E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Milieuproblemen en gezondheidseffect

Ziek van het milieu, kan dat? Ja, helaas wel. Het milieu en de opwarming van de aarde hebben invloed op de gezondheid.

Denk bij gezondheidsklachten door het milieu aan ademhalingsmoeilijkheden door het wonen langs een snelweg (dan adem je bijvoorbeeld vieze lucht met fijn stof in). Of aan slecht slapen door vliegtuiglawaai, maar ook aan zorgen over hoogspanningskabels in je buurt, of huidkanker als gevolg van zonlicht.

De opwarming van de aarde en gezondheid wordt hier behandeld.
 

Uitstoot van fabrieken.   (foto Reuters)

Gezondheidsverlies

Door milieuverontreiniging leven sommige mensen korter dan wanneer die milieuproblemen niet zouden voorkomen. In Nederland is volgens schatting 2 tot 5 procent van het gezondheidsverlies toe te schrijven aan het milieu. Nu betekent dat niet dat iedereen twee tot vijf jaar korter leeft door milieuproblemen. De één is de klos en overlijdt vele jaren te vroeg, de ander doorstaat alle risico's glansrijk.

Uiteraard is in armere landen is het gezondheidsrisico veel groter. Denk aan kinderen die op een vuilnisbelt opgroeien, of arbeiders die in giftige fabrieken werken. Ook komen infectieziekten meer voor, onder andere door slechtere hygiëne en slechtere voorzieningen in de gezondheidszorg.

Risicogroepen

Iedereen kent wel het voorbeeld van oom Jan die dagelijks een pakje sigaretten rookte en toch honderd werd. Terwijl de buurman nooit rookte en al vroeg overleed aan longkanker.
Zo is ook niet iedereen even gevoelig voor invloeden vanuit het milieu op de gezondheid. Ouderen hebben meer kans om ziek te worden van het milieu, net als mensen met chronische ziekten aan de luchtwegen of het hart- en vaatstelsel en mensen met allergische aandoeningen. En bij kinderen en zwangere vrouwen kunnen de gevolgen van ziekte ernstiger uitpakken. Kortom, de zwakkeren lopen meer risico dan de sterkeren.

 

Ziekten

Bepaalde ziekten worden meer in verband gebracht met milieufactoren dan andere. Zoals astma, hart- en vaatziekten, en bepaalde vormen van kanker. Vaak is het moeilijk om het milieu als veroorzaker aan te wijzen voor een bepaalde ziekte. De één is gevoeliger voor een ziekte dan een ander. De plaats waar je woont en de mate van blootstelling is ook heel bepalend voor het risico dat je loopt.

En ook je levensstijl met zaken als voeding, bewegen, alcohol en roken, zijn van invloed op de gezondheid.


Omdat je in de zorg met zoveel mensen bezig bent, kun je ook duurzaamheid in het dagelijkse leven van deze mensen vergroten. In je opleiding krijg je daar veel over geleerd. Wat minder bekend is, is hoe je  tegelijkertijd kan bijdragen aan een schoon milieu. Maar dat wil niet zeggen dat het milieu niet belangrijk is in de zorg. Juist omdat de zorg een grootverbruiker is van allerlei spullen en met zoveel mensen te maken heeft, kan er een groot effect worden bereikt. Daarom op deze site een aantal leerpunten. In principe geldt in de zorg geldt voor duurzaamheid hetzelfde als voor thuis alleen dan op grote schaal: Bijvoorbeeld op het gebied van gezond eten, sociale activiteiten en het milieu. Ga bijvoorbeeld zuinig om met energie en beperk het afval.

Vragen

1. Noem 3 voorbeelden van gezondheidsklachten door het milieu.

2. Hoeveel jaar schat men dat je minder leeft door milieuproblemen ?

3. Noem drie bevolkingsgroepen die meer last hebben van milieuverontreiginging

4. Hoe kan je in de verpleging ook bijdragen aan het milieu ? !!

(denk daarbij na over wat je zoal de hele dag doet, wat je gebruikt en hoe dat milieuvriendelijker kan)