Open menu


Duurzaamheid en ICT


Je kan proberen de ICT sector duurzamer te maken maar juist door ICT is de wereld te verduurzamen. 

De impact van het groener maken van de ICT wereld zal ongeveer 2 % zijn.
De wereld groener maken door ICT zal 98% van de impact zijn.  Een mooie opgave voor ICTers.

Hoeveel energie zou het schelen als onze foto en filmbestanden veel minder data zouden bevatten ?

ICT = 4,6 % van het energieverbruik in 2021 en dat is evenveel als het vliegverkeer. 
Our future is digital. De belangrijkste datacentra liggen in Nederland vanwege onze stabiele omgeving, zekerheid van elektriciteit e.d.

Er zou een recht moeten komen op reparatie, een verbod op software veroudering en sterkere garanties voor consumenten - ook op tweedehandsspullen. Daarnaast moet de EU duidelijke duurzaamheidsstandaarden voor digitale apparaten stellen: zowel voor de apparaten zelf als voor de productie en het recyclen ervan.

Techbedrijven verzinnen namelijk steeds manieren om ons steeds nieuwe apparaten te laten kopen: van software veroudering en dure reparaties tot zoveel mogelijk uitzonderingen op garantie. Zo moet iedereen om de paar jaar een nieuwe laptop of telefoon aanschaffen. Dit onderzoek laat zien dat deze praktijken funest zijn voor het milieu en zelfs onze klimaatdoelen in gevaar brengen. We moeten nu ingrijpen met sterke rechten voor consumenten, ook als die tegen de financiële belangen van de grote (tech)bedrijven ingaan.”

Trends
Alles gaat naar de cloud, via wind en zonne-energie, software die minder energie verbruikt en de gebruikers bewuster maken.
Daarna meer sociale oplossingen, betere datamanagement, AI, dynamic software services, strategische locaties dichter bij de gebruikers
Daarna nieuwe hardware oplossingen, fotonics, remote computing, high density oplossingen.

Alleen use on demand, energy centred self-adaptation via AI. Waar energie is daar de worklaod naartoe brengen.  

Wat kan je doen om energie te besparen in serverruimten?

FI1 - Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers.
FI2 - Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers
FI3 - Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf.
FI4 - Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte.
FI5 - Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten.
FI6 - Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal.

Bij ConXioN helpen zij klanten te verduurzamen op hun ICT omgeving. Denk hierbij aan het leveren van refurbished hardware of het terugnemen van afgeschreven hardware om dit weer een tweede leven te geven elders. Er bestaan wel meer soortgelijke bedrijfjes. 

Dia118

Door ICT krijgen we een smart and intelligent industry, agriculture, services, products, logistics, bank&finacing, education, marketing.
Maar ook smart and intelligent buildings, cities, countries, continents.
We krijgen een nieuwe samenleving met eHealth, eGovernment, eEducation, eMarketing, eEntertainment, eBusiness, eCrime, eShopping.
En een maatschappij vol drones, 3D printers en robots.
We krijgen nieuwe banen als eSoldiers (cybersoldaten), eTeachers, ePsychologists, eDoctors, eMechanics, eEntertainers ect.

Nu systemen ook zelflerend worden en gaan werken met deep intelligence gaat de bovengenoemde maatschappij in de toekomst over naar
deep industry, agriculture, services, products, logistics, bank&finacing, education, marketing met bijbehorende banen.

Sensoren en databanken gaan ons voorzien van informatie die door computersystemen verwerkt worden.
Dit zoals informatie van zintuigen door onze hersenen wordt verwerkt.
De wereld begint te werken met big data en met deep intelligence (zelflerende computers die beter dan mensen beginnen te worden).

Hierdoor kan de wereld gaan doen aan precisiemanagement en kunnen we gaan naar een duurzamere samenleving.  

data

ICT kan een grote gote bijdrage leveren aan de klimaattransitie. Tegelijkertijd wacht diezelfde ICT-sector een enorme uitdaging om zelf ook volop aan die verduurzaming mee te doen.

ICT zorgt voor een betere efficiency en daarmee energiebesparing in alle sectoren van de economie. Met behulp van ICT kunnen we bijvoorbeeld realtime het energieverbruik van machines monitoren. Een gedetailleerd inzicht in het verbruik is niet alleen een tool om mogelijk energie te besparen, het is ook een middel om het productieproces zelf te verbeteren. Neem zoiets als een waterzuiveringsinstallatie. Als voor dat proces geleidelijk het energieverbruik stijgt kan dat duiden op een pomp die moet worden schoongemaakt. Door in dit geval dus nauwkeurig het energieverbruik te monitoren kun je enerzijds besparen op energie en anderzijds het productieproces verbeteren. Daarnaast is ICT cruciaal voor het slim afstemmen van vraag op het steeds grotere aanbod van duurzame energie. Om in de waterwereld te blijven; het moment dat een gemaal wordt aangezet kun je afstemmen op het aanbod van duurzame energie. Door het toepassen van “slim malen” kan een deel van de vraag van het energieverbruik verschoven worden.

De potentie is het grootst bij de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Bij de industrie kan de combinatie van efficiënte elektrische aandrijving en digitalisering een CO2-reductie opleveren van 18 tot 26 procent. Daarnaast kan ook in de gebouwde omgeving nog veel winst behaald worden. Denk aan sensoren die meten waar in een kantoor mensen aanwezig zijn en daar vervolgens het energieverbruik op afstemmen. Voor de optimalisatie van logistieke systemen wordt al veel gebruik gemaakt van ICT, maar ook voor optimaal weggebruik is ICT onmisbaar.

ICT zelf kan bijna tien keer meer energie besparen dan de sector zelf gebruikt. De verwachting is dat door de vestiging van nieuwe grote datacenters (oa Google, Microsoft, red.) het verbruik zal toenemen. Maar tot nu toe slaagde de sector er in om met behulp van efficiencyverbeteringen de energievraag nagenoeg stabiel te houden. Afgezet tegen een jaarlijkse datagroei van 40 procent is dat een knappe prestatie. Al in 2015 heeft de sector de doelstellingen voor 2020 gehaald. Zo is 80 procent van het stroomverbruik van de sector duurzaam. De helft daarvan is in Nederland opgewekt. Ook het slimme gebruik van restwarmte van datacenters biedt veel duurzame kansen.

Het beperken van de datagroei zelf is lastig. Je zou tegen de consument kunnen zeggen: “U zit aan uw datalimiet". U kunt nu even geen Netflix gebruiken. Wel is de technologie sterk in ontwikkeling om de datagroei te blijven ontkoppelen van energieverbruik. Voor de verdere toekomst is de toepassing van fotonica bijvoorbeeld veelbelovend. Daarnaast is er ruimte om het dataverkeer beter te spreiden. Welk datacenter pakt welke datastromen op. Of neem batch verwerkingen die je kunt plannen op een optimaal tijdslot. Bijvoorbeeld de verwerking van PIN-betalingen. Die hoeven niet in alle gevallen realtime verstuurd te worden, maar kun je ook prima ’s nachts verwerken. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarin data niet meteen nodig is. Hiermee is er een stuk flexibiliteit die op termijn een rol kan gaan spelen in het slim afstemmen van de vraag op het meer flexibele aanbod van energie. 

Naar een artikel van Jeroen van der Tang in duurzaamheidsnieuws

data

Door ICT kan vraag en aanbod bij elkaar komen. Dat door een universum van websites die hier over gaan.
Dat maakt dat nieuwe concepten voor winkels en banken nodig zijn. We gaan doen aan crowdfunding, bitcons, blockchains, iDin.

De grote zoekmachines vinden op een fabelachtige manier alles. Hierdoor draag je alle kennis van de wereld gewoon bij je in je mobieltje. 
Je hebt er contact mee met de wereld, kan je er mee betalen en kan je er alles mee bestellen wat je wilt.

Daarnaast begint zich de nieuwe wereld virtual reality te ontwikkelen. De virtyworld. Misschien blijven mensen daardoor liever thuis in plaats van het vliegtuig te nemen om de wereld te ontdekken. Dat is dan weer het duurzaam trekje er aan.

De IT sector levert 2% van de CO2 uitstoot, vliegen 2 tot 3% of wel IT verbruikt evenveel energie als vliegen. De IT sector is goed voor 8% van het electra gebruik in Nederland, en levert ieder jaar 20 miljoen kilo afval. Alles hierover zie hier

Video is verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze online ecologische voetafdruk. Zo blijkt een uur online vergaderen met de webcam goed voor een uitstoot van 150 tot 1000 gram CO2, het verbruik van 2 tot 12 liter water en de grootte van een iPad Mini aan landgebruik. Zet je de webcam uit, dan vermindert die voetafdruk met maar liefst 96 procent.

Ook de kwaliteit van de video speelt een grote rol, met name bij streaming diensten. Wie zijn favoriete serie in standaard beeldkwaliteit bekijkt, belast het milieu tot 86 procent minder dan wie voor high definition kiest.

Maar er gloort licht aan de horizon. Computersystemen die vrijwel geen energie verbruiken en die niet warm worden en dus ook niet meer duur en energieslurpend gekoeld moeten worden. In 2019 vond men uit het supersnelle data verwerken met behulp van lichtpulsen.

Computergegevens zijn gecodeerd als binaire informatie (respectievelijk 0 of 1) door de oriëntatie van minuscule magneten, spins genoemd, in magnetische harde schijven. De magnetische lees / schrijfkop wordt gebruikt om informatie weg te schrijven of op te halen met behulp van elektrische stromen die enorme hoeveelheden energie gebruiken.

Nu heeft een internationaal team het probleem opgelost door elektriciteit te vervangen door extreem korte lichtpulsen - de duur van één biljoenste van een seconde - geconcentreerd door speciale antennes op een magneet bij frequenties in het verre infrarood, het zogenaamde terahertz bereik. Door gebruik te maken van het efficiënte interactiemechanisme tussen spins en het terahertz elektrisch veld lukte het. De magneet werd niet warm omdat het de energie van slechts één quantum van het terahertzlicht - een foton - per draaiing vereist.

Nederland heeft de grootste computer dichtheid van de wereld.  Zoals Schiphol het Europese knooppunt is voor vliegen, is Rotterdam dat voor transport en is Amsterdam dat voor datatransport (naar Amerika). Amsix genaamd. Er gaat 5,5 TB per seconde doorheen en 1,1 PB per maand.  

kB kilobyte kilo  = 103 KiB 
MB megabyte mega = 106 MiB 
GB gigabyte giga = 109 GiB 
TB terabyte tera = 1012 TiB 
PB petabyte peta  = 1015 PiB
EB exabyte exa = 1018 EiB
ZB zettabyte zetta  = 1021 ZiB
YB yottabyte yotta  = 1024  YB

Eén zoekopdracht in Google kost evenweel energie als een gloeilamp 1 uur laten branden.
In 2007 was 10% van het IT budget energie en men denkt dat dit in 2012, 50% wordt. Is dat waar gebleken ??

De verwachting is dat na volgend jaar de energiekosten voor de server hoger worden dan de server zelf en dat in 2015 het dataverkeer over internet 100 maal zo groot zal zijn als in 2008.  Is dat waar gebleken?  

In 2010 waren 5 miljard apparaten op internet aangesloten en dit wordt 15 miljard in 2015. Klopt dat ?

Het dataverkeer is enorm toegenomen. Hier onder zie je wat in één minuut gebeurt op internet.  

data
In 2017 genereerden wij meer data dan in de hele geschiedenis van de mensheid. In de laatste 5 jaar is mobiel verkeer 18 maal toegenomen tot 7,2 EB.

Google verwerkt meer dan 24 petabytes per dag, een volume dat duizend keer zoveel is als al het gedrukte materiaal in de U.S Library of Congress
De 800 miljoen gebruikers van YouTube uploaden meer dan 1 uur video per seconde.
Facebook-leden "klikken" of becommentariëren 3 miljard keer per dag
De opslagcapaciteit die het gemiddelde Fortune 1000-bedrijf nodig heeft, wordt elke 10 maanden verdubbeld.
Meestal wordt voor elke $ 2 die wordt besteed aan serverkracht $ 1 besteed aan het koelen ervan.
In 2005 werd 1,5% van de Amerikaanse elektriciteit verbruikt door server farms en datacenters.
In 2005 werd $ 26,1 miljard besteed aan het voeden en koelen van de wereldwijd geïnstalleerde serverbasis.
$ 41,4 miljard aan wereldwijde inkomsten (28% van de totale datacentermarkt) zal in de komende 5 jaar in datacenters aan de groene agenda worden besteed.
Het energieverbruik van datacenters over de hele wereld is verdubbeld sinds 2000 en zal naar verwachting verdubbelen in 2020.
De datacentergemeenschap in de EU zal 15-20% van de totale CO2-uitstoot van Europa uitmaken.

Studenten zijn het meest geinteresseerd in

(1) Een conceptueel model van de positieve en negatieve gevolgen van ICT;
(2) rapporten over de recycling van ICT-hardware;
(3) Voorbeelden van gebruik ICT om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met de nadruk op de vervanging van virtuele voor fysieke aanwezigheid;
(4) Statistische gegevens over post-industriële, schijnbaar gedematerialiseerde economieën en de tegenstrijdigheid met betrekking tot de totale materiële vraag van dergelijke economieën; en
(5) Bewijs voor rebound-effecten die leiden tot een toenemende vraag naar goederen of diensten geproduceerd met minder energie-input of sneller kan worden

ICT-aspecten 

1. ICT-systemen
2. ICT-hardware
3. ICT-software
ICT-effectcategorieën 4. Effecten van de eerste orde (ecologische voetafdruk van ICT)
5. Effecten van de tweede orde (mogelijk maken van de impact van ICT)
6. Effecten van de 3e orde (systemisch en structurele impact van ICT)
Specifieke gebieden van ICT-impact 7. energie-efficiëntie van productie of consumptie
8. tijdsefficiëntie van de productie of consumptie
9. beslissingen van consumenten
10. structurele verandering
Aspecten van duurzaamheid 11. milieueffecten
12. sociale gevolgen
13. economische gevolgen
Levenscyclusdenken 14. Levenscyclusbenadering in het algemeen
15. Productiefase
16. Gebruiksfase
17. Einde-levensfase
Aspecten van sociaal metabolisme 18. materiële vraag
19. energievraag
20. vervuiling
21. wereldwijde problemen
Type inhoud 22. conceptueel kader
23. analysemethode

Dia3

Mbt tot het ontwerp zegt de overheid dat computers/monitoren moeten voldoen aan het energy star label, maar bijna elk apparaat voeldoet daaraan. De lat kan best hoger gelegd worden.

Meer is te vinden op https://www.ou.nl/web/green-sustainable-data-centres/electronic-workbook

 
ICT afval

Meer toestanden m.b.t. IT afval kan je hier zien.

Dia157