gebied van werkplanning, logistiek en kwaliteitswaarborging.
- De fabriek is niet alleen gedigitaliseerd volgens Industrie 4.0, hij is ook verbonden met andere fabrieken in het wereldwijde productienetwerk.
- De 360°-koppeling in de gehele waardeketen is een essentieel onderdeel 
- Van de leveranciers -> ontwikkelingsafdeling -> de designafdeling -> de productie ->klanten. 
- App zodat klanten die een nieuwe auto kopen de productie van hun auto volgen
- Het hele dak krijgt zonnepanelen.

Onderhoud

Voor het onderhoud kunstmatige intelligentie, big data-analyses en preventief onderhoud zorgen voor een hoge mate van transparantie en ondersteuning bij de productieplanning, controle en kwaliteitswaarborging. Door middel van de analyse van bestaande productiegegevens kunnen voorspellingen van mogelijke defecten of benodigd onderhoud worden gedaan.
 
•Philips in Drachten produceert scheerapparaten. Het beschikt over een data-driven verbetercyclus (DMAIC), maar Binne Visser, Director Production Engineering & Maintenance bij Philips droomt van honderd procent voorspelbaar onderhoud.
•Wemo, uit ‘s-Hertogenbosch ontwikkelt, bouwt en installeert productielijnen en gereedschappen voor het ponsen, buigen, verbinden en bewerken van plaatmateriaal. Het bedrijf is een project gestart rond  augmented reality om te voorkomen dat machines bij klanten langdurig stilstaan door storingen.
•Technologieconcern Thyssenkrupp zet de Microsoft holoLens-technologie bij haar liftactiviteiten inzetten. Met de inzet van dit ‘mixed-reality device’, kunnen de meer dan 24.000 servicetechnici van het bedrijf problemen van te voren visualiseren en in kaart brengen. Dit resulteert in tijdsbesparingen en minder stress.

Bijna volledig geautomatiseerde fabriek VSH Fittings

Een buis aan de ene kant erin, een T-splitsing, een bocht of een rechte fitting eruit aan de andere kant. VSH Fittings stampte op haar locatie in Hilversum in drie jaar tijd een bijna volledig geautomatiseerde fabriek uit de grond. Een fabriek waar deelprocessen zoals lassen en frezen, onder meer door lopende banden en grijparmen van robots aan elkaar zijn gekoppeld.
 

IT is een belangrijke enabler van duurzaamheid. Dankzij ICT-toepassingen wordt er in andere sectoren meer energie bespaard dan de ICT-sector zelf verbruikt. Er worden ontzettend veel slimme ICT-technologieën ontwikkeld om bijvoorbeeld gebouwen energiezuiniger te maken. Datzelfde geldt voor apparaten. We hebben zelf

De mate van duurzaamheid gaat volgens Idink steeds meer het bestaansrecht van een bedrijf bepalen. “Voor medewerkers, zeker de jonge generatie wordt het een steeds belangrijker criterium voor waar ze willen werken. Ook voor klanten wordt duurzaamheid een steeds belangrijkere factor. Bij HP hebben we naast private klanten ook veel klanten in het publieke domein. We zien dat in de aanbestedingen duurzaamheid een steeds belangrijker criterium wordt. Als je daar niet aan kunt voldoen, verlies je steeds meer business.”

Digitalisering van de voorraad

Geen grote voorraden meer die veel ruimte en energie kosten om op te slaan, maar vraaggericht produceren, dichter bij de eindklant. Een digitale supply chain in plaats van een geografische. Op die manier kan digitalisering een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming.

 

 

 

%MCEPASTEBIN%