Open menu


Symposium Houten 2020

Het symposium in 2020 vond plaats in de vorm van webinars en bij het Wellantcollege te Houten

De webinars en het slotevent zijn hieronder te bekijken. Een samenvatting staat daar weer onder. 

Ze vonden plaats van 7-11 december 2020.

Webinar: Praat over het klimaat: het gesprek aangaan over duurzaamheid 
Krijg handige tips om met een ander narratief wél te activeren

Webinar: Green Office - Hoe wordt je school een leerwerkbedrijf voor duurzaamheid? 
Het ROCvAF gaat in op hun motivatie, successen en obstakels

Webinar: Naar een integrale procesaanpak van SDG’s 
Praktische tips over hoe je dit in jouw organisatie in beweging kunt zetten

Webinar: Scholing van docenten met betrekking tot duurzaamheid 
Welke vraag en aanbod is er voor professionalisering?

Webinar: Hoe maak je ruimte voor inclusiviteit op je school? 
Welke aanpak is er mogelijk?

Webinar: Een challenge als instrument voor de activering van studenten 
Delen van ervaringen en impact

Webinar: Samenwerken met de drie O’s en SDG's 
Over de ontwikkelingen binnen het Practoraat Circulaire Regionale Economie

Webinar: Positionering van je je school in relatie tot duurzaamheid 
Duivels dilemma of gewoon doorzetten?

 

Online slotevent: debat, muziek & uitreiking SustainaBul 2020 
Met sprekers uit de politiek, studenten, bestuurders en docentenDe uitreiking van de sustainabuls

sustainaBulMBO2020 winnaars klein

 

 

De top 5 meest duurzame MBO’s van Nederland zijn bekend! Met 100% meer aanmeldingen dan vorig jaar is de deelnemerslijst aanzienlijk gegroeid. Binnen de top 5 spande het erom. Alle MBO’s hierbinnen zijn actief bezig met het implementeren van de Whole School Approach, maar er kon maar één de winnaar zijn. 

Uitslag SustainaBul 2020

Koplopers hebben een holistische aanpak. 

Hoewel een enkele school nog in de opstartfase van duurzaamheid zit, is er een vrij grote middengroep waar al veel aan duurzaamheid wordt gedaan. Waar de kopgroep in uitblinkt, is juist dat er vanuit een integrale visie aan duurzaamheid wordt gewerkt. Zij implementeren duurzaamheid op alle mogelijke terreinen (onderwijs, de praktijk, in de bedrijfsvoering van de school en de samenwerking met de omgeving). De deelnemende MBO’s gaven elkaar feedback op deze terreinen. Het is dus een coöperatieve ranking waarin het leren van elkaar centraal staat, het maakt daarbij niet uit in welke fase je zit.

Succesfactoren

De scholen met een duurzaamheidscoördinator of practor, die omringd worden door een interdisciplinaire groep personeelsleden uit de school, aan duurzaamheid en de SDGs werken maken daarbij de grootste stappen en scoren allemaal hoger in de ranglijst.

Sandra Pellegrom (SDG coördinator Nederland)zei: “Dat laat zien dat de aanstelling van zo’n kartrekker en inspirator binnen de school een belangrijke voorwaarde is voor succes.” Deze kartrekker kan het echter niet alleen; docenten, studenten, medewerkers en bestuurders moeten worden meegenomen in het proces. Zo gaf Hilda Weges, coördinator SustainaBul MBO, het voorbeeld dat je studenten kan betrekken bij de schoonmaakovereenkomsten van de school en hen mee kan laten denken over hoe dat duurzamer kan.

Uitslag

De winnaar van het SustainaBul 2020 is dan ook een school die hard heeft samengewerkt om tot dit punt te komen. Het Wellantcollege heeft de winst op zak met 240 van de mogelijke 300 punten! Annemarie Moons, bestuursvoorzitter Wellantcollege: “In het onderwijs proberen wij onze studenten bewust keuzes te laten maken, dus na te laten denken over duurzaamheid en dat mee te laten wegen in hun keuzes. Dat doen we niet alleen bij onze studenten maar ook bij onze medewerkers. Kortom, we proberen duurzaamheid te vlechten in het dagelijks leven en dus ook in het onderwijs.”

Op een mooie tweede plaats staat met 218 punten het Koning Willem I College. Een nieuwkomer in de top 3 van dit jaar is het ROC van Flevoland met 215 punten. Zij hebben een plekje als nummer 3 weten te bemachtigen door onder andere hun inspanningen om de samenwerkingsverbanden tussen school, en regionale overheid te bewerkstelligen en het opzetten van een duurzame leerlijn.

Niet de minste is het Friesland College op nummer 4. Zij scoorden de meeste punten met hun best practice; een expertisecentrum wereldburgerschap. Voor de eerste keer in de top 5, met maar een kleine achterstand op de rest is het Alfa College. Dit jaar hebben zij een mooie vlucht genomen door samen met het bestuur, management, en docenten na te denken over de duurzaamheid op hun school.

Publieksprijs

Naast de uitreiking van de SustainaBul MBO kon ook live gestemd worden op de beste good practice van 2020. Dit zijn voorbeelden van initiatieven bij het MBO die zo geïmplementeerd kunnen worden naar andere MBO’s. De jury keek naar projecten waarbij studenten en docenten vanuit persoonlijke betrokkenheid en handelen aan de ontwikkeling van duurzaamheid werken en waarbij een koppeling wordt gemaakt met hun vakgebied.

Uit een nauwe stemming werd het Terra College met hun jongeren voedselraad gekozen door het publiek als meest inspirerende voorbeeld. Bij de jongeren voedselraad gaan studenten in dialoog over voedselvraagstukken met bestuurders, producenten, opleiders en beleidsmedewerkers. Er wordt vanuit het perspectief van jongeren nagedacht over actuele vraagstukken van voedsel en voedselproductie, zoals de stikstofcrisis.

Wat wij leerden afgelopen week is:

-Je hebt echt alle onderdelen van de WSA (whole school approach) nodig om duurzaamheid goed in te bedden, anders loop je ergens vast.

-Een duidelijke visie en strategie is cruciaal, maar ook het eigenaarschap van mensen op de werkvloer. Als leidinggevende moet je de initiatieven op gebied van duurzaamheid op de werkvloer, waar mensen eigenaarschap over voelen, ruimte kunnen geven.

-Klein beginnen en gewoon doen. Zorg voor een balans tussen visie, strategie en zichtbare projecten/activiteiten waar mensen energie van krijgen

-Het is belangrijk dat duurzaamheid echt in het DNA van de school komt. Dat het niet een groen sausje is. Duurzaamheid zit nu op sommige plaatsen wel in het curriculum, maar docenten lijken er nu nog niet altijd echt voor te gaan. Creeer leeromgevingen binnen je organisatie en stel een practor aan die dit leidt.

-Het mooiste in je onderwijs is als studenten zich zowel inhoudelijk als persoonlijk met duurzaamheid kunnen verbinden. Mooie voorbeelden daarvan zijn de genomineerde good practices, maar ook het burgerschapsonderwijs op het friesland college dat naar analogie van de T-shaped professional is ontwikkeld.