DUURZAAM BOUWEN
 

Bouwen wordt monteren, slopen wordt demonteren.


Duurzaam bouwen is bouwen waarin wordt voorzien in de behoefte van de opdrachtgever op een manier dat het ook in de toekomst mogelijk blijft op die manier te bouwen.
 
Het heeft o.a. te maken met materialen, energie, afval, gezondheid , landgebruik en ecologie.
 
Ga daarbij uit van
- wat je wil met een gebouw
- welke flexibiliteit het gebouw moet hebben
- welke specifieke eisen het klimaat stelt

Aan de rechter kant staan allerhande onderwerpen op dit gebied.  

In het klimaatakkoord van 2019 staat dat voor 2030 1,5 miljoen huizen en andere gebouwen aardgasvrij worden. Het betekent dat bijna één op de vijf woningen en andere gebouwen de komende tien jaar een grote energieverbouwing ondergaat.

Succes

In de bouw heb je de onderstaande beroepen en die zouden allemaal moeten verduurzamen.
Klik op het plaatje of de link er onder. Aan de rechter kant allerhande onderwerpen die met duurzaam bouwen te maken hebben.

Timmerman           Timmermanopwerkplaats             Dakdekker           

Timmerman op de bouwplaats      Timmerman in werkplaats               Dakdekker    
Flafonds              Werkzaamindebouw stukadoor           

     Plafond- wandmonteur               Werkzaam in bouw             Stukadoor                                    

Glaszetter    Metselaar   1

Glaszetter                                              Metselaar                      Bouwkunde/architectuur BOL 4

terug naar keuzedeel B                          terug naar keuzedeel C 

 
Opmerkingen
"Een huis is het groen is 30 % meer waard".
"Planten in een kantoor geeft 12 % meer arbeidsproductiviteit".
"Wijken met groen kennen 45 % minder criminaliteit".
"Een gezonde boom koelt net zo goed als tien airco's"
 
Een op de vijf auto's die op de weg rijdt, heeft iets met de bouw te maken
 
Nul op de meter bouwen wordt de standaard. De aanpak staat het maximaal reduceren van de warmtevraag in combinatie met opwekking en terugwinning van eigen energie.
 
Nul op de meter en beter !

Bij de realisatie moeten nog diverse hindernissen overwonnen worden;
standaarden moeten uitkristalliseren,
innovaties zijn nodig,
fabricageprocessen moeten ïndustrialiseren 
digitalisering gaat de bouw veranderen en gaat er voor zorgen dat er beter wordt samengewerkt.
eigenaren moeten gemobiliseerd worden en
financieringsaspecten moeten worden uitgewerkt
 
De faalkosten lopen in de miljoenen. Dat kan voorkomen worden door goed onderwijs.

Toparchitect Thomas Rau heeft een duurzaam gebouw neergezet in Duiven. Remontabel, energieneutraal en met veel hergebruikte materialen. Zie onder. 
dak thomas rau

 

Duurzaam bouwen