Open menu

Waardenbiografie gaan ondermeer over

Wat is de zin van het leven, dood, natuur, menszijn etc

Levensvragen, levensvisies, waarden, normen, ethiek, moraal

Waar sta je
Van waaruit reageer je.

Men werkt met de volgende opdracht:

Schrijf een essay over

1. Binnen welke waardengebieden ben je opgegroeid en onderricht ?
2. Welke waarden zijn op dit moment essentieel voor je? (formuleer ze zo precies als mogelijk)

3. Ben je in staat de ontwikkeling van punt 1 naar 2 te beschrijven en geef aan hoe dat proces is uitgepakt.
4. Welke factoren hebben hun invloed gehad op die ontwikkeling?
5. Hoe waardeer je je persoonlijk waardensysteem in relatie tot de algemene normen?
6. Hoe ga je om met de spanning tussen jouw eigen waarden en die in het algemeen geldig zijn?