Open menu


Globalisering


Naar Prof. Kees Zoeteman (Universiteit Tilburg)

Globalisering geeft toenemende interacties binnen de continenten en gaat naar meer mondiale eenheid.

De financie en ICT sectoren lopen voorop. De media zijn ook op weg. Netwerken gaan een steeds grotere rol spelen.
Multinationals zullen door toenemende vraag van consumenten taken van overheden over gaan nemen maar worden ook kwetsbaar omdat  consument stemt via haar koopgedrag. (B.v. negatieve publiciteit over een bepaalde multinational kan enorme consequenties hebben).
De consument zal van de multinational ethisch handelen eisen en transparante berichtgeving. 

De globalisering liberaliseert de handel als maar verder ten koste van sociale en milieu-eisen. Nationale (arbo/milieu)wetgeving wordt meer en meer van de troon gestoten. Bescherming b.v. van nationale landbouw zal tot het verleden gaan behoren. Wisselingen van koersen en b.v. zeespiegelrijzing maken zwakke staten en sectoren extra kwetsbaar. Omdat er nog geen wereldbestuur bestaat worden staten door de globalisering uitgehold, kleine landen gemarginaliseerd en zijn derde wereldlanden het slachtoffer. Het afstropen van goedkope hulpbronnen en arbeid zal eindig zijn. Globalisering zal de armoede niet uitroeien en zal de ontwrichtbaarheid doen toenemen. 

Wat te doen:

- groeien naar een wereldregering
- samenwerking EU/Japan t.o.v. VS
- WTO en IMP onder de VN en met do mandaat
- uitbouw WTO a la EEG naar EU
- parlementen e.a. plaats in AVVN
- VN wereld milieu autoriteit

Er dient een global civil society te ontstaan
Consumenten raken steeds beter geformeerd en internationaal georganiseerd en stemmen met hun koopgedrag