Open menu


Robotisering

80 % van het werk kan door robots worden overgenomen. 20 % niet of is te duur voor robotisering. Het gaat naar producten on demand. Naar kleine gerobotiseerde op internet aangesloten fabrieken. Robots kunnen in de toekomst zelfstandig opereren en met elkaar communiceren.

Robots in de bediening en schoonmaak zijn vaak nog traag e.d. maar tijdens de coronacrisis in 2020 worden ze weer uit de kast gehaald en verbeterd. Ze zijn namelijk immuun voor het virus. Het zijn ideale dingen om mee te desinfecteren. Ze kunnen nu ook metingen doen als temperatuur en ademhaling of zorgen voor de toevoer van spullen en medicijen of het bezorgen van maaltijden.  

Men is rotots aan het leren "pijn" te voelen. Op de vingertoppen gaat men steeds harder drukken en men stelt in wat het maximunm is. Dat doet men ook met de temperatuur. 

China heeft Kuken robots uit Duitsland gekocht. Samen met big data wil China naar een industrie 4.0. 

Dadelijk komt er een tijd dat mensen niet mogen sollicteren (maar wel robots)

Dan moeten we de werkweek gaan verkorten om iedereen werk te geven. Meer belasting op vermogen, kapitaal en consumptie. Minder op arbeid.
Naast een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Schoonmaakrobots voor windmolens

Robotica-startup Aerones harkte in 2023 bijna 40 miljoen dollar binnen om een bijzondere innovatie op te schalen. Het gaat om robots die windturbines inspecteren en schoon scrubben, zodat mensen dat niet langer hoeven te doen. En dat is belangrijk werk, want windmolens kunnen olie lekken. Dit kan corrosie van de wieken en mast veroorzaken. Een gevaarlijk klusje dus, dat we maar beter kunnen uitbesteden.

Mini-drones op jacht naar insecten

Insecten kunnen een grote bedreiging vormen voor de teelt van gewassen en bloemen in kassen. Daarom kwam een Nederlandse start-up met een spectaculaire oplossing. Een spin-off van TU Delft, ontwikkelde een systeem dat kwaadwillende insecten in kassen kan opsporen en verpulveren. Wordt het insect door het algoritme als ‘vredelievend’ bestempeld dan is er niks aan de hand. Maar identificeert het systeem het insect als een mogelijke plaag, dan treedt iets bijzonders in werking …

Fee-achtige bestuivers

Steeds meer wetenschappers werken aan minuscule robots die zich voortbewegen met externe stimuli, zoals licht. Het Finse project FAIRY (een niet-kloppende afkorting van: Flying Aero-robots based on Light Responsive Materials Assembly) moet een fee-achtige robot (gewicht: 1,2 milligram) opleveren die zich voortbeweegt op de wind en aangedreven kan worden door een lichtbron, zoals een laserstraal of led. Dit soort robots kunnen een belangrijke rol spelen in de toekomst van kunstmatige bestuiving.

Nano-mijnrobots

De wedstrijd om de kleinste robot van deze lijst wordt met afstand gewonnen door de nano-robots van de Amerikaanse start-up Aether. Het bedrijf is in staat om met technologie enzymen aan te passen en voor ze te laten werken. De kleine machines kunnen worden ingezet om lithium te filteren uit grondmengsels. Daardoor kunnen ze worden ingezet op plekken die voorheen niet geschikt waren voor het mijnen van het schaarse metaal, zoals oude olievelden.

Robots en landbouw

De tractor zal verworden tot een robot die zelfstandig zaait en poot met alle apparatuur om daarna te meten en te alarmeren. Door GPS weet de boer waar de robot is en on line weet hij hoe alles groeit en bloeit. Het onkruid, het vochtgehalte op elke vierkante meter. Je moet alleen nog de tractor programmeren en de sensoren instellen.
Via GPS weet je hoeveel er gezaaid is, hoeveel bemest, bespoten en geoogst moet worden. Je krijgt opbrengstenkaarten, en 24 uurs service met drones met GPS voor bestrijdingsmiddelen. Het bedrijf AgXeed ontwikkelt zelfrijdende trekkers voor de landbouwsector. De trekkers zijn licht van gewicht, waardoor de grond minder wordt belast. En dat komt de opbrengst en kwaliteit van gewassen ten goede. Daarnaast bespaart een zelfrijdende trekker de boer natuurlijk een hoop tijd.

Om mensen te beschermen tegen een werkomgeving met temperaturen onder nul, wordt bijvoorbeeld een demonstratierobot gebouwd die kan worden ingezet in een vriescel. Een andere robot toont hoe fruit geautomatiseerd, met minder mankracht en op tijd kan worden geoogst, wat leidt tot lagere productie- en grondstofkosten. Tegelijkertijd biedt het een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten. Een derde demonstratierobot wordt gebouwd voor de komkommerteelt. Deze kan zowel de rijpheid van komkommers beoordelen als vruchten plukken in een kas en ze verwerken. Een ander voorbeeld is een drone die de wijngaarden in een bepaald gebied kan controleren.

Robotiserning in de bouwkolom.

Studio RAP - Robotics Architecture and Production. Architectonisch ontwerp en digitale fabricage. 6 assige industriele robots aangestuurd door een ontwerpomgeving.
De meest waanzinnige vormen worden beschreven maar het ontbreekt aan de vertaling naar een realistische fysieke expressie. RAP realiseert ze wel.
Een heel interseeante video. Zie hier 

Guszti Eiben is bezig robots te maken via versnelde evolutie. Je kan dan robots krijgen die er heel anders uit komen te zien dan je verwacht maar die uitstekend hun taak kunnen doen. Je laat dat doen door supercomputers te laten rekenen in een parallelle wereld waarin robots en hun evolutie wordt gesimuleerd.  

 

Metselrobot

De start-up Monumental heeft zelfmetselende robots ontwikkeld die hele gevels onder handen kunnen nemen. (2024)

metsel

Cobots

Er is een toenemende vraag naar co-robotica: robots die zonder extra veiligheidsmaatregelen met mensen samenwerken.

Soft robots

zijn zachte flexibele robots met b.v plastic buisjes als grijpers of van papier of siliconen. Of als de zuignappen van een octopus. Vaak laat men zich inspireren door de natuur. Er bestaan al zwemmende rotorvissen. Of geinspireerd door de slurf van een olifant. Die kan zonder een skelet bewegen.Of zoals een plantenwortel groeit. Ze vinden toepassingen om mensen te vinden die onder puin liggen, in de fruitteelt etc. Het probleem is wel dat de robots geen flauw idee hebben waar hun lichaamsonderdelen zich bevinden. Bij harde robots is dat allemaal te berekenen uit de stand van de schanieren.

Dieren en robots  

In zekere zin zijn dieren razendknap in elkaar stekende robots. Dus kun je tot nieuwe inzichten over ze komen door er robotversies van te bouwen.

Voedingsmiddelenindustrie

De voedingsmiddelenindustrie is zijn achterstand op het gebied van robotisering de laatste jaren snel aan het inlopen. Inzicht dat robotisering de operationele kosten kan verlagen neemt snel toe. Door een versnelling op het gebied van artificial intelligence (AI), big data en mechanica vindt momenteel een ommekeer plaats. Volgens het laatste rapport van het IFFR zijn er in 2016 429 nieuwe robots verkocht aan ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie: een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen er 200 werden verkocht. Die toename is groter dan in alle andere sectoren in Nederland.

Robotisering is ook een belangrijk middel in het voorkomen van voedselverspilling. Zo is de sla-ontkerner van FTNON in staat om de slakroppen te ontkernen met minder dan 4 procent verspilling. Maar ook gerobotiseerde kwaliteitscontrole kan zorgen voor minder verspilling.

Binnen het zogeheten Flexcraft programma wordt gewerkt aan nieuwe robottechnologie voor het automatisch oogsten van tomaten, het bewerken en verpakken van kipproducten en het netjes verpakken van zakken chips en pakken koekjes in dozen met verschillende afmetingen.

De projectdeelnemers ontwikkelen generieke vaardigheden voor robots waarmee zij handelingen kunnen verrichten aan producten die variabel zijn in vorm, grootte en hardheid.

Een van die vaardigheden is het actief waarnemen van objecten in complexe omgevingen waarin het doel object gedeeltelijk verborgen is, zoals aanhechtingspunten van vruchten, die niet altijd zichtbaar zijn. De sensoren verzamelen informatie en die wordt samen met al bekende domeinkennis vastgelegd in een wereldmodel, vergelijkbaar met de kennis en ervaring die mensen opbouwen en met zich meedragen in hun geheugen.

Robots kunnen een belangrijk middel zijn in de strijd tegen voedselverspilling, zo blijkt uit een recent onderzoek van ABN Amro. Robots kunnen immers accurater en consistenter hun werkzaamheden uitvoeren. Zo is de sla-ontkerner van FTNON in staat om de slakroppen te ontkernen met minder dan 4 procent verspilling. Maar ook niet-invasieve kwaliteitscontrole kan zorgen voor minder verspilling. Door zo vroeg mogelijk in de keten de kwaliteit van de producten op individueel niveau vast te stellen, voorkomt de ondernemer een recall: het terughalen van onveilige producten. Eenmaal verwerkt zijn onveilige producten moeilijker traceerbaar. Het risico bestaat dan dat er te veel producten worden teruggehaald, wat voor onnodige verspilling zorgt.

Daarnaast kan robotisering ook worden gebruikt om ketens te verkorten. Door schaalvergroting in de agrarische sector staan nieuwe spelers op, die de ketens verkorten. Een grote pluimveehouderij zal bijvoorbeeld bij voldoende schaalgrootte ook zijn eigen eieren inpakken en dit niet meer uitbesteden.

robots

Exoskeletten

TNO en Universiteit Twente hebben sinds 2016 hun krachten gebundeld op het gebied van robotica in het open innovatiecentrum i-Botics. I-Botics onderzoekt de mogelijkheden van exoskeletten en telerobotica. Doel is om deze onderzoekslijnen een boost te geven in relatie tot het gebruik ervan voor inspectie en onderhoud. Dit soort robotica kan een enorme bijdrage leveren aan veiliger werken.

Robotwetenschappers van het Japanse Cyberdine hebben een exoskelet gemaakt dat reageert op elektrische signalen in je spieren. Zo voelt het exoskelet welke beweging je wilt maken en ondersteunt dat dan. Het compenseert ook haar eigen gewicht waardoor het exoskelet als gewichtsloos aanvoelt.
Het ding heet HAL (Hybrid volutary and autonomous control Assistive Limb)  

robotica