E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Smart buidings

Smart buildings

Een huis is te beschouwen als een lichaam. De buitenmuren zijn te beschouwen als de huid. De kamers als de organen. Ons lichaam zit vol met zintuigen. Onze hersenen ontvangen signalen uit die zintuigen om te kunnen reageren en zo slim mogelijk te kunnen overleven. Zo kan je in gebouwen allerlei sensoren aanbrengen die met een centrale unit (een computer of een gebouwenbeheerssysteem) communiceren zodat er een slim gebouw ontstaat. Een gebouw met zo min mogelijk energieverbruik en met een prettig binnenklimaat. 

Dia170
Een slim gebouw werkt met - slimme klimaatcontrole - smart building apps - smart enrty (toegang) - smart lighting (licht) - smart polsbandje - smart zonwering

sensoren in huis
Je smart huis kan bevatten
- automatische gordijnen
- smart phones
- home entertainment
- massive open online courses (educatie)
- automatisch openende garagedeur
- automatisch parkerende auto in de garage
- licht dat zelfstandig werkt
- camera beveiliging
- veiligheid(ssloten)
- energieopslagstsyemen (accu's)
- auto sprinklerinstallaties
- home automationNu zijn het vaak nog losstaande systemen. Langzaam worden ze allemaal geintegreerd, gaan ze via de clowd (kunnen overal en altijd bekeken en gediend worden) en kunnen ze samen intelligent afgesteld worden.Chess wise is er mee bezig (maar ook anderen). In 2020 zijn zo 50 miljard apparaten verbonden.

M.b.t. smart buildings het onderstaande
P1140521


Er bestaan allerhande sensoren voor - aanwezigheid - geluid - licht - CO2 - temperatuur - luchtvochtigheid


P1140523

Die sensoren kunnen de gebruiker helpen bij - onderhoud - beveiliging - ruimte planning - klimaatbeheersing - gezondheid en veiligheid - lucht- en lichtbeheersing


P1140524
Waardoor je
- optimaal met kosten om kan gaan - je zeker bent van je onderhoud - je productiviteit omhoog gaat - de prijs van het gebouw omhoog gaat - de energiekosten omlaag gaan - gezondheid en veiligheid gemonitord kunnen worden
Dit heeft een effect op duurzaamheid.

 

P1140525

Slimste huis van Nederland

Ook in woningen kan digitalisering het water- en energieverbruik terugdringen. Dura Vermeer heeft onlangs een systeem ontwikkeld dat huishoudelijke apparaten aan elkaar verbindt en woningen zelflerend maakt: Iris. Het systeem is in staat om gebruikspatronen van bewoners te herkennen, zodat apparaten beter op elkaar afgestemd zijn, met besparingen op energie en water tot gevolg. Dura Vermeer bouwt momenteel twee Iris-pilotwoningen in de wijk Tuinen van Sion in Rijswijk-Buiten.

Smart kantoorgebouwen

Door werkplekken te voorzien van sensoren kan het energieverbruik teruggedrongen worden. Daarnaast kan het leefklimaat juist verbeterd worden, wat resulteert in een hogere productiviteit.

De start-up Qwiksense is in verschillende kantoorgebouwen actief met sensoren en IoT en stelt dat het een potentiële productiviteitswinst van 5 tot 10 procent per werkplek kan realiseren. “Hoe energieker de gebouwen, des te energieker de mensen”, zegt Rino Stevens, co-founder en COO van QwikSense.

“Duurzaamheid bij gebouwen gaat verder dan energie-efficiëntie, het gaat ook over mensen. Door het verzamelen, analyseren en actiegericht beschikbaar maken van data met betrekking tot het leefklimaat en bezetting van gebouwen stellen wij onze klanten in staat gezondere en productievere werk- en leefomgevingen te creëren.”