Open menu

Coördinator duurzaamheid/duurzame ontwikkeling in roc's

Doel

Een medewerker/coördinator duurzaamheid heeft de taak om duurzaamheid binnen de opleidingen en de bedrijfsvoering van het roc te stimuleren en te ondersteunen, kortom om van de school een duurzame organisatie te (helpen) maken.

Wat is een duurzame organisatie?

Een duurzame organisatie is een organisatie waarin mens (People), het andere leven op de aarde (het eco-systeem, Planet) en geld (Profit) met elkaar in balans zijn en elkaar positief beïnvloeden.

Duurzame ontwikkeling heeft nog zelden een vaste plaats in mbo-opleidingen, al groeit het aantal initiatieven om hierin verandering te brengen. Veel roc's hebben wel toekomstdoelen geformuleerd maar duurzame ontwikkeling moet daarin nog vorm krijgen.

Werkzaamheden duurzaamheidscoördinator

1. Duurzaamheid in de organisatie/bedrijfsvoering.

1.1 Verbeteren van het eigen energieverbruik, gebruik papier, logistiek, catering/kantineaanbod etc. en

1.2 de duurzaamheidgedachte meenemen in veranderingsprocessen op het ROC.
Op energiegebied kan een energiezorgsysteem geïmplementeerd worden waarbij alle energieaspecten in kaart worden gebracht (inventarisatie welke apparaten er staan met hun vermogen en hun gebruiksduur). Er kan een meetplan worden opgesteld tezamen met energiemonitoring en rapportages. Daaruit moeten verbeterpunten komen als

    beperking energieverlies (isolatie); hergebruik restwarmte; optimale afstemming; preventief onderhoud; goede instructies en gedragsverandering. 

2. Duurzaamheid in de opleidingen.

2.1 docenten bijscholen rondom duurzaamheid

2.2 stimuleren dat duurzaamheid in het curriculum opgenomen wordt zodat deelnemers dit thema in hun bagage meekrijgen.

Dit vraagt veel en goede samenwerking met teamleiders en docenten.

3. Duurzaamheid in projecten.

Sectoroverstijgende projecten die wellicht met instellingen/bedrijfsleven vorm kunnen krijgen.

Financiën

Een coördinator duurzaamheid belast de personeelsformatie, waarvoor in de meeste gevallen geen speciale of aanvullende subsidie beschikbaar is. Subsidies zijn alleen te verkrijgen op projectbasis. Duurzaamheid wordt in principe gestimuleerd door de ministeries EL&I, V&I, BZ en OCenW. Vaak worden deze projecten uitgezet door Agentschap NL. Tegenwoordig worden vaker projecten gehonoreerd waarbij triple P leidend is. Dit kan additionele financiering opleveren maar tevens zullen interne besparingen een deel van de kosten kunnen dekken. Daartegenover staat dat het roc zich kan profileren als toekomstgerichte (voorloper)school. Duurzaamheid geldt bij steeds meer consumenten en burgers als aanbeveling. Steeds meer bedrijven hebben dat goed begrepen.

Functieprofiel

Een medewerker duurzaamheid moet breed geïnteresseerd zijn met een sterke affiniteit om de wereld te willen verbeteren. Alleen interesse om het milieu te willen verbeteren is niet voldoende. Hij/zij moet

    politieke ontwikkelingen volgen ontwikkelingen op creatieve wijze, maar SMART, naar het toekomstbeeld van school vertalen. toekomstbeeld schriftelijk dan wel mondeling goed communiceren met medewerkers van de school op ieder niveau. de school goed leren kennen. enthousiast zijn en andere mensen kunnen stimuleren en ondersteunen; teleurstellingen kunnen verdragen; verantwoording kunnen afleggen; rojectmatig kunnen werken; enig financieel inzicht hebben; wegen vinden om subsidies binnen te krijgen.

Op energiegebied moet de coördinator

- gegevens kunnen verzamelen
- een energiebalans kunnen maken
- energieboekhouding kunnen maken
- het energieverbruik kunnen bewaken en analyseren
- energieonderzoek moeten kunnen uitvoeren voor energiebesparingsmogelijkheden
- energiebesparingen kunnen voorbereiden
- contracten en rekeningen controleren
- maatregelen en effecten kunnen rapporteren
- adviseren en voorlichten
- nieuwe ontwikkelingen bijhouden
- subsidiemogelijkheden kennen.

Kwalificaties
- goede technische achtergrond
- gedegen kennis van het productieproces
- statistisch en kwantitatief kunnen werken
- begrip hebben voor economische beoordelingsmethoden
- kennis hebben over gegevensbehandeling
- communicatieve vaardigheden bezitten.

Conclusie

Voor een duurzaamheidscoördinator bestaat er werk genoeg.

(op basis van een voorzet van Harman Tietema, ROC de Leijgraaf te Veghel)