E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

ICT Duurzaam door ICT


Duurzaam door IT


IT kan een enorme bijdrage leveren aan het controleren en reduceren van de overige 98 % CO2 die wordt uitgestoten.

Dia118

Door ICT krijgen we een smart and intelligent industry, agriculture, services, products, logistics, bank&finacing, education, marketing.
Maar ook smart and intelligent buildings, cities, countries, continents.

Dia94

We krijgen beroepen gerelateerd aan de IT wereld als eMarketier, eJournalist, eEntertainer, eSalesmanager, eTeacher in een wereld van eEducation, eHelath, eTowns, eBusiness 

Dia105

- minder kantoorruimtes nodig
- minder opslagruimte nodig
 
- efficiëntere gebouwen
- slimme producten
- reduceert reizen en vliegen
- verbetert de supply chain logistiek
- vermindert papier en printen
- vergemakkelijkt recycling en afval
meet en weet
- intelligente vervoerssystemen
- landbouw en waterbeheer

Je kan op nieuwe manieren economisch, technisch en sociaal denken.

Dus ICT is een deel van het probleem maar een veel groter deel van de oplossing.

Organisaties kunnen hun processen er efficiënter mee inrichten waardoor ze hun energie- en waterverbruik aanzienlijk verminderen en daarmee hun CO2-voetafadruk kunnen verkleinen. Zo kan je met digitalisering de historische koppeling tussen economische groei en CO2-uitstoot doorbreken en de maatschappij verduurzamen.

In de logistiek zie je bijvoorbeeld de opkomst van kasten waar je zelf jouw pakketje kunt ophalen. In de behuizing van die kast zit een soort roltrap die continue ronddraait. Aan de buitenkant kun je dan de unieke code invoeren voor jouw pakketje en dan komt het door het deurtje. Zoals je nu een flesje cola uit een automaat haalt, haal je straks je pakketje eruit op een voor jou geschikte moment.

De telecomsector is energie-intensief. Op termijn zouden grootverbruikers een rol kunnen spelen in decentrale batterijopslag. Immers, in de basis is het probleem van de energietransitie om vraag en aanbod te balanceren. 

Fotonica wordt een doorbraak-technologie. De truc is dat licht dan niet meer wordt omgezet naar elektriciteit. Dat scheelt in het energieverbruik.

Zie ook: https://www.surf.nl/themas/groene-ict-en-duurzaamheid