E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Circulaire bedrijfsvoering en circulair werken

De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk anders – efficiënter en minder verspillend – met die grondstoffen om te gaan. Het tegengaan van verspilling is ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van de zorg van belang. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop in de zorg.

Circulair werken voorkomt verspilling in de hele keten: geen onnodig transport, verbruik van producten, materialen, energie en water.

In de zorgsector liggen de mogelijkheden onder meer bij voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

We moeten van lineair (als hier onder is weergegeven) naar circulair (zoals daaronder staat)

lineairzuikenhuis
Circulairziekenhuis

Het uitgangspunt daarbij zijn de tien R's en de volgorde daarin.

10Rs2

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wordt samengewerkt aan het stimuleren en verder ontwikkelen van circulair werken in de zorg.
VWS wil de duurzame inkoop van medische hulpmiddelen stimuleren.
VWS faciliteert in dat kader de dialoog tussen inkopers en medische specialisten hierover.
VWS bevordert onderzoek naar mogelijke oplossingen die bijdragen aan verminderd grondstoffengebruik.
De Rijksoverheid zorgt voor kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en best practices op het gebied van circulair inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen bijvoorbeeld via de Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’, het Manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en het Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo van EZK.