E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Specifieke maatregelen voor afdelingen

Bij de apotheek, het laboratorium, de afdeling inkoop:

• Door een voorraadbeheerssysteem volgens het ‘het eerst erin, het eerst eruit’ principe, in combinatie met een verbruiksregistratie, wordt afval door ‘verlopen’ producten voorkomen.

Op alle ziekenhuisafdelingen:

• Vervangen kwikthermometers en kwikhoudende bloeddrukmeters door elektronische exemplaren. Kwik is namelijk erg giftig.

Op de afdeling radiologie:

• Fotografisch afval is schadelijk voor het milieu. Het kan worden beperkt door het voorkomen van foutopnames;

• De standtijd van fotografische vloeistoffen kan worden verlengd door het plaatsen van optimizers. (De aanschaf is vooral haalbaar bij grote en middelgrote ziekenhuizen);

• Digitale beeldverwerking van röntgenopnamen en laserafdrukken van röntgen- en MRI-opnamen voorkómen fotografisch afval.

Op het laboratorium:

• Laboratoriumafval kan worden beperkt door, voor de analyse geen grotere monsters te nemen dan nodig;

• Moderne analyse-apparatuur werkt over het algemeen met zeer kleine monsterhoeveelheden; dus is zuiniger.

• Laboratoriumafval kan ook worden verminderd door bepalingen in series uit te voeren. Hiermee vervalt het steeds opnieuw uitvoeren van nulmetingen en calibraties.

Contrastvloeistof

Laat patienten die zijn ingespoten met contrastvloeistof één dag de urine opvangen in zakjes die er een gel van maken. Die kunnen dan bij het gewone afval dat meestal verbrand wordt. Zo voorkom je dat contrastvloeistof in het water terecht komt.  

‘Het gaat om twee groepen medicijngebruikers: mensen die een scan hebben laten maken en contrastvloeistof uitplassen en mogelijk ook om gebruikers van het ouderdoms-diabetesmedicijn metformine. Beide stoffen zijn natuurlijk voor de mensen zelf veilig, maar passeren de rioolwaterzuiveringen waardoor de resten in lage concentraties in het oppervlaktewater voorkomen.’

Plaszak kan in de grijze kliko

Als zij mee willen werken krijgen de mensen plaszakken mee naar huis. Een speciale gel in de zak zet de urine om in een vaste stof, waarna de zak in de grijze kliko kan. De plas wordt niet ingenomen, het gaat er alleen om dat het niet in het riool terecht komt.