Open menu

DMBO-symposium Utrecht 2008

Woensdag 28 mei 2008, ROC Midden-Nederland, Vondellaan 174-176, Utrecht

Tijdens het congres heeft Jong Ondernemen de prijs Duurzaamste Studentenbedrijf uitgereikt aan de bedrijven Efrico (Fontys Hogescholen) en D.D.M.T. (Koning Willem I College). Ondernemingen die winst maken en een bijdrage leveren aan de samenleving. Daar waar enkele grote bedrijven nog aangeven dat duurzaam ook duur is, tonen deze jonge ondernemers aan dat het commercieel interessant is om het milieu en sociale ongelijkheid serieus aan te pakken. De studenten deden dat in het reguliere onderwijs. Niet als apart duurzaamheidsvak maar als integraal onderdeel. Als je een bedrijf gaat opzetten als student, zorg dan dat je niet alleen een winstgevend bedrijf opzet, maar biedt ook een product of dienst dat een maatschappelijk duurzaamheidvraagstuk oplost. Dhr. De Vries, ROC Midden NederlandFlitsend en aansprekend. Geld verdienen door de wereld vooruit te helpen. Daar kun je mee aankomen. De winnaars tonen dit ook.

Duurzaam bouwen

De prijs is uitgeschreven door Jong Ondernemen, in samenwerking met het netwerk Duurzaam MBO en Duurzaam Hoger Onderwijs, en is uitgereikt op de jaarlijkse netwerkdag van Duurzaam MBO. Na een opening door de heer De Vries van het CvB van ROC Midden Nederland sprak onder andere Thomas Rau (architect van het WNF-gebouw) hield een inleiding waarin hij aangaf dat duurzaam heel goed mogelijk is zonder dat het meer hoeft te kosten. “Duurzame gebouwen bouwen is niet duurder. Dat is een truukje van de industrie om ofwel niks te doen, of om meer geld te verdienen. We hoeven geen geldkassen te spekken door gebouwen te koelen. Gebruik gewoon het toiletwater eerst voor de koeling en gebruik het als het is opgewarmd om te spoelen. Energie nodig? De mens levert zoveel energie, als je dat op kunt vangen heb je geen energieleverancier meer nodig. En de warmte die de mens uitstraalt opvangen, kan”.

Job van Harmelen, TNT

Architect Thomas RauPlanet Me

Job van Harmelen van TNT gaf in zijn lezing aan dat TNT op dit moment een grote vervuiler is. “Daar winden we geen doekjes om. We zijn niet CO2-neutraal en we zijn afhankelijk van olie.”Om de impact te verminderen heeft TNT de Planet Me aanpak geïntroduceerd, die zowel het bedrijf zelf, in de primaire processen, als bij de medewerkers thuis aan duurzaamheid werkt.

Zo kregen alle TNT medewerkers de mogelijkheid om groene stroom te krijgen, die goedkoper was dan grijze stroom.

Prijswinnaars

Na de inleidingen ging het uiteraard om de studenten. Welk bedrijf was het meest duurzaam?

In de categorie HBO won Efrica, in de categorie MBO won DDMT.
duurzaam studentenproject Efrica, Fontys HogeschoolEfrica, het studentenbedrijf van de Fontys Hogescholen, verkoopt T-Shirts. Niet zomaar t-shirts; Hippe, mooi ontworpen Eco-shirts die zijn gemaakt in samenwerking met Kaduna, een stichting in Nigeria waar mensen die lepra hebben gehad weer werken aan een perspectiefrijke toekomst. Kaduna verwerkt katoen tot lakens, t-shirts e.d.  Oorspronkelijk was het doel om de T-shirts gemaakt door Kaduna te voorzien van hippe prints en te verkopen in Nederland.  De kwaliteit van de shirts uit Nigeria liet echter wat te wensen over. De mooie prints worden nu gedrukt op eco-shirts die gemaakt zijn in Duitsland. Een deel van de winst besteedt Efrico aan de verbetering van het productieproces in Nigeria. Hierdoor kan Kaduna kwalitatief hoogwaardige producten leveren die mensen met lepra weer een bestaan kan geven.
DDMT, Energy Busters, pakte het heel anders aan. Deze MBO-techneuten kwamen achter twee zaken. 1. De Gemeente ‘s-Hertogenbosch wil samen met Essent energiepakketten leveren aan huishoudens in ‘s-Hertogenbosch en heeft daar geld voor over. DDMT met DMBO-certificaat2. Veel van die pakketten blijven ongebruikt liggen omdat niemand ze installeert.

De oplossing was snel gevonden: De studenten gaan langs de huizen en installeren de pakketten. Niet overal, maar juist in een wijk waar de gemeente niet binnenkomt. De Graafsepoort: een probleemwijk met veel armoede in ‘s-Hertogenbosch. In 250 huishoudens installeerden de Energy Busters de pakketten tot grote tevredenheid van de bewoners. De gemeente gaf €10 per geïnstalleerd pakket. Er is dus ook nog goed verdiend.

RakhorstA-klPrijsuitreiking

De prijzen werden uitgereikt door Annemarie Rakhorst, ondernemer van het jaar 2004. De jury bestond uit:

  • Hans van Weenen, lector duurzaam ondernemen, Hogeschool Windesheim.
  • Job van Harmelen, senior communcatiemanager, TNT
  • Kitty Oirbons, CvB Wellant college.

Annemarie Rakhorst feliciteert DDMT

Annemarie Rakhorst feliciteert EfricaDe jury vond Efrica aansprekend omdat het een goed en hip product op de markt brengt en direct mensen in moeilijk omstandigheden een toekomstperspectief biedt. Juist door ze een kans te geven te opereren op de markt. De Energy Busters spraken aan doordat ze een eenvoudige oplossing geven voor een probleem: er zijn wel energie maatregelen mogelijk maar vaak bereiken die de mensen die ze nodig hebben niet.

Jong Ondernemen, die de ondernemers van de toekomst ondersteunt, ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als de toekomst. Certificaat duurzaamheid van DMBO

Het team van ROC Midden Nederland met DMBO-certificaat

Winst maken ten koste van de aarde of andere mensen is op den duur niet winstgevend. Dat MVO kan en ook aanspreekt en studenten enthousiast maakt, toont de prijs aan. Er waren 23 goede inzendingen. Helaas (?) kan er maar een de beste zijn, en dat zijn Efrica (HBO) en DDMT (MBO).

De studiedag stond in het teken van duurzaam ondernemen zowel door het bedrijfsleven als door de studenten/leerlingen bij het opzetten van hun studentenbedrijven.

dagvoorzitter Roel van RaaijDe dagvoorzitter was Dhr. Roel van Raaij, beleidsmedewerker van het ministerie van LNV en secretaris van de stuurgroep Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Hij zei dat in het regeerakkoord 32 keer het woord duurzaam voorkomt. Het tekent wel hoe belangrijk het is. Om het handen en voeten te geven is KADO geschreven: Kabinets Aanpak Duurzame Ontwikkeling.

Workshops

Na de lunch volgden workshops waarin diverse duurzaamheidthema’s aan bod kwamen.

1 Duurzaamheid en de generatie van nu door Judith van Heeswijk van Hiteq (hiteq.org). Hoe staat de huidige generatie studenten en leerlingen tegenover duurzame ontwikkeling en hoe kun je daar gebruik van maken? 

2 Cradle to Cradle door Artisjok (zie ook letscradle). Het Cradle to Cradle concept toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen economische of ecologische voorspoed. Een jong bedrijfje opgericht in het kader van de vakopleiding, geïnspireerd door de ideeën van Michael Braungart en William McDonnough zijn met het Cradle to Cradle concept aan de slag gegaan en ontwerpt volledig biologisch afbreekbare designmeubels onder de naam “Misfit”. In deze workshop lichten zij hun werkwijze toe. In deze workshop kwam ook de kritische consument naar voren en hoe je daarmee om moet gaan. Deelnemers aan het symposium

3 Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) door Rob de Vrind (Koning Willem I College), Lucia Gunnewijk (ROC de Leijgraaf) en Dirk de Knecht (Va[pro) van DMBO. Dit vak wordt straks voor alle MBO-deelnemers verplicht.. Bij het invulling geven aan LLB zijn er vanuit het duurzaamheidsdenken veel goede voorbeelden om het inhoud te geven. Voor docenten MCK /PMV en de duurzaamheidscoördinatoren werden praktische invullingen getoond en werd nagegaan hoe duurzame ontwikkeling een vaste plaats in het onderwijsprogramma kan verwerven. 

4 Duurzame gezondheidszorg door Monica Bronsgeest van DMBO en medewerkster van ROC Aventus.
In deze workshop presenteerde de stichting "Huize Aarde" ( Groenegezondheidszorg) hun projecten in de groene gezondheidszorg. In een interactieve vorm droegen zij aansluitend ideeën aan over ontwikkelingen voor ons onderwijs.

5 Duurzame studentenbedrijven door de genomineerde studentenbedrijven. De genomineerden uit het ochtenddeel zijn met de deelnemers aan deze workshop de discussie gegaan over de opzet en de uitvoering van duurzame ontwikkeling in de “eigen” onderneming.

6 Duurzaam Groen Onderwijs door Hennie van Heijst en Frank Braakhuis resp. STOAS en Christelijke Agrarische Hogeschool.

In deze workshop werd nagegaan waar je in het lesmateriaal op “moet“ letten om duurzame ontwikkeling expliciet en impliciet onder de aandacht te brengen en hoe je daarin bij de selectie van je lesmateriaal alert op kunt zijn. Naast dit onderdeel was er ook aandacht voor waardenverheldering voor toekomstige ondernemers m.b.t. MVO. De Christelijke Agrarische Hogeschool en de STOAS verleenden hun medewerking aan deze workshop en kwamen met vertaalbare voorbeelden voor de AOC praktijk.