Open menu


 
Smart cities en duurzaam urban design 


Duurzame steden
Het kwalificatiedossier
Smart cities
De stad van de toekomst
Goede voorbeelden
SDG11 Duurzame steden
Hoe duurzaam is je wijk. Omgevingsonderzoek.


 Duurzame steden

Het gaat om steden met een betere kwaliteit om in te leven.

Het gaat om steden die gezonder, slimmer, veiliger, meer duurzaam/circulair, meer efficient in balans met de omgeving en meer inclusief zijn. (Prof. E. Nelissen)

Steden met alle woningen A+, alle afval circulair verwerkt,, alleen nog elektrische deelauto's en volledig op duurzame energie?.

Met operatie steenbreek - tegel eruit - plant erin - Samen een tuin bijhouden - voedselbos 
Samen de stad maken via de stadsmakers.
Wegontwerpers = wat doen en kopen we allemaal maar hebben we niet nodig. Als we beter met onze leefomgeving omgaan doet de leefomgeving dat ook voor ons terug. 

Het gaat om compacte, contrastrijke, complete steden met mooi groen (op daken en wanden), kleine riolen, wijkgebonden watersystemen, wadi's, helofytenfilters ect. Mogelijk met wegen met warmte-koude opslag, verwarming voor een groot deel via de zon, geen gasleidingen, wel zonnepanelen en urban windmills. Gemaakt met duurzame bouwmaterialen waarbij nagedacht is over goede bereikbaarheid, gezondheid, comfort, gemak, goede voorzieningen in een ecologisch verantwoorde omgeving met een grote biodiversiteit waarbij voedsel ook veelal uit de streek komt. Wijken die zelf hun energie opwekken en waar vergaande recycling er voor zorgt dat er vrijwel geen afval wordt geproduceerd.

Het kwalificatiedossier

In het nieuwe kwalificatiedossier (geldig vanaf 1-8-2023) staat:

Kleinschalige projecten ontwerpt hij/zij zelfstandig en legt dit vast in ontwerptekeningen.
Hij/zij ondersteunt bij de inrichting van de ruimte qua invulling, groenvoorzieningen, klimaatadaptatie, ontsluiting en aansluiting.  Hij/zij houdt bij het verzamelen, verwerken en integreren van projectinformatie rekening met duurzaamheidsaspecten, zoals de energietransitie, circulair werken en klimaatadaptatie.

P4-K1 Voert verkeers- en/of stedenbouwkundig onderzoek uit

De beginnend beroepsbeoefenaar:
bezit brede kennis van de klimaat-robuuste, natuur-inclusieve, leefbare stad
bezit brede kennis van klimaatadaptie in de gebouwde omgeving 
bezit kennis van actuele (technologische) ontwikkelingen/trends die van invloed zijn op de gebouwde omgeving en/of openbare ruimte

Helsinki wil wereldwijd
- het beste urban energy systeem hebben
(energie opslag, smart grid, slimme laadstations, 5G, energy plots, zonne-energie, prosumer solutions, energie-efficienty oplossingen, gebruik van energie informatie en data, het vermarkten van vraag en aanbod).
- de duurzaamste gebouwde omgeving hebben
(met slimme en snelle oplossingen voor woning- en gebouwenrenovatie; met high tech gecombineerd met woonconfort en prima luchtkwaliteit binnenshuis en dat als een dienst 
- de leidende circulaire economie stad in de wereld zijn
- de meest hulpbronnen wijze inwoners hebben
- het meest aantrekkelijke CO2-vrije mobiliteitssysteem hebben
(met transport als een dienst, slimme oplaadpunten, autonome voertuigen, overal sensoren (zo groot als een bierblikje) die data leveren die publiek toegankelijk zijn over luchtkwaliteit en files, vrije parkeerplaatsen)
Proeftuinen waarin men probeert microplastics en zware metalen uit het water te verwijderen.
Urban food projecten waarin de verschillende stakeholders gekoppeld worden en de logistiek wordt geregeld.
Met circular economy of plastics.

Dit alles in ecosystemen (van spelers) in dialoog met de markt, van pilots to permanent waarin  pilots worden opgeschaald, en waarin de proeftuinen aan elkaar gekoppeld worden en samenwerken.
Ons motto is do,do,do in plaats van praten. 

Het nieuwste idee

Door passief huisontwerp, stadsverwarming en -koeling en het opwekken van schone energie uit (organisch) afval, kunnen klimaatpositieve wijken worden gecreëerd. Dat proberen ze in Toronto. Daarbij ligt de stad Toronto naast Lake Ontario, wat geweldige thermische mogelijkheden biedt. Die energiebronnen kan men gebruiken om de gebouwen te koelen in plaats van airconditioning. Ook heeft men een enorme geothermische bron, die al de gebouwen zou kunnen verwarmen.

Men wil ook modulair bouwen gaan bouwen via een techniek die op Lego lijkt. Het is supersnel, redelijk goedkoop en er is zeker ook plaats voor architectonische creativiteit. Men woningen waarin zich flexibele wanden bevinden.

Daarnaast wordt gezocht naar vervoersmogelijkheden om de privéauto te vervangen, zoals zelfrijdende voertuigen die gezamenlijk worden gebruikt. Als we de behoefte aan zoveel parkeerplekken wegnemen door gezamenlijk autobezit, dan kunnen we een heleboel ruimte vrijmaken. Het is een goede ontwikkeling als er meer trottoirs en terrasjes ontstaan in plaats van wegen.

Steden gebruiken elke dag data: van de treinaankomsttijden tot het meten van de luchtkwaliteit in verschillende wijken. Doorgaans wordt al deze informatie verspreid over verschillende instanties en bedrijven. Nu wil men een digitaal platform bouwen dat transparant, open en toegankelijk is voor iedereen. Dit digitale platform kan onder meer gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening van de stad. Bovendien stimuleert het lokale starters, ondernemers, universiteiten en onderzoekers om samen oplossingen te bedenken. Zo kan je een incubator worden voor nieuwe ideeën en technologieën.
Duurzame stad
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Stedenbouw als geen bolwerk tegen de natuur maar in harmonie met de natuur. Huizen als bomen, steden als bossen. Gebouwen waar broeikassen tegenaan staan met PV panelen en groene daken die water zuiveren..
Ontwikkel zonne-architectuur.

Grote steden vinden herbestemmen van wasteland moeilijk en ze worstelen bovendien met nadelige gezondheidseffecten voor inwoners door te veel fijn stof en lastig haalbare klimaatdoelstellingen zoals het terugdringen van CO2 uitstoot. Grote braakliggende terreinen zijn geen visitekaartje, ze nodigen uit tot het dumpen van afval en het is slecht voor de sociale veiligheid. Het is een wereldwijd probleem in geïndustrialiseerde landen. Het Bamboo CHAINge Project wil op deze terreinen tijdelijk bamboe planten. De bamboe dient als brandstof voor energiecentrales of grondstof voor producten. Zie hier

Maak bepaalde gebieden slim

Dat is mogelijk door verschillende technologieën en innovaties aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen. Digitalisering speelt hier een sleutelrol in. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen energieopwekking, -opslag, -levering en mobiliteit. Een elektrische auto kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om een kantoorpand van stroom te voorzien (Vehicle-2-Building), of als opslagmedium voor opgewekte zonne-energie. Op die manier maak je optimaler gebruik van de assets die je hebt, waardoor je ook bespaart in de kosten.

Een ander voorbeeld is Google die in 2017 een tender heeft gewonnen om een futuristische wijk in Toronto te bouwen met verwarmde fietspaden, zelfrijdende deel-auto’s en pakketbezorging door robots.

Door een samenwerking in de warmtealliantie, de provincie Zuid-Holland, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, wordt gewerkt aan een warmte hoofdinfrastructuur waarbij onder andere industriële warmte gebruikt zal worden om kassen, huizen en kantoren mee te verwarmen. Deze warmte zou anders in de lucht en het oppervlakte verdwijnen. Het is een mooie eerste stap van anders denken om problemen op te lossen. De haven wordt nu niet langer alleen als een economische plek gezien maar ook als een bron van warmte en energie, zij het nu nog wel fossiele energie.

Met het monitoringssysteem van Viriciti kan het rijgedrag, het binnenklimaat in de elektrische  bus, de laadcycli en zelfs de route voor de bussen geoptimaliseerd worden.

Werkwijze

Bij de planning zou men uit moeten gaan van de lagentheorie. Hierbij dient men achtereenvolgens te kijken naar de
-
   Geomorfologie
-    Water en bodem
-
    Cultuurhistorie
-    Infrastructuur
-
    Occupatie (Gebruik)

Gebruik
- dat het de kwaliteit van het leven moet verbeteren
- veilig, zeker en welkom
- verminderen van wereldwijde uitdagingen
- het delen van faciliteiten en diensten
- geen emissie
- duurzame energiebronnen
- mobiliteit voor iedereen
- inwonenden bepalen zelf wat met data gedaan wordt
- cocreatie schaalbaar en verantwoord. 

men denkt dat in 2030 steden tot leven komen, dankzij een netwerk aan slimme systemen en apparaten. Ook voertuigen maken een sprong en transformeren van ‘simpel’ vervoersmiddel naar mobiele en verbonden computers, in staat om autonoom te rijden.

Daarnaast ziet het onderzoek de relatie tussen en mens en robot versterken. Robots worden onze nieuwe partners voor het leven, door onze vaardigheden te verbeteren en uit te breiden.

Smart cars

In veel nieuwe auto's kun je al je smartphone aan de auto te koppelen: in feite geeft het scherm in de auto alleen het scherm van je smartphone weer. Wat Google nu gaat doen, is het complete besturingssysteem van het infotainment in de auto overnemen. Daardoor kan het ook bepaalde functies van de auto zelf regelen, zoals het klimaat. Bekende diensten als Google Assistant, Google Maps en de Google Play Store maken straks deel uit van de auto. En doordat het systeem continu met internet verbonden is, blijft het altijd up-to-date.

De kaarten en de weginformatie (snelheidslimieten, bochten, stijgingspercentage) van Google Maps worden ook benut voor de rij-assistentiesystemen van de auto.

Een interessante bijkomstigheid is dat Google ook de spraakbediening in de auto overneemt. Denk aan gesproken commando's voor de temperatuur in de auto, een navigatiebestemming, je favoriete playlist van Spotify of het versturen van berichten via WhatsApp. Het is zelfs mogelijk om vanuit de auto te communiceren met de smarthome-apparaten bij je thuis. Je kunt bijvoorbeeld vragen om alvast de kamerthermostaat hoger te zetten en het licht in de woonkamer aan te doen.

Maar het audiosysteem bestaat in een auto al gauw uit zeven luidsprekers met surroundtechnologie. Dat is wel even wat anders dan een telefoon. Daarvoor moest men allerlei nieuwe, ondersteunende systemen ontwikkelen.

Je zoekt thuis via de Google-zoekmachine een restaurant en reserveert. Je stapt in de auto en rijdt ernaartoe. Intussen heeft de auto de gegevens automatisch overgenomen in het navigatiesysteem. Het systeem helpt je ook om een parkeerplek te vinden. En nadat je bent uitgestapt, word je bij de laatste meters, lopend naar het restaurant, verder genavigeerd. Auto en smartphone sluiten dan echt naadloos op elkaar aan.'

Automobilisten hoeven niet voor hun privacy te vrezen, beloven Volvo en Google. De gebruiker moet altijd eerst kiezen welke data hij wil delen. Hij kan blokkeren dat bepaalde persoonlijke voorkeuren of locaties waar hij komt, worden vastgelegd.

Enig risico blijft nog wel de kwetsbaarheid van een onlinesysteem. Als de auto een slechte of geen internetverbinding heeft, zouden sommige functies niet (goed) kunnen werken. Autofabrikanten hebben tot nu toe altijd hun navigatiekaarten in de auto opgeslagen, waardoor ze offline beschikbaar zijn.

Mobiliteitshubs

Dit zijn locaties in wijken waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen, zoals auto’s, elektrische bakfietsen en openbaar vervoer. Door verschillende vervoersmiddelen aan te bieden, vermindert het aantal benodigde auto’s en speelt het beter in op mobiliteitsbehoefte van de gebruiker.

Een verticaal dorp in Utrecht (klaar in 2023)

MARK moet een voorbeeld worden voor gezond stedelijk wonen, een plek waar wonen, sporten en natuur samenkomen. De 1.125 klimaatneutrale woningen - waarvan 60% sociale huur, middeldure huur en zorgwoningen zijn - krijgen patio's en groene tuinen. Op verschillende niveaus in de torens komen plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Green city
Met gedeelde wasserettevoorzieningen, flexibele werkplekken, deel-logeerkamers en ateliers voor kunstenaars is 2000m2 gereserveerd voor samen leven. Aan de voet van 'het dorp', tussen de gebouwen in, komt een openbaar stadsbos. In de hoogste toren kun je straks naar een spectaculair uitkijkpunt op een glazen balkon. Met al deze faciliteiten beoogt MARK de eenzaamheid van wonen op hoogte te bestrijden. 'In plaats van het creëren van een eenzame wereld - waarin de lift het vervoermiddel is van niemand naar niemand – biedt MARK een groot aantal ontmoetingsruimten voor haar bewoners.'

Ook aan de mobiliteit van de bewoners is gedacht. In de fietsenstalling is plek voor 3.500 fietsen en er komen zo'n 100 deelauto's beschikbaar. Om MARK te bewonderen of bewonen moeten we nog even geduld hebben, de oplevering van het project is gepland in 2023. Maar op andere plekken in het land - en in de wereld - zien we soortgelijke concepten voor duurzaam wonen.
Uitkijkpunt

Het uitkijkpunt vanaf een glazen balkon | Foto's: A2 Studio

Bouwen uit platte bouwpakketten

Ikeabouwpakket

 

Ikea heeft een systeem ontwikkeld om huizen te bouwen uit platte bouwpakketten.

Zie hier en kijk vooral naar de plaatjes.

 

 

Trends

Architecten zijn trots op gebouwen, stedenbouwkundigen op de stad. Ze vormen de vader en de moeder van de stad. Het gaat over verstand tov gevoel

De harten van de mensen moeten meer betrokken worden..meer emotie

Stedenbouw voor en door het publiek en de klant wordt koning.

Vroeger groeiden steden organisch om marktpleinen en de kiosk. Daar ontmoetten de mensen elkaar. Vandaag is dat verdwenen en zijn de steden versplinterd en met monotome architectuur. Alleen oudere mensen zeggen elkaar nog gedag, We zouden steden moeten vormgeven als de natuur. Daar vind je een grote verscheidenheid aan vormen van de kleinste bloem tot de meest gigantische boom. Van de diepe zeeen tot de hoogste bergen met alles daartussen. Steden met een grote diversiteit waarin verschillende vormen bestaan. Voor de stad is de natuur ook letterlijk van belang. Er is teveel asfalt en beton. (Arne Quinze).

Een vinex is als een pindakaas over het land uitgesmeerd. Het zijn confexie woningen. Het gaat naar  maatwerk en particuliere opdrachten zoalos Borneo eiland, Homerus Kwartier Almere, Roombeek Enschede of zoals in het Duitste Tubingen -> baugemeinschaften cooperatieven in Franzosisches viertel
In Hamburg heb je ook zelforganisatie met veel flexibiliteit
Geen grote masterplannen meer maar flexibele plannen in een proces dat kan worden aangepast.
Er worden dan meer partijen toegelaten.  Het organiseren van al die private ideeën wordt de uitdaging.

In Rotterdam kan je tegenwoordig kluspanden kopen. Bouwvallige panden tegen lage prijzen in de hoop dat je ze opknapt.

Heijmans heeft rioolbuizen ontwikkeld waar men koud water langs laat lopen via een kunststof spiraalwikkelbuis Aan het eind komt het water er een graad of drie warmer uit. We verwachten dat ieder buissegment van 3,30 meter twee wooneenheden van de basisbehoefte aan warmte kan voorzien met minimale extra investeringen. Een warmtepomp in huis zorgt dan voor de verwarming.
In de zomer kan er ook mee gekoeld worden. Zie Hydrea Thermpipe.

Het gaat tegenwoordig om livebility, natuurinclsief bouwen e.d. Zie

 

Smart cities

In 2050 leeft twee derde van de dan 9 miljard mensen tellende wereldbevolking in de steden. Er zijn nu al tientallen megasteden, met meer 10 miljoen inwoners, en dat aantal groeit gestaag. Maar hoe blijven de snel groeiende steden duurzaam, leefbaar en productief?

Met
smart health & welbeing
smart gouvernance
smart building
smart energy
smart environment
smart infrastructure
smart mobility 

met een
Gezonde leefomgeving die
Groen/blauw is, circulair en energieneutraal
Sociale samenhang
Veilig
Divers
Ruimtelijke kwaliteit
Bereikbaar
Economische meerwaarde

smart city

maar ook via

1. Slimme energiesystemen

Het stroomnet wordt steeds slimmer. Decentrale opwekking en het gebruik van duurzame energiebronnen maken dat het steeds complexer wordt om vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen. Big data en energieopslag spelen daarbij de hoofdrol.

Met elektrische auto’s, slimme laadpalen en krachtige brandstofcellen heeft de mobiliteitssector de komende jaren goede kansen om de energielevering in de stad grotendeels over te nemen, blijkt uit dit interview met Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, en ondernemer Robin Berg, ontwikkelaar en voorvechter van slimme laadpalen.

Het is een ontwikkeling die al lang begonnen is. Tennet en The New Motion zetten dit jaar duizenden elektrische auto’s in voor stabilisering van het elektriciteitsnet. Energiebedrijf Essent en netbeheerder Alliander gaan in Heerhugowaard het elektriciteitsnet van de toekomst testen.

2. Leren van de natuur

De stad is een onnatuurlijke omgeving. Maar de leefbaarheid, productiviteit en duurzaamheid verbeteren door principes uit de natuur te integreren in de bebouwde omgeving. Groene daken zijn niet alleen duurzamer dan gewone daken, maar verhogen ook de productiviteit in een onderneming. Zelfs kijken naar het groen heeft al een positieve impact, blijkt uit dit onderzoek.

Parijs krijgt in 2022 een verticaal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met duizend bomen moet het gebouw het stadsklimaat verbeteren. Een Italiaans architectenbureau gelooft dat de beplanting van veel groen op gebouwen ook de lokale ecologie en het stadsklimaat verbetert. Ook de Milanese Bosco Verticale-torens hebben duizend bomen op de balkons.

Niet alleen de natuur kan model staan voor optimalisaties. Ook de evolutie, een belangrijke drijvende kracht uit de natuur, draagt bij aan de stad van de toekomst. Op de bouwbeurs van 2015 werd deze brug gepresenteerd, ontworpen op basis van Evolutionary Structural Optimization. Een computer heeft de voetgangersbrug zelf uitgetekend voor optimale sterkte en materiaalgebruik.

biomimicrybrug

3. Duurzame ‘last mile’

In de overvolle grote steden is weinig ruimte voor vervuilende, grote vrachtwagens. Tegelijkertijd groeit door online retail de vraag naar stadlogistiek. Het moet dus beter, sneller en duurzamer. Een voorbeeld van hoe dat kan is Picnic. Sinds een paar weken bezorgen de speciaal ontwikkelde, elektrische wagentjes van de online supermarkt ook in Utrecht de boodschappen. Ook traditionele logistieke dienstverleners stappen snel over op duurzaam vervoer. UPS bracht dit voorjaar zijn honderdste elektrische voertuig op de weg. Deutsche Post, ook eigenaar van DHL, bouwt nu zijn eigen elektrische bestelauto's.

De echt grote stappen worden gemaakt als stadlogistiek ook slimmer wordt ingericht. Nieuwkomers zorgen ervoor dat bedrijven in de transport- en logistieksector innovatiever moeten opereren, blijkt uit een analyse van ABN Amro. Het Amsterdamse softwarebedrijf Viricity werkt aan een programma dat ondernemers inzicht geeft wanneer elektrisch transport rendabel is.

De volgende stap is autonoom vervoer. De eerste proeven lopen al. Zo start Volvo volgend jaar in hartje Londen een grote praktijkproef met autonoom rijden. Het automerk zegt de introductie van de technologie te willen bespoedigen om het aantal ongelukken te verminderen.

Men is ook bezig verkeer vloeiender door de stad te leiden met nieuwe IT technieken of parking guidance te introduceren. Pisa heeft het al en men verwacht een enorme toename van dit systeem in de wereld.
Straatverlichting kan smarter met helderheidssensoren of daglichtsensoren gecombineerd met tijdsklokken of bewegingsdetectoren en LED lampen. 40 % van de rekening van de gemeente is vaak straatverlichting en er kan 70 % op bespaard worden.  Je gaat dan naar dynamische straatverlichtiing.
Analyse van datastromen gaat patronen onthullen zodat betere voorspellingen mogelijk zijn.

4. Beter omgaan met water

De stad van de toekomst bevindt zich niet alleen op het land. Ook water maakt een wezenlijk onderdeel uit van de stedelijke omgeving. Dit Amerikaans-Nederlandse initiatief wil binnen vijf jaar starten met de bouw van een drijvende stad. Door in de toekomst minimaal 13 procent van de wereldpopulatie naar dit soort steden te verhuizen, verwachten de betrokken partijen de dreigende schaarste aan vruchtbare grond en fossiele brandstoffen af te wenden.

Hoosbuien zijn een zichtbaar gevolg van klimaatverandering. Steden moeten daar mee kunnen omgaan. Tijdelijke bovengrondse opslag is een manier om met hoosbuien om te gaan. Het waterzuiveringssysteem Hemel(s)water vangt regenwater op en reinigt het tot schoon drinkwater.

Vitens zet big data in bij het ontwikkelen van een slim waterleidingnet in Friesland. Hiermee wil het drinkwaterbedrijf het 9.000 kilometer lange net beter aansturen en de kwaliteit van het drinkwater verbeteren.

5. Senioren maken de dienst uit

De vergrijzing slaat toe, juist ook in de steden. Metropolen worden groter en complexer. En dat leidt in Nederland en dar buiten tot een hogere levensverwachting. De groeiende groep ouderen maakt een belangrijk deel uit van de stedelijke consumentenpopulatie, en ze blift steeds langer thuiswonen. Vergrijzing is dus een kans voor de bedrijven die deze markt weten aan te boren. Onder meer zorgleveranciers en retailers springen hierop in.

Britse onderzoekers werken aan autonoom rijdende voertuigen, speciaal voor senioren. Dit moet de levenskwaliteit van ouderen verbeteren en eenzaamheid tegengaan. Volgens de initiatiefnemers zijn bestaande autonoom rijdende auto’s niet veilig voor alleenreizende ouderen.

Binnen een project van de Europese Commissie ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de elektronische butler Alfred (Personal Interactive Assistant for Independent Living and Active Ageing). Met de verschillende smartphone-applicaties van Alfred krijgen ouderen gepersonaliseerde assistentie. Alfred is ook ontwikkeld om sociale isolatie en eenzaamheid bij ouderen.

Wat als je fiets een sensor krijgt die via een app registreert of een dief met je fiets aan de haal is of wanneer die is omgevallen.  

loopcity
Slimmer betalen

Waarom hebben we nog een NS reiskaart. Je moet toch gewoon met je bankpasje of je telefoon kunnen betalen? Misschien is dat zelfs niet mee nordig in de toekomst. Dan registreert een camera je biometrische eigenschappen. De computersystemen koppelen je dan automatisch aan je account en zien dat er voldoende geld op je rekening staat. En als dat zo is, wordt er direct afgerekend.

De stad van de toekomst

Thomas Rau: Eigendom bestaat niet meer in de ‘stad van de toekomst’. Mensen hebben er geen auto meer, maar hebben toegang tot ‘mobiliteit’. Vandaag lenen ze een auto, morgen gaan ze met de trein, overmorgen te voet, en de dag erna met de fiets. Ze willen die vrijheid hebben.

Mensen kopen in zo’n stad ook geen huizen of andere gebouwen meer, maar definiëren ruimtes voor zich, op tijdelijke basis. Dit onder meer als gevolg van de snelle technologische evoluties. Kijk bijvoorbeeld hoe radicaal het onderwijs is veranderd. Mijn zoon krijgt op de middelbare school enkel nog een MacBook. Op tafel schrijven, zoals vroeger, hoeft hij niet. Zijn school heeft geen boekenkast meer nodig, maar ander meubilair. De klasgrootte is anders, je moet er anders met het daglicht omgaan omdat het licht anders storende reflecties veroorzaakt,… de huidige gebouwen kunnen dat nog nauwelijks faciliteren.

We moeten dus meer denken in termen van kortcyclische gebouwen, die er 10 à 15 jaar staan. Daarom is het belangrijk dat gebouwen een ‘grondstoffendepot’ worden, zodat geen waarden worden vernietigd als mensen er weer afscheid van nemen.

Ik pleit er zelfs voor dat we niet alleen onze architectuur, maar élk product zo maken dat het een grondstoffendepot wordt. We deponeren dan tijdelijk grondstoffen in de vorm van een auto, koffiezetapparaat,…

Zodra we die auto, dat koffiezetapparaat,… niet meer nodig hebben, of de behoeftes veranderen, of het niet meer innovatief is, gaan ze terug naar de producent die het zodanig kan ontmantelen dat alle grondstoffen weer ter beschikking komen voor nieuwe producten.

Eigenlijk leven we in een roofbouwmaatschappij, die moet evolueren naar een oogstmaatschappij. Dus we moeten kijken van: wat moeten we zaaien, hoeveel, in welke context,… En als we niet méér kunnen oogsten? Tja, dat is het dan. We moeten leren denken in begrenzingen.

Want besef: arbeid is er genoeg, en energie -zon, wind- eveneens. Maar onze grondstoffen en materialen? Die zijn eindig.

Kortom: reik nieuwe spelregels aan. Dan zullen de mensen wel een nieuw spel gaan spelen…

Een you tube filmpje met moderne urban design in Stockholm staat hier


Goede voorbeelden

Nederland

Het Geerpark te Vlijmen 

Centraal bij de ontwikkeling van deze wijk staat duurzaam wonen en leven, bouwen voor minstens 100 jaar en bouwen aan het landschap. Aan de woningen worden hoge eisen gesteld. Ze moeten wooncomfort en een gezond binnenklimaat bieden, levensloop bestendig, zeer energiezuinig en betaalbaar zijn en duurzaam gedrag bevorderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de architectuur. De wijk wordt dusdanig opgezet dat het een brede bevolkingsgroep aantrekt. Geerpark krijgt een dorps karakter, wordt autoluw, moet een prettige en woon- en leefomgeving bieden en aantrekkelijk zijn om in te spelen. De nieuwbouwwijk vormt straks een passende overgang tussen de huidige bebouwing aan de rand van Vlijmen en het landschap rondom de Abdij Mariënkroon. Elementen als veel groen en water en een hoge biodiversiteit moeten daarvoor zorgen.

Bijzonder is dat de drie partijen het bedrijfsleven uitdagen om met innovatieve oplossingen (zoals energievoorzieningen uit de eigen buurt en de inzet van innovatief groen) en slimme financieringsconstructies te komen. Ook maatschappelijke organisaties en toekomstige bewoners worden actief bij de ontwikkeling van de wijk betrokken.

geerpark

De wijk Eva Lanxmeer te Culemborg  Voor ppt zie hier

Veel kleuren en groen. Veel gebruik van hout en glas. Geen auto's, duurzame materialen, gemeenschappelijke wilde tuin, zonnepanelen.

eva

De duurzame wijk in Uden; Velmolen Oost

De symboliek van de kersenbomen, het hoge duurzame karakter van de wijk en het afgewogen financieringsplan in relatie tot woonlasten. Het maakbare, integraal en uiterst duurzaam ontworpen plan was precies wat de gemeente Uden van de markt wenste te krijgen.

“Dit is een prachtige vorm van duurzaam ontwerpen. Het plan is echt maakbaar en toch betaalbaar. Het zal zeker winst opleveren voor het milieu, voor de ondernemers, voor de mensen die er gaan wonen en voor de gemeente Uden en wellicht zelfs de regio, aldus Michel Baars, directeur van het Ingenieursbureau van Search. Het bevorderen van de biodiversiteit en het laten terugkeren van kersenbomen in het gebied scoorden hoog.

Grote meerwaarde is ook het feit dat de toekomstige bewoners nog echt mee kunnen denken bij de verdere uitwerking van het plan. Ook zijn de woningen zó ontworpen dat zij in een later stadium nog gemakkelijk aan te passen of mogelijk uit te breiden zijn, afhankelijk van de veranderende gezinssituatie.

De keuze voor trekbellen in plaats van een standaard elektrische deurbel is heel gemakkelijk te verklaren. Baars: “In eerste instantie gaat het om de symboliek. Duurzaamheid hoeft niet duurder te zijn en ook niet nieuw. Bovendien hebben de bellen een grote educatieve waarde, want reken maar dat er vragen over komen van de bezoekers van deze nieuwbouwwijk. Daarnaast is er ook echt een technische reden. Door de standaard elektrische deurbellen te vervangen door trekbellen besparen we in de wijk 3500 kilowatt aan stroom, en daarmee kunnen we één huis(houden) een jaar van stroom voorzien.”

Verder kent de wijk geen gasaansluiting en wordt de verwarming gevoed met door de zon opgewarmd water. De woningen zijn van robuuste en duurzame materialen gemaakt. Omdat het gebruik van zonne-energie in de toekomst zal toenemen, is nu reeds rekening gehouden met de positie en de hellingshoek van de daken. In de nabije toekomst zijn deze woningen dus uitermate geschikt om de nieuwe technieken te omarmen.

venmolenoost

De meest duurzame wijk in Drenthe gemeente Tynaarlo

Drenthe heeft in 2012 de meest duurzame wijk van Nederland. De nieuwbouwwijk Nieuwe Stukken in Vries kan zo zuinig worden dat de wijk zijn eigen energie opwekt en zelfs energie overhoudt voor de rest van het dorp. Dat liet de gemeente maandag weten.

Volgens de woordvoerster gaat het verder dan zonnecollectoren op het dak en zonneboilers. ,,Voor de 550 te bouwen woningen worden lokale duurzame producten gebruikt. Nu al worden gewassen aangelegd om later als isolatiemateriaal te gebruiken. Verder wordt gebruik gemaakt van duurzame energie als zonne-energie, bodemenergie en biomassa.''
Voor dit project hebben de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe 660.000 euro Europese subsidie ontvangen. De ontwikkeling van de wijk in Vries staat als voorbeeld voor de andere gemeenten in Nederland, aldus de woordvoerster.

Ecodorp Boekel
http://www.ecodorpboekel.nl/

boekel

Abu Dabi

Masdar city

Aan de rand van Abu Dhabi,verrijst de stad van de toekomst Masdar City Ze gaat helemaal op groene energie draaien. CO2 en afval zijn er taboe.
Er gaan vijftigduizend mensen wonen. ‘Al Masdar’ betekent de bron. De stad mag enkel hernieuwbare energie gebruiken en moet volledig CO2-neutraal zijn. Vergaande recycling moet de stad helemaal afvalvrij maken en het waterverbruik aanzienlijk verminderen. Een ondergronds transportsysteem moet de straten autovrij houden en de energie gaan komen van de zon.

Masdar City werkt samen met gereputeerde organisaties en bedrijven van over de hele wereld. “We willen de ontwikkeling van innovatieve duurzame technologieën versnellen en die wereldwijd beschikbaar maken”, zegt sultan Al Jaber, ceo van het bedrijf dat begin dit jaar het contract van 1,6 miljard dollar binnenhaalde om Masdar City te bouwen. “Het is onze overtuiging dat wereldwijde samenwerking nodig is om dit doel te bereiken.

masdar

Duurzame wijken zie hier
Duurzaam bouwen zie hier

China

Autovrije stad in China

In China wordt een stad gebouwd, die geheel autoloos is. In deze satellietstad, in de buurt van Chengdu, zullen 80.000 mensen gaan wonen. Zodra het concept werkt, wordt het ook in andere delen in China toegepast.

Het architectenbureau ‘Adrian Smith + Gordon Gill Architecture‘ heeft de stad ontworpen. De stad is erg compact gebouwd (slechts 1,3 vierkante kilometer) zodat elke bewoner het centrum binnen 10 minuten kan bereiken. Met het ontwerp moeten typisch stedelijke problemen zoals smog en files tot het verleden gaan behoren. Volgens de ontwerpers verbruiktde stad 48 procent minder energie, 56 procent minder water en 89 procent minder afval dan een stad met vergelijkbare grootte. De bouw gaat ongeveer acht jaar duren. Voor impressies zie hier.

China gaat naar 42 low carbon cities.

India 

De Indiase overheid heeft de missie om in de komende vijf jaar honderd smart cities door het hele land tot stand te brengen. Innovaties op het gebied van water, afvalmanagement en mobiliteit moeten de steden leefbaar en bereikbaar houden voor de toenemende bevolking.

In 2014 telde India 1.295 miljard mensen, van wie 32 procent in grote steden als Jaipur, Pune en New Delhi woont. De Indiase regering verwacht dat het aantal bewoners in het stedelijke gebied zal toenemen. De vraag is of de steden in de huidige situatie wel over de capaciteit beschikken om deze toename te faciliteren.

Om op de voorspelde verstedelijking in te spelen, stelt India $ 7,75 mrd beschikbaar om in de komende vijf jaar honderd ‘slimme steden’ te ontwikkelen. Doel van de zogeheten Smart City Mission is het realiseren van stedelijke infrastructuur die de economische productiviteit en levenskwaliteit van stadsbewoners verbetert. 

Eén maal per maand zijn 12 steden in India autovrij. Voor schonere lucht.

India gaat naar 100 smart cities.

Nieuwe initiatieven

Blemont de slimme stad van Bill Gates

Het is een onafzienbare dorre vlakte van 100 vierkante kilometer ten westen van de stad Phoenix waar Gates zijn oog op heeft laten vallen voor de bouw van zijn droom. Een slimme stad met ruim 80.000 huizen, waar de winkels zichzelf bevoorraden, bewoners zich verplaatsen met zelfrijdende auto's en dikke datakabels alles met iedereen verbinden. Belmont moet laten zien hoe efficiënt nieuwe steden ingericht kunnen worden.

blemond

Quayside high-tech gemeenschap in het Canadese Toronto van Google

Een wijk als proeftuin voor Googles innovaties zoals zelfrijdende auto's. Gebouwen worden zo gemaakt dat ze eenvoudig aan te passen zijn voor ander gebruik. Zelfs het klimaat wil Google sturen door toepassing van luifels en schermen, zodat mensen vaker buiten kunnen zijn.

Maar dit gaat niet dé huisvesting voor de wereldbevolking worden. In Azië, Zuid-Amerika en Afrika ontbreekt het vaak aan basisvoorzieningen. Die moeten eerst op orde zijn. Het tech-geloof lost dat niet op, maar misschien kunnen we wel leren van de oplossingen die er worden gevonden en toepassen op de bestaande steden.''

Quaside

Neom van Saoedi-Arabië. Een stad bouwen die 33 keer groter wordt dan New York

Vernieuwend, duurzaam en technologisch vooruitstrevend worden. De Saoedi's hebben niet de groeiende wereldbevolking als drijfveer, maar de gevreesde dalende olieverkoop. Neom moet voor een sterkere economische fundering zorgen. Saoedi-Arabië trekt 500 miljard dollar uit voor het idee.

neum

Drijvend eiland in de Hudsonrivier van Barry Miller

De New Yorkse miljardair Barry Miller legt 250 miljoen dollar op tafel voor de aanleg van een eiland in de rivier de Hudson. In zijn project staat de vraag centraal hoe al die mensen moeten recreëren. Het drijvende eiland van 11.000 vierkante meter moet een recreatieve bestemming krijgen.

hudson city

Artisanopolis van Peter Thiel

Miljardair Peter Thiel, de Duitse oprichter van PayPal, verbaasde de wereld onlangs met zijn plan om in Frans-Polynesië een hele drijvende natie te willen realiseren, Artisanopolis. Zijn ideale maatschappij bestaat uit een aantal drijvende eilanden, waar zelfbestuur de norm wordt. In 2020 al moet het eerste drijvende eiland een feit zijn, en in 2050 zouden er zelfs duizenden van dit soort plekken moeten zijn geconstrueerd. Thiel is al sinds 2008 bezig met plannen om autonome staatjes in zee te plaatsen. Zijn motto daarbij: geen land, geen conflict.  

Thiel

SDG11

SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp de elementaire fysieke, sociale en psychologische behoeften van de mens en kan vaststellen hoe deze behoeften momenteel worden aangepakt in hun eigen stedelijke, peri-urbane en landelijke nederzettingen
.
2. Kan de duurzaamheid van de systemen van zijn en andere nederzettingen in zijn behoeften evalueren en vergelijken, met name op het gebied van voedsel, energie, transport, water, veiligheid, afvalverwerking, inclusie en toegankelijkheid, onderwijs, integratie van groen ruimtegebrek en beperking van rampenrisico's.
3. Begrijp de historische redenen voor vestigingspatronen en begrijpt met inachtneming van het culturele erfgoed de behoefte om compromissen te sluiten om verbeterde duurzame systemen te ontwikkelen.
4. Ken de basisprincipes van duurzame planning en bouwen en kan kansen identificeren om zijn eigen gebied duurzamer en inclusief te maken.
5. Begrijpt de rol van lokale besluitvormers en participerend bestuur en het belang van het vertegenwoordigen van een duurzame stem in de planning en het beleid voor hun gebied.

Socio-emotionele leerdoelen

1. Kan je stem gebruiken om toegangspunten voor het publiek te identificeren en te gebruiken in de lokale planningssystemen, om te pleiten voor de investering in duurzame infrastructuur, gebouwen en parken in hun gebied en om de verdiensten van langdurige
planning.
2. Is in staat om lokaal en online gemeenschapsgroepen te helpen en te helpen bij het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie op hun gemeenschap.
3. Kan reflecteren over zijn regio bij het ontwikkelen van zijn eigen identiteit, waarbij hij de rol begrijpt die de natuurlijke, sociale en technische omgeving heeft gehad bij het opbouwen van hun identiteit en cultuur.
4. Kan zijn behoeften concretiseren binnen de behoeften van de omliggende ecosystemen, zowel lokaal als wereldwijd, voor duurzamere menselijke nederzettingen.
5. Kan zich verantwoordelijk voelen voor de ecologische en sociale effecten van zijn eigen individuele levensstijl.

Gedragsdoelstellingen

1. Kan gemeenschapsgerichte duurzaamheidsprojecten plannen, implementeren en evalueren.
2. Kan deelnemen aan en invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen over zijn gemeenschap.
3. Kan tegen / spreken en hun stem ordenen tegen / voor beslissingen die voor hun gemeenschap worden genomen.
4. Kan een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschap co-creëren.
5. Kan koolstofarme benaderingen op lokaal niveau bevorderen.

Voorgestelde onderwerpen

De behoefte aan onderdak, veiligheid en inclusiviteit (menselijke behoeften, contextualisering van onze verschillende individuele en collectieve behoeften en behoeften op basis van geslacht, leeftijd, inkomen en bekwaamheid)
Beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (hernieuwbare energiebronnen)
en niet-hernieuwbare energie)
Duurzame energie (gebruik van residentiële energie, hernieuwbare energiebronnen, energieprojecten in de gemeenschap) en transport
Duurzame voeding (landbouw, biologische landbouw en permacultuur, door de gemeenschap gesteunde landbouw, voedselschuur, voedselverwerking, voedingskeuzes en -gewoonten, afvalproductie)
Stedelijke ecologie
en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens
Duurzame, veerkrachtige gebouwen en ruimtelijke planning (bouwmaterialen, energiebesparing, planningsprocessen)
Afvalproductie en -management (preventie, vermindering, recycling, hergebruik)
Gemeenschappen en hun dynamiek (besluitvorming, governance, planning,
conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, inc sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden)
Watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage).
Rampparaatheid en veerkracht, veerkracht tegen weerproblemen en in de toekomst en een cultuur van
preventie en paraatheid

Voorbeelden van leerbenaderingen en methoden 

Excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen
Een (jeugd) actieproject ontwikkelen en uitvoeren over duurzame steden en gemeenschappen
Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen
Bouw een gemeenschappelijke tuin
Projecten in kaart brengen: breng het gebied in kaart en noteer waar openbare open ruimte goed is, planning op menselijke schaal, gebieden waar de behoeften van de gemeenschap worden aangepakt, groene ruimten, enz. Dit kan ook de gebieden in kaart brengen die moeten worden verbeterd, zoals als gebieden die het meest blootgesteld zijn aan natuurlijke gevaren
Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden wonen?"

Hoe duurzaam is je wijk.  Omgevingsonderzoek

Het onderzoek
Welke kenmerken gaan we onderzoeken:

1. Groene wijk: openbaar groen, tuingroen, monumentaal groen, staat van onderhoud
Wat vind je van het groen in de wijk?
* is er veel en groots openbaar groen zoals een park of groepen bomen
* zijn er veel grote en flink beplante tuinen zowel vóór als achter de huizen
* is er laanbeplanting langs de straat met flinke bomen
* hoe is het groen onderhouden, verzorgd, natuurlijk of een wildernis

2. Blauwe wijk: waterpartijen, wadi’s en regenwaterafvoer, natuurlijk water, natuurlijke oevers
Wat vind je van het water in de wijk?
* is er zichtbaar veel water in de wijk zoals singels en vijvers
* mag het regenwater op straat lopen en naar verzamelsloten (wadi’s) stromen of gaat het naar het riool
* ziet het water in de wijk er natuurlijk uit met planten en veel mogelijkheden voor vissen en amfibieën
* zijn de oevers voor planten en dieren ingericht of steil en bestraat

3. Rode wijk: soort huizenbouw, bebouwingsdichtheid, openbare gebouwen, variatie
Wat vind je van de bebouwing in de wijk?
* zijn er verschillende typen huizen, niet alleen in grootte maar ook in bouwvormen
* staat de bebouwing dicht op elkaar (rijtjeshuizen) of op de weg
* zijn er ook andere gebouwen dan huizen te vinden (zie ook voorzieningen)
* zijn er oude historische woningen of monumenten
* kun je goed de wijk in en uit en heb je snel aansluiting op het grote wegennet

4. Veilige wijk: verkeersstromen, gevaarlijke objecten, industrie en wonen, criminaliteit en overlast
Vind je het een veilige wijk?
* hoe stroomt het verkeer door de wijk, komt er doorgaand verkeer of alleen bestemmingsverkeer
* zijn er verkeersveiligheidsmaatregelen zoals drempels, vernauwingen of andere obstakels
* zijn de kruispunten, overwegen of oversteekplaatsen overzichtelijk en veilig
* zijn er gevaarlijke objecten voor explosies, brand of is er een route voor tankauto’s
* zijn de waterpartijen veilig voor kinderen
* is er industrie of zijn er winkels die vrachtauto’s aantrekken
* staat de wijk bekend om overlast door personen in elk mogelijk opzicht

5. Gezonde wijk: hittestress, verkeersbewegingen, geuroverlast, stofoverlast, geluidoverlast
Denk je dat het een gezonde wijk is?
* is er veel ruimte in de wijk en wordt die ingevuld met groen of met stenen (bestrating)
* veroorzaakt het verkeer veel beweging zoals stoppen, parkeren, files of stroomt het goed door
* merk je regelmatig iets van stank door industrie, verkeer of landbouw
* is er een probleem met stof in de lucht door stuivende akkers, veeteelt, of dieselwagens
* is er sprake van geluidoverlast overdag en in de avond en nacht door o.a. verkeer, trein, industrie
* zijn er in de directe omgeving windmolens of hoogspanningsmasten

6.  Bewegende wijk: sport en speelmogelijkheden,
Zijn er mogelijkheden voor sport en spel?
* zijn er speeltoestellen of een speeltuin voor kinderen
* zijn er mogelijkheden voor wandelen of fietsen over gescheiden paden
* tref je er sportaccommodaties voor binnen en/of buitensport
* is er zwemwater in de buurt
* zijn er in de buurt mogelijkheden voor een rondje trimmen (hardlopen)

7. Levendige wijk: sociale contacten, winkels, uitgaan, activiteiten
Is er wat te doen in de wijk?
* zijn er uitgaansmogelijkheden, restaurant, café, bioscoop, etc.
* is er jeugd op straat door scholen, scouting of andere jeugdverenigingen
* zijn er winkels of is er een supermarkt of zijn deze in de directe omgeving
* worden er activiteiten georganiseerd, feesten, zang- of dansmanifestaties, ect

8.Schone wijk: afval en vuil op straat en tuin, onderhoud straat en straatmeubilair
Hoe schoon is de wijk?
*zijn de straten en de openbare ruimte schoon en onderhouden
* is het straatmeubilair als bankjes, speelpleintjes goed onderhouden
* is er een hondenpoep probleem
* houden de bewoners hun huis en tuin schoon en opgeruimd
* wordt er fatsoenlijk met auto en fiets geparkeerd of is het ongeordend

9. Verzorgende wijk: scholen, medisch centrum, bejaardenhuis, EHBO of dokterspost
Zijn er voorzieningen voor hulp en onderwijs in de wijk of in de directe omgeving?
* kun je snel een dokterspost of medische verzorging bereiken
* kun je in de wijk naar (basis) school
* is er direct in de buurt kinderopvang
* is het vervolgonderwijs op redelijke afstand bereikbaar

10. Bewoners wijk: samenstelling van de wijk naar bewoners, leeftijden, etnische achtergrond, woningen
Hoe is de bewonerssamenstelling in de wijk?
* is er een grote groep niet-westerse allochtonen (Surinamers, Antillianen, Afrikanen, ed.)
* is er een grote groep westerse allochtonen (bv arbeidsmigranten)
* is de leeftijdsopbouw van de wijk gespreid of sterk jong of oud
* zijn er veel éénouder gezinnen of alleenstaande personen

11. Milieu van de wijk
Wat is de kwaliteit van het (gemeten) leefmilieu inde wijk?
* ga naar https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten en zoek een aantal belangrijke milieufactoren op. Kijk hoe je wijk hierop scoort.
* voorbeelden zijn geluid, gezondheid, luchtkwaliteit, veiligheid. Zoek dan zelf de uitgewerkte thema’s en kaarten

12. Tevreden wijk: indruk van de bewoners zelf
Hoe tevreden zijn de bewoners met hun eigen wijk?
* wat vinden de bewoners van hun eigen wijk: zie https://www.leefbaarometer.nl/home.php kijk naar alle aspecten en de totaal indruk

1. Uitvoering
Hoe gaan we te werk?
We gaan in groepjes aan de slag. Start met de observatie, hypothese en onderzoeksvraag. Allereerst kijk je kritisch naar de zaken waar je op moet letten bij de inventarisatie. Zijn er nog zaken die je toe wilt voegen of weg wilt laten?  De bedoeling is dat je per thema een waardering geeft van 1 t/m 5. Je kunt waarschijnlijk niet alles beoordelen maar er zijn altijd wel wat zaken die je punt kunnen bepalen. Let erop dat je altijd een waarde invult in de tabel.

2. Verwerking van de resultaten
Het is nu zaak om wat conclusies te trekken. Denk er zelf maar eens over naar wat je uit de gegevens kunt halen om uiteindelijk een aanbeveling naar de gemeente te doen om de wijk gezonder en leefbaarder te maken.

3. Aanbevelingen
Toets je aanbevelingen aan de haalbaarheidscriteria:
- Kosten en wie ze gaat dragen
- Medewerking van de bewoners van de wijk
- Tijd om ze in te voeren
- Effectiviteit voor het welzijn
- Andere zaken als inzet vrijwilligers, veel bureaucratie, profiteert wel iedereen, etc.

Maak tot slot een prioriteitenlijst van je aanbevelingen op grond van de haalbaarheidscriteria.

Vul het onderstaande zo in dat 1 heel slecht is tot 5 heel goed.

1. Groene wijk: openbaar groen, tuingroen, monumentaal groen, staat van onderhoud.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
2. Blauwe wijk: waterpartijen, wadi’s en regenwaterafvoer, natuurlijk water, natuurlijke oevers
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
3. Rode wijk: soort huizenbouw, bebouwingsdichtheid, openbare gebouwen, variatie
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
4. Veilige wijk: verkeersstromen, gevaarlijke objecten, industrie en wonen, criminaliteit en overlast Vind je het een veilige wijk?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
5. Gezonde wijk: hittestress, verkeersbewegingen, geuroverlast, stofoverlast, geluidoverlast
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
6. Bewegende wijk: sport en speelmogelijkheden, Zijn er mogelijkheden voor sport en spel?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
7. Levendige wijk: sociale contacten, winkels, uitgaan, activiteiten Is er wat te doen in de wijk?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
8.Schone wijk: afval en vuil op straat en tuin, onderhoud straat en straatmeubilair Hoe schoon is de wijk?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
9 Verzorgende wijk: scholen, medisch centrum, bejaardenhuis, EHBO of dokterspost Zijn er voorzieningen voor hulp en onderwijs in de wijk of in de directe omgeving?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
10. Bewoners wijk: samenstelling van de wijk naar bewoners, leeftijden, etnische achtergrond, woningen Hoe is de bewonerssamenstelling in de wijk?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Extra
11. Milieu van de wijk Wat is de kwaliteit van het (gemeten) leefmilieu in de wijk? Ga naar https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten en zoek een aantal belangrijke milieufactoren op. Kijk hoe je wijk hierop scoort. * voorbeelden zijn geluid, gezondheid, luchtkwaliteit, veiligheid. Zoek dan zelf de uitgewerkte thema’s en kaarten
Ongeldige invoer
12. Tevreden wijk: indruk van de bewoners zelf Hoe tevreden zijn de bewoners met hun eigen wijk? Wat vinden de bewoners van hun eigen wijk: zie https://www.leefbaarometer.nl/home.php kijk naar alle aspecten en de totaal indruk
Ongeldige invoer
Dit onderzoek is gebaseerd op een programma dat de provincie Gelderland heeft ontwikkeld en De Gelderse Gezondheidswijzer heet.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer