Open menu

De ecologische voetafdruk

 

Slechts 25 % van de wereldbevolking legt beslag op maar liefst 80 tot 85 % van de fossiele energie en grondstoffen.

'De aarde biedt genoeg  om te voorzien in ieders behoeften maar niet om te voorzien in ieders hebzucht." (citaat van Gandi)

Rond 1978 zijn we wereldwijd door de duurzame draagkacht van de aarde heengeschoten. Het is te zien aan de opwarming van de aarde en het verlies aan natuurlijke rijkdom. De totale voetafdruk van de mensheid - bestaande uit 7 miljard mensen - is allang over de duurzaamheidsgrens heen. De consequenties worden steeds zichtbaarder.

Het zogenaamd Eerlijk Aarde Aandeel volgens de mondiale voetafdruk is 1,7 ha terwijl wij als Nederlanders gemiddeld op 4,7 ha uit komen.

Om aan de 1,7 te gaan voldoen is een nationaal, gemeentelijk en persoonlijk stappenplan nodig. We moeten niet in paniek gerakenmaar inzien dat het probleem urgent is, is nodig. Jammer genoeg lijkt het gevoel in Nederland nagenoeg verdwenen. Politici dienen in te zien dat we staan voor een zware taak. De politiek, de gemeenten en de bevolking lopen behoorlijk achter in het duurzaamheidsproces.

Oplossingen:

1. realiseer een nieuwe meer regionaal georienteerde economie.
2. geef op producten (in de supermarkt aan) hoe groot de voetafdruk is = footprint label. Dan kunnen consumenten bewuster kiezen.
3. landelijk gezien zou je belasting kunnen gaan heffen op producten en diensten op basis van de mondiale voetafdruk = footprint belasting. Hoe meer energie of ruimte een product of dienst in beslag neemt, hoe meer belasting.
Zo ontstaat een financiele prikkel duurzaam  te gaan ondernemen. Als je milieu en sociale kosten doorberekent in de prijzen - met andere woorden de vervuiler betaalt - creeer je pas echt eerlijke concurrentie.
4. mondiaal gezien zouden landen die onder het duurzaamheidsniveau zitten een vergoeding moeten krijgen, terwijl rijke landen die erboven zitten ervoor belasting zouden moeten betalen.

We moeten het als een uitdaging zien creatief om te gaan met dit probleem. Als we er met z'n allen een steentje aan bijdragen, komen we er wel.

zie www.voetenbank.nlhttp://www.duurzaamheidinactie.nl/quickscan/