Open menu

Het duurzame kantoor van de toekomst

Opdracht voor ICT studenten door docent Harrie Karis van het Koning Willem I College.

dzkantoor

Je hebt in de lessen van periode 1, 2 en 3 kennis opgedaan over het gebruik van energie en grondstoffen. Je hebt daarbij gekeken naar je thuisomgeving en naar ICT bedrijven. Ook heb je geleerd hoe energie opgewekt kan worden en hoe we aan belangrijke grondstoffen komen. Je weet nu meer hoe energie en grondstoffen duurzamer gebruikt kunnen worden.

In deze opdracht ga je datgene wat je daarover geleerd hebt, toepassen. Wanneer je dingen niet meer weet, kijk dan nog eens terug naar de opdrachten die je in de vorige periodes gedaan hebt.

Het kantoor van de toekomst:

In deze opdracht ga je zelf een plan maken voor het duurzame kantoor van de toekomst.

Om wat voor een soort werkplekken gaat het?

Het bedrijf KrijgWatJeVerdient (KWJV) wil een nieuw kantoor voor 500 medewerkers laten bouwen en inrichten. KWJV heeft als hoofdtaak het uitvoeren van salaris administratie voor een groot aantal MKB bedrijven. Voor KWJV is een goede IT infrastructuur van groot belang. Daarnaast wil het bedrijf aan deze medewerkers gezonde en goede werkplekken bieden en wil het bedrijf dat mensen op een prettige manier kunnen samenwerken.

Het bedrijf wil dit kantoor en de werkzaamheden die er uitgevoerd worden maximaal duurzaam maken, waarbij een groot aantal moderne technologieën ingezet mogen worden.

dzkantoor2

Wat je uiteindelijk moet opleveren is een document waarin voor de volgende onderwerpen ideeën aangedragen worden.

Huisvesting:

 • het kantoor moet gebouwd worden, daar zijn materialen voor nodig
 • het kantoor moet verwarmd worden, daar is een installatie voor nodig en verwarming moet in verschillende ruimtes geregeld kunnen worden
 • Het kantoor moet verlicht worden, ook dat moet in elke ruimte geregeld kunnen worden.
 • Het kantoor moet geventileerd worden en (in de zomer) gekoeld worden
 • Het kantoor moet van elektriciteit voorzien worden

IT infrastructuur

 • Elke werkplek moet voorzien worden van de mogelijkheid om de programma’s voor het werk veilig te kunnen gebruiken.
 • Er zal een serverruimte ingericht moeten worden omdat een gedeelte van de data waar mee gewerkt wordt niet buiten het bedrijf mag komen. Deze serverruimte moet beveiligd zijn en bestand zijn tegen storingen.
 • Een gedeelte van de data zal bij een provider ondergebracht worden, zodat er van buiten het bedrijf makkelijk toegang toe te krijgen is, en het beheer van de apparatuur die daarvoor nodig is, uitbesteed kan worden.
 • Een aantal medewerkers zal voor werk dat bij klanten gedaan wordt, tablets nodig hebben
 • Elke medewerker krijgt een mobiele telefoon van de zaak
 • Nagedacht moet worden of printen nog noodzakelijk is, of dat er alternatieven voor zijn

Vervoer

 • Woon-werkverkeer van de medewerkers moet zo duurzaam mogelijk zijn
 • 100 medewerkers hebben een eigen vervoermiddel nodig omdat ze regelmatig naar klanten toe moeten

Faciliteiten

 • Er moet een kantine komen waar de medewerkers kunnen lunchen en koffie/thee kunnen drinken.
 • Schoonmaak en onderhoud wordt door een eigen dienst uitgevoerd

Wat moet je voor deze opdracht opleveren:

Maak een plan hoe alle wensen van het bedrijf zo maximaal mogelijk duurzaam uitgevoerd kunnen worden. Maak van dit plan een document waarin je alle onderdelen van je ideeën uitgebreid beschrijft. Geef daarbij concreet aan welke apparaten en materialen etc. je adviseert om te gebruiken. Geef daarbij ook de argumenten waarom deze dingen het meest duurzaam zijn.

 • Beschrijf dit plan in een Word document met illustraties
 • Gegevens van apparaten, materialen en diensten zet je in bijlages
 • Maak een PowerPoint presentatie met de belangrijkste positieve punten van je ideeën.
 • Houdt een presentatie op basis van deze PowerPoint, waarin je de directie van KWJV er van probeert te overtuigen jouw plan uit te gaan voeren.

Aanwijzingen:

 • Baseer je ideeën op onderzoek dat je op internet uitvoert
 • Hou rekening met wat je geleerd hebt over de 3P’s en circulaire economie (cradle-to-cradle)