E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Besparen op afval, energie en het gebouw in verpleging en verzorging

zorg

Je gaat het beste om met de aarde als je ten eerste behandelen weet te voorkomen. Als je dan toch moet behandelen doe dat dan duurzaam en zo efficient mogelijk. 

Je kan
- overbehandeling (inclusief onnodige diagnostiek) tegengaan
- stoppen met voorschrijven van genees-/hulpmiddelen die niet (goed) gebruikt worden of onvoldoende werkzaam zijn
- stepped care inzetten
- heroperaties proberen te voorkomen
- consult alleen plaats laten vinden als zelfgemeten waarden/symptomen daartoe aanleiding geven
- negatieve impact op de tijdsinvestering verkleinen, het werkplezier en de autonomie van, en een gezond werkklimaat voor de zorgverlener
(voorkomen uitval van zorgverleners)vergroten

Maatregelingen voor besparing moeten komen van management en je leidinggevende. Toch is het ook goed om zelf kritisch te zijn en verbeteringen te melden bij je leidinggevende. Milieu maatregelingen moeten zoveel mogelijk in protocollen worden opgenomen. Zo moet iedereen meedoen.

Hieronder worden een aantal punten genoemd die belangrijk zijn voor een groot aantal afdelingen in ziekenhuis en verzorgings/verpleeghuis (verpleegafdelingen, behandelafdelingen, inkoop, laboratoria, keuken/restauratie, huishoudelijke dienst).

Hoe kan je beter omgaan voor het milieu met
1. Energie
2. Wegwerpproducten
3. Verpakkingen
4. Reiniging en desinfectie
5. Linnengoed
6. Het gebouw (kan de zorg niet thuis of op afstand).

Hoe ?

1. Begin met kleine stappen en breidt de verduurzaming vervolgen steeds verder uit.
2. Creativiteit is een vereiste: een innovatieve blik op de instelling en de thema’s die binnen de branche spelen.
3. Betrek personeel, collega’s, cliënten en bezoekers bij alle initiatieven. Laat ze bewust worden van de verduurzaming. 
4. Werk samen met partijen in de zorgsector en in de keten.
5. Communiceer over de activiteiten: bijvoorbeeld op de website van de betreffende instelling of regionale kranten. Bijkomend voordeel is een verbetering van de reputatie.

De duurzame ambities van de ziekenhuizen komen ook terug in het inkoopbeleid. Door duurzaam in te kopen kan een grote impact gemaakt worden. Jaarlijks heeft de zorgsector namelijk ongeveer € 20 mrd aan koopkracht, waardoor het in een sterke positie is om vragen over de duurzaamheid van producten en verpakkingen aan leveranciers te stellen.

Ziekenhuizen kennen veel uitdagingen drukverschillen tussen ruimtes om besmetting te voorkomen, aan- en afvoer van medische gassen, verschillende soorten water van normaal tot hard tot gedemineraliseerd.