E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

Green deal in de zorg

A deal to heal

Doel: Het versnellen van duurzaamheid in de zorg

Inzet en acties:

De partijen die ondertekend hebben trachten de zorg te verduurzamen door
- de CO2-emissie van de zorg terug te dringen
- circulair werken te bevorderen
- de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen
- een leefomgeving in en buiten zorginstellingen te creëren die de gezondheid van iedereeen bevordert.  

adeal2healGreendealzorgvierpijlers

Men gaat voor

1. energieneutrale bedrijfsvoering zie hier
2. circulaire bedrijfsvoering zie hier
3. medicijnen uit water zie hier
4. gezonde omgeving zie hier

Brancheorganisaties en zorginstellingen gaan

Routekaarten CO2-reductie opstellen (1 mei 2019)
Bewustwording vergroten
Goede voorbeelden uitwisselen

Overheden, zorgverzekeraars, banken
Ondersteuning kennisontwikkeling (samen met partijen)
Oog voor mogelijke belemmeringen (wegnemen)
Financiële incentives en voorwaarden bekijken

Leveranciers
(gezamenlijk) Inbrengen van innovaties

Al heel veel partijen hebben ondertekend.

getekend

Wat je allemaal kan doen staat hier onder (voor vergroting klik op de figuur).

Duurzame gezondheidszorg