E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Duurzame ziekenhuizen

Duurzame ziekenhuizen

- minder CO2 verbruik door sensoren en smart buildings
- warmtekoude opslag in de bodem
- warmtewisselaars
- materialen in een database voor toekomstig gebruik (madaster)
- groene ruimten, healing environment, biodiversiteit
- de reis van de patient staat centraal
- energie-efficient
- duurzame energieopwekking waar mogelijk
- laag landgebruik
- duurzame materialen
- nieuwe huisvestingsbehoefte in bestaande gebouwen
- nieuwbouw en renovatie > conform Breeam score “Good”

ook met
- circulaire inkoop
- duurzame inkoop
- aandacht voor het vervoer fietsvoorzieningen, elektrische fietsen en auto's, goed OV ect
- je hebt steeds minder ruimte nodig. Behandel op afstand (telefonisch consult) of thuis.

zorgenIT
zorgenit2

Borg de milieuzorg in dagelijkse bedrijfsvoering en besluitvorming via een
- milieu- en duurzaamheidsverklaring 
- milieubeleidsplan 
- jaarlijkse milieuactieplannen 
- geëvalueerd in jaarlijks milieuverslag
- gecommuniceerd conform milieucommunicatieplan 
- gehandhaafd in milieuprotocollen, met audits en d.m.v. module wet&regelgeving