E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Duurzaam design

 

Design en materiaal besparen

 

Materiaal besparen
Blikjes
Websites

Ecodesign

is integraal ontwerpen met betrekking tot
- grondstoffengebruik
- gebouwen
- energiesystemen
- transport
- materiaalgebruik
- water
- landbouw
- ruimtelijke ordening
met betere technologie, geintegreerde planning, coherente doelstellingen en geintegreerde planning.

Slow Design betekent: langer ontwerpen, onderzoeken en finetunen, met lokale materialen werken en respect hebben voor de omgeving.


I.h.k.v. circular economy is ook aandacht nodig voor demontage => design voor disassembly

Het ecodesign-strategie wiel 

Waar moet je naar kijken bij duurzaam ontwerpen en duurzame producten

interactive image of the LiDS wheel

                        Brezet and van Hemel, 1997

1. Product design overweging

om bewust te worden van elk klein deel in een product dat het milieu kan
beinvloeden

2. Low impact materialen

om milieuvriendelijke en niet toxische materialen en oppervlaktetechnieken
te kiezen

3. Materiaal keuze

om productietechnieken toe te passen met een zo gering mogelijke
milieubelasting hetgeen betekent dat je zo min mogelijk gevaarlijke
materialen gebruikt en dat je het gebruik van materialen en energie
minimaliseert. (alles over innovatieve materialen is hier te vinden).

 4.  Distributie systeem

om je zeker te stellen dat het product vervoerd wordt op de meest
milieuvriendelijke manier, van de fabriek naar de verkoper, door te kijken
naar de verpakking, de manier van het vervoer en de logistiek

5. Impact gedurende het gebruik

ontwerp het product zodanig dat de gebruiker zo min mogelijk gebruik bij
hoeft te maken van andere producten of materialen als energie, water,
grondstoffen, batterijen, schoonmaakmiddelen etc.

 6. Oorspronkelijke levensduur

om de levensduur van het product te verlengen zodat het duurzamer gebruikt
kan worden om de tijd dat het product goed functioneert en visueel aantrekkelijk is te
verlengen

 7. Het end-of life system  (front end design = dat het aan het einde te demonteren is) Het gerbuik van lijm wordt ter discussie gesteld.

om waardevolle componenten te kunnen hergebruiken en om goed afvalmanagement
te garanderen, of indien de materiaal en energiecirkel niet gesloten kan
worden ervoor zorgen dat e.e.a. op de beste manier kan worden verwerkt.

Daarna retour logistiek management ?

Bij het ontwerpen doorloopt men fasen als
1. De probleem definitiefase
2. De werkwijze fase
3. De vormgeving

Bij duurzaam ontwerpen denkt men als volgt bij de fasen

1. De probleem definitiefase

 2. Werkwijze bepaling

- kost het product veel energie; welk rendenemt heeft het product bij gebruik
- levensduur, betrouwbaarheid, onderhoud

3. De vormgevingsfase

- materiaalkeuze met oog op hergebruik, recyclebaarheid, milieubelasting
- materiaalverbruik, effectiviteit, efficiency
- is het product milieuvriendelijk te maken
- is het te demonteren
- enegrie-inhoud van de materialen en bewerkingen.

In zake een product moet men rekening houden met de volgende drie fasen

1. de productiefase
2. de consumptie / gebruiksfase
3. de afdank- afvalfase

Dit wordt in beeld gebracht via een methodiek genoemd integraal ketenbeheer.
Nu blijkt dat de belasting ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid materiaal die in de grondstoffenfase aan het milieu onttrokken wordt.

Ook kan men een Levenscylusanalyse (LCA) toepassen. Hierbij wordt de gehele keten in ogenschouw genomen van winning der grondstoffen tot en met het gebruik, verbruik en de afvalfase. De milieueffecten worden in beeld gebracht van de wieg tot in het graf.

Een nieuwe methodiek om milieu-effecten in beeld te brengen is vai de ecologische voetafdruk (zie index). 

zie verder Cradle to Cradle (design)

In de circulaire economie gaat men naar

1. Design for Product Attachment and Trust = Design voor gehecht raken aan een product en vertrouwen
Creating products that will be loved, liked or trusted longer

2. Design for Product Durability = Design voor duurzaamheid
Developing products that can take wear and tear without breaking down

3. Design for Standardization & Compatibility  = Design voor standarisering en uitwisselbaarheid
Creating products with parts or interfaces that fit other products as well

4. Design for Ease of maintenance and Repair = design voor onderhoudsgemak en repareerbaarheid 
Enabling products to be maintained in tip-top condition

5. Design for Upgradability & Adaptability = Design voor de mogelijkheid te upgraden of aan te passen
Allowing for future expansion and modification

6. Design for Dis- and Reassembly = Design voor ontmanteling en heropbouw.
Ensuring products and parts can be separated and reassembled easily

Materiaal besparen


Het meest wenselijk is
1. preventie (grondstoffen kunnen 5-20x minder) door
- dematerialisering
- miniaturering
- proces intensivicatie
- gebruik verbeteren
- beter onderhoud
- remanifacturing, refirbishing - repair cafe's voor textiel, schoenen, telefoons ect.
- reverse logistics
- delen, huren
- biobased gaan Zie daar.
2. hergebruik
- Textillia voor hergebruik textielmachins
- OCE, Ricoh etc halen hun copiers op. Die blijft van hun maar je betaalt per kopie die je maakt
- Sweere Oudgastel hergebruik landbouwmachines
- terugwinning b.v. door DSM van caprolactan uit nylon tapijten
- hervullen cartidges
3. sorteren, recyclen gaat steeds beter zie b.v.Auto Recycling Nederland; Waste of Electrical and Electronic Equipment
4. verbranden (is duur want giftige stoffen moeten verwijderd worden)
5. storten (vervuilt water en bodem; meestal nu verboden)

Vraag: Kun je als producent het beste erwten in blik of in glas verkopen ?

Het is mogelijk frisdrankflesjes te maken uit 50 % PET, 25 % gerecycled PET en 25 % plantaardige kunststof.

Blikjes

Bij Ball packaging in Oss maakt men 1,5 miljard blikjes van aluminium. In 1992 woog een blikje 11,4 gram en nu nog maar 9,9. Dat scheelt ook diesel bij het transport. Van 1980 tot 2000 is men 60 % meer blikjes gaan maken met 40 % meer gebruik van grondstoffen. De aluminium is 100 % recyclebaar maar het scheiden is moeilijk (want het hecht niet aan magneten). 


ecodesign

http://www.productmilieu.nl/milieulabels.asp
Veel producten met milieulabels besparen materialen
ecodesign http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/Afval/index.htm
Alles over hoe je afval kunt beperken
ecodesign
http://ecoron.nl/-> catalogus

 

Website met duurzame
artikelen
ecodesign www.idealize.nl
site met de nieuwste uitvindingen en snufjes
creative business ideas
ecodesign http://www.storyofstuff.com/index.html Filmpje in het Engels dat je aan het denken zet over consumptie