Duurzaam ondernemen


Good for the people - werknemers, de maatschappij en de consument

Good for the planet - kleinere verpakkingen, energiezuinig, efficiënter

Good for profit - winstgevend voor alle stakeholders

Made in Holland zou een begrip kunnen zijn in kwaliteit en duurzaamheid
Nederland exporteur van kennis, ingenieurs, bio- en nanotechnologie en miieuvriendelijke opwekkers en producten

Waar het allemaal over gaat is in deze mindmap te zien

Onderzoek stelt dat in Europa de jongeren een voorkeur hebben om te werken bij kleinere, overzichtelijke en ‘groene’ bedrijven. Dit soort organisaties focust zich op duurzaamheid, ethisch handelen, en betrekken hun medewerkers steeds vaker bij de besturing van de onderneming. “Jongeren willen echt deel uitmaken van het bedrijf waar zij werken, het is daarom essentieel om breed inzetbaar te zijn en dus een brede ontwikkeling te hebben doorgemaakt".

MVO
Bij het Albeda college is men begonnen met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. IMVO

Meer daar over hier.


Interessant is ook de webiste "Hoe onderneem ik groen"Onderwerpen zijn of bedrijven aandacht hebben voor
- de opwarming van de aarde
- de strijd tegen armoede
- berscherming van ecosystemen
- schoon water
- behoud van de bossen
- strijd tegen corruptie

44 % v.d. Nederlandse bedrijven heeft een prima status. Nog 60 % heeft er een broertje dood aan.
Renault staat boven BMW
Sony boven Philips
Coca cola boven Unilever
Lind AG boven Akzo
Elsevier staat het hoogst

Zo'n 8 op de 10 Nederlandse bedrijven is van mening een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Zo blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van MVO Nederland. Daaruit blijkt verder dat 6 van de 10 bedrijven vindt dat ze nu al een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Een grote meerderheid vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van
duurzaamheid.

Het bedrijfsleven wil haar bedrijfsvoering de komende jaren verduurzamen. Ook wil een ruime meerderheid van de bedrijven (63%) dat er een nationale duurzaamheidsambitie komt. Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel bedrijven ook persoonlijke hoge ambities hebben. Zo wil Grand Catering onder het motto ‘don’t spoil the party - alles op het bord, niets in de bak’ haar relaties helpen om voedselverspilling geheel te reduceren. En wil ASN Bank in 2030 naar een volledig klimaatneutrale beleggingsportefeuille.

"Wie nu investeert in een duurzame en sociale toekomst, plukt daar op korte en op lange termijn de vruchten van", aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland. "Bedrijven die de omslag maken zijn zuiniger met dure grondstoffen, innoveren meer, zijn socialer en hebben betrokken medewerkers. Dat maakt hen sterker en slagvaardiger".

V&D, Macintosh en vele grote organisaties zijn in slecht weer gekomen. 
De aandeelhouders willen een maximaal rendement op korte termijn. Het personeel wil een goed salaris met zekerheid voor de toekomst. Veel bedrijven hebben hun panden de afgelopen 10 jaar verkocht en betalen huur via langlopende huurcontracten.

Vervolgens houden investeerders te lang vast aan veel te hoge huren die niet in verhouding met met de winst van de detaillist staan. Daarnaast zijn aan arbeidscontracten langdurige verplichtingen voor de werkgever verbonden. 
Toch groeit de omzet van de detailhande. De omzet groeit, en tegelijkertijd verandert het koopgedrag. De omzet van webwinkels groeit explosief. Wie op deze trend aanhaakt met een webwinkel in een eigen niche kan succes behalen. Zo maar een webwinkel is niet genoeg. Essentieel is daarbij de communicatie en promotie. De toegevoegde waarde van de ondernemer moet zichtbaar zijn, bij voorkeur te ervaren.De derde kans bestaat uit het anders positioneren van het product. De strikte scheiding tussen goederen en diensten bestaat niet meer. Bijna alle producten zijn een mengvorm van beide: goederen met enige dienstverlening en diensten met enige goederen. Internet en social media maken deze integratie mogelijk en succesvol.

Ook voor medewerkers van bedrijven ontstaan er nieuwe kansen. Bedrijven en ondernemers worden geprikkeld om innovatief te zijn en om hun meerwaarde voor de klant beter zichtbaar te maken. Wat voor de ondernemers geldt, geldt ook voor de medewerkers. Je meerwaarde verder ontwikkelen om ook op termijn een gewaardeerde en aantrekkelijke medewerker te blijven.

Kansen voor het onderwijs

De kansen voor bedrijven en ondernemers vertalen zich ook naar het onderwijs. Natuurlijk, de opleidingen voor filiaalmanagers, afdelingsmanager etc. worden minder noodzakelijk.

Daar staat tegenover dat de inhoud van opleidingen opgefrist kan worden, en dat zelfs nieuwe moderne opleidingen gaan ontstaan.

Een paar suggesties:

  • ontwerp en implementeren van webwinkels.
  • communicatie en promotie voor ondernemers.
  • ondernemend gedrag als basis voor medewerkers.

Op het eerste gezicht lijken deze onderwerpen niet revolutionair. Het baanbrekende aspect wordt niet bepaald door het onderwerp, maar wel door de concrete invulling en uitvoering. Dat is in mijn ogen de innovatieve uitdaging voor het onderwijs.
Aldus Gerard Aaftink.