2018 Zeven Nederlandse provincies gaan op een circulaire manier hun mobiele telefoons inkopen. Ze hebben daarvoor een contract gesloten met IT-bedrijf Central.
Closing the Loop gaat voor de provincies het grondstoffenverbruik compenseren.

Closing the loop redt kapotte telefoons van de vuilnisbelt in Afrikaanse landen om ze vervolgens te recyclen. De provincies wilden bij de gezamenlijke inkoop van mobiele telefoons iets doen aan de duurzaamheidsproblemen die kleven aan deze communicatiemiddelen, zoals een toenemende grondstoffenschaarste en de problematiek van elektronisch afval in ontwikkelingslanden.