E-Learning

Ga aan de slag. Succes !Subsidies, kosten en vergunningen


Zonnepanelen zijn in 2017 weer bijna 10 procent goedkoper geworden (dan in 2016). Je betaalt voor een set van 10 panelen nu 4.400 euro en het vermogen is gestegen van 260 naar 270 Wattpiek per paneel. Daardoor krijg je nu voor minder geld meer stroom. Als particulier kun je bovendien de btw op de aankoopprijs en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Dat scheelt voor 10 panelen nog eens 750 euro. Op Btw op zonnepanelen terugvragen vind je een stappenplan. Het rendement van je investering te vergelijken met een spaarrente van 6 procent.

Wil je weten wat een set van 6 of 18 panelen je kost en oplevert? Kijk dan op Kosten en opbrengst zonnepanelen.

zonnestroomprijs 

PV (zonnepanelen)

- CO2 uitstoot per kWh grijze stroom : 0,5 kg/kWh,
- belasting voor kleinverbruikers €0,13/kWh,
- investering in PV voor kleinverbruikers €1,20/kWh productie per jaar,
- afschrijving in 20 jaar.
Meer zie hier


Consumenten die zonnepanelen kopen, kunnen de btw op aanschaf en installatie nu terugvragen van de Belastingdienst. Op de aanschaf en installatie van een standaardpakket van zes zonnepanelen (1440 wattpiek) à 2.900 euro levert teruggave van de btw ruim 400 euro op. De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ook consumenten die na 20 juni zonnepanelen hebben laten installeren, kunnen van de nieuwe regels profiteren. Het terugvragen is eenvoudig.

Een rekenvoorbeeld voor 2014. Stel mevrouw De Groot uit Noord-Holland plaatst twaalf panelen op haar dak met een totaalvermogen van 3.000 wattpiek. Zij betaalt, mede door de lage installatiekosten, iets minder dan € 5.200 voor de zonnepanelen en installatie, inclusief btw.

Voor mevrouw De Groot is er geen landelijke zonnepanelensubsidie, maar ze kan wel de btw op de aanschaf van de zonnepanelen aftrekken, een bedrag van ruim € 700. Ze moet echter wel btw afdragen over de verkoopwaarde van de opgewekte stroom. Om rompslomp te minimaliseren heeft de fiscus bepaald dat dit een vast jaarlijks bedrag, ofwel forfait, is afhankelijk van het opgesteld vermogen: € 60 in het geval van mevrouw De Groot.

Per saldo krijgt ze dus zo’n € 650 euro terug. En het mooie is dat de fiscus betaling van het btw-forfait in de jaren erna kwijtscheldt.  Hiermee komt het rendement op de investering van mevrouw De Groot op 16 procent.

Gat van 430 euro

Het fiscale voordeel in het rekenvoorbeeld valt echter in het niet bij het financiële voordeel dat saldering voor bezitters van zonnepanelen oplevert. En dat niet alleen bij aanschaf, maar elk jaar weer zolang de panelen op het dak liggen en deze regeling geldt.

Wat is saldering? Als verkopers van zonnesystemen zeggen we graag dat je als bezitter van zonnepanelen je ‘eigen’ zonnestroom gebruikt, maar formeel is dat niet zo. De stroom die een zonnesysteem opwekt wordt geleverd aan het stroomnet. Vervolgens koopt de eigenaar zijn stroom voor eigen gebruik bij een externe energieleverancier. De twee transacties staan formeel los van elkaar.

Zonder saldering zou deze scheiding zeer onvoordelig uitpakken voor kleine bezitters van zonnepanelen. De prijs die ze als producent krijgen voor elke geleverde kilowattuur – zo’n 7 eurocent – zou dan namelijk veel lager zijn dan de prijs per kilowattuur – 23 eurocent – die ze als consument bij hun externe  leverancier afrekenen. Het verschil zit in energiebelasting en btw die consumenten bovenop de productieprijs moeten betalen en niet terug kunnen vorderen.

Wegstrepen

Met haar installatie produceert mevrouw De Groot 2.700 kilowattuur  per jaar, en ze verbruikt in haar huishouden ook 2.700 kilowattuur. Voor de aan het net geleverde stroom krijgt ze  € 189 euro, maar voor de 2700 kilowattuur die ze voor eigen gebruik moeten aankopen is ze € 621 euro kwijt. Een jaarlijks gat van € 430.

Dankzij saldering mogen bezitters van zonnepanelen hun stroom voor eigen gebruik echter wegstrepen tegen elektriciteit die ze op hun dak produceren. Lever je jaarlijks 2.700 kilowattuur zonnestroom aan het net en gebruik je zelf meer dan 2700 kilowattuur? Dan blijven de beurzen gesloten bij de eerste 2700 kilowattuur die je bij je externe leverancier afneemt.

De stroom van mevrouw de Groot is zo in één klap geen € 189 euro maar € 621 euro waard, een voordeel € 430 euro. En dat niet één keer, maar elk jaar weer zolang de salderingsregeling geldt.

En de winnaar is…

Conclusie: het is niet nodig om een investering in zonnepanelen uit te stellen tot de volgende officiële subsidie zich aandient. De aanschaf van een zonnesysteem is door de btw-uitspraak van het Hof nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Nog belangrijker: subsidies zijn overbodig, want het feit dat we in Nederland mogen salderen maakt investeren in zonnepanelen voor vele huishoudens aantrekkelijk.


Zoek voor subsidies na 2014 verder op internet. Het verandert jaarlijks. Soms hebben gemeenten of provincies ook regeling.

Je kan proberen het volgende te doen. Deelnemers kopen zich in en worden vennoten of maten. Het maatschap koopt zonnepanelen en maakt gebruik van energie-investeringsaftrek om verlies voor het fonds te creëren dat vervolgens door de maten van hun eigen inkomstenbelasting kan worden afgetrokken. Zij omzeilen de energiebelasting en BTW doordat ze geen stroom leveren maar PV panelen verhuren aan particuliere stroomgebruikers die op hun beurt via de saldering met het eigen gebruik de energiebelasting en BTW omzeilen.

Er bestaat ook een ontzorgmodel

Een derde partij, de ontzorger, koopt de zonnepanelen en zet deze op een dak van een gemeente, de gebruiker van de zonnepanelen.
De gemeente wekt zonnestroom op met de installatie en hoeft zelf niet te investeren in een installatie.
De ontzorger ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het aantal kWh dat met de installatie is opgewekt. Doorgaans wordt er gerekend met een vast bedrag per kWh.
Doordat in de praktijk de Belastingdienst deze gevallen heeft vrijgesteld van het betalen van energiebelasting, ontstond een rendabel verdienmodel.
Het fiscale deel binnen het kWh-tarief van elektriciteit is ongeveer 70 procent (0,15 euro bij een kWh-prijs van 0,22 euro). Doordat dit fiscale deel door saldering weg valt, ontstaat er marge voor ontzorger en gebruiker.
Wat meewerkt is dat de formele salderingsgrens achter de meter van 5.000 kWh per 1 januari 2014 is opgeheven en er onbeperkt gesaldeerd kan worden.
Je kan ook hier kijken.

PV samen met een warmtepomp verdient zich terug in 7 jaar.

De investering in de combinatie PV+WP is per kg CO2 vermindering voor de particulier iets hoger dan voor alleen PV. Indien een extra investeringssubsidie voor warmtepomp (ISDE) wordt meegeteld wordt het bedrag echter precies gelijk. De terugverdientijd voor deze combinatie is ook ongeveer 7 jaar. Voor een gemiddeld huishouden kan via PV de emissie met 1750 kg CO2/jaar verminderd worden. Voor de combinatie PV en WP kan nog eens 3000 kg CO2 verminderd worden. Aangezien lang niet iedere woning op een warmtenet aangesloten zal kunnen worden, is deze mogelijkheid zeer interessant om vaart te maken met de afkoppeling van het gas. In dit verband is het vreemd dat er nog dagelijks geadverteerd wordt voor HR gasketels.

Bij een warmtepomp op grijze stroom wordt de verminderde CO2 uitstoot door gas weer voor de helft teniet gedaan door de extra uitstoot via grijze stroom. Ook de verminderde belastingopbrengst door gas wordt grotendeels gecompenseerd door de belasting op de extra grijze stroom. Deze optie wordt daardoor weliswaar goedkoop voor de staat maar niet aantrekkelijk voor de particulier. De terugverdientijd voor deze combinatie is ca 17 jaar en bovendien is deze optie in totale kosten per kg CO2 het minst effectief.

Vergunningen

Als u de contouren van het huis (dak) volgt is geen vergunning nodig. In alle andere gevallen wel. Bekijk eventueel op de site van de gemeente hoe het zit. Voor monumentale gebouwen gelden andere regels.

Kosten
Anno 2012  was de stand van zake in Nedeland als onderstaand. In  2013 wilde de EU invoerheffingen op goedkope panelen uit China gaan doorvoeren maar nu is besloten dat ze tot eind 2015 tegen minimumprijzen mogen leveren.

Zonnepanelen

Vragen (te halen uit het bovenstaande)

1. Hoeveel kWh verbruikt een huisgezin per jaar ?

2. Hoeveel zonnepanelen heb je nodig voor het verbruik van één huisgezin ?

3. Hoeveel kWh levert 1 Wp ?

4. Waar moet je Wp dus mee vermenigvuldigen

5. Hoeveel kost 1 Wp anno 2012 ?

6. Je betaalt € 5100 en wat zijn je inkomsten na 25 jaar (zoals hier boven staat). Wat verdien je dus per jaar ?

7. Je moet hem zelf installeren.

- Lukt het je de doorvoeringen waterdicht te maken !
- Moet je extra zekering aanbrengen in de stoppenkast.

- Mag je dat zelf doen ?

- Moet je sperdiodes hebben voor overspanning

- Moet er bliksembeveiliging worden geinstalleerd ?

- Er wordt basismontagemateriaal geleverd. Kan je dak de panelen hebben (bij storm ?)

- Op platte daken staan de panelen in consoles (en staan 36 o omhoog). Worden die ook meegeleverd.

- Je hebt 29 m2 dakoppervlak nodig. Heb je dat ? De cellen mogen niet in elkaars schaduw staan en er mogen geen zaken om de panelen aanwezig zijn die schaduw kunnen opleveren.

Heb je dat ?

- Wordt er ook een terugloopmeter geleverd ?

- Zit er garantie op ?

Wattpiek is hoeveel watt hij levert bij volle zon.(bij 1000 W/m2 instraling AM 1,5 zonnespectrum en 25 oC) In 1980 was de prijs 30 euro per Wpiek. In 2007 nog maar 5 euro. = 0,50 ct per kWh en in 2011 nog maar 2,7 euro / Wp. Men hoopt het rendement nog wat te kunnen verbeteren, dat de terugverdientijd omlaag gaat en ook de productiekosten. 100 Wattpiek levert zo'n 80 kWh - 85 kWh. (De omrekeningsfactor ligt rond 0,8 - 0,85).

We verbruiken gemiddeld 400 watt gedurende de hele dag. 1 m2 vangt in december om 12.00 uur 870 W en in juli 1000 Watt. Vanwege dag/nacht is het gemiddelde 110 W / m2.  Het rendement van de cellen is 15 % = 18 W/m2. We hebben dus 20 m2 nodig en dat kost nog maar € 5100 !!  In 2011 was dat nog € 14000.1 kWh kost per jaar 18 ct - 20 ct (voor een huishouden) Voor bedrijven kost 1 kWh 4 - 7 ct maar
bedrijven kunnen BTW kunnen aftrekken en de investering kunnen aftrekken van de winst.  

In 2012 kostte 1 kWh 23 ct.

Bij hogere temperatuur van een kristallijn-silicium zonnecel daalt het elektrisch rendement relatief met ongeveer 0,5% per graad boven 25°C

PVcarpoort
Om een elektrische auto op zonne-energie te laten rijden heb je 60 m2 zonnepaneel nodig !
Als je een dak zou hebben dat groot genoeg is dan is dat nu voor € 15300 aan te schaffen.


Als je meteen wilt zien hoeveel energie zonnepanelen op je dak opbrengen kijk dan hier. Daar zie je via een satellietkaart welk dakoppervlak van je eigen huis het meest geschikt is, welke installateurs er lokaal beschikbaar zijn en wat hun systemen voor jouw dak kosten en opbrengen. Ook de service, garanties en klantwaardering worden vergeleken en gepresenteerd in een begrijpelijk overzicht, specifiek voor je eigen dak. Financiëel wordt het steeds aantrekkelijker zonnepanelen te installeren.

Door de wereldwijde overproductie van zonnepanelen is de prijs in het afgelopen jaar met bijna 40% gedaald. De energieprijzen blijven maar stijgen, waardoor de aanschaf van zonnepanelen een rendabele investering geworden is. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt momenteel al rond de 11 jaar.

In 2013 De Chinezen verkochten hun zonnepanelen tegen gemiddeld 0,38 euro per wattpiek. De nieuwe minimumprijs wordt 0,55 euro per wattpiek ofwel 44 procent duurder. Prijzen van Duitse fabrikanten zouden nog steeds op gemiddeld 0,77 euro per wattpiek liggen.


Prijseffect minimumprijs: rekenvoorbeeld

Een set van zes zonnepanelen van 245 wattpiek per zonnepaneel heeft een totaal vermogen van 1470 wattpiek. De nieuwe prijs van een dergelijk pakket zou vanaf 6 augustus gaan worden;

1470 Wp x 0,55 euro /Wp = 808,50 euro

de oude situatie was als volgt:

1470 Wp x 0,38 euro / Wp = 558,60 euro

Grofweg wordt het zonnepanelen-deel van de aankoop voor een compleet systeem 250 euro duurder. Dit zijn wel de (gemiddelde) bedragen die nu genoemd worden, maar dit geeft een indicatie wat voor prijseffect een minimumprijs gaat krijgen.

Je kan ook hier kijken voor advies.

Invoerquotum

Ook het aanbod van Chinese zonnepanelen wordt ingeperkt. Nu hebben Chinese fabrikanten 80 procent van de Europese markt in handen. Dat moet worden teruggebracht naar 60 procent van de markt, een afname van 20 procent. Dit is overigens nog steeds onderwerp van gesprek, dus dit is nog niet vastgelegd

Steeds meer gaan locale groepen over tot decentrale energieopwekking via PV-panelen.

Succesfactoren zijn 
1.    Goede informatie
2.    Duidelijk zijn over financiën
3.    Pakketprijs
4.    Wie gaat ze leggen
5.    Vaak kijk men alleen naar de inkoop en niet naar de rest
Grootschalige inkoop en aanleg is echt niet zoveel goedkoper. De organisator moet er ook aan verdienen er spelen juridische zaken en de winst is zeer beperkt. Vaak is de winst maar € 80,-- Maar de organisator ontzorgt wel.

Beste is het gewoon te doen voor de kick en een mooie display te kopen die aangeeft hoeveel je zelf opwekt. Dat zit vaak ook niet bij aanbiedingen.

Het wordt interessant als je een container vol panelen uit China kunt laten komen. = 572 panelen. Maar ja wie doet dan de voorfinanciering van ongeveer € 400.000

In 2011 kostten 3 panelen € 2000 nu nog maar € 841,-- (zie boven) 
Urgenda had goede omvormers gekocht met verkeerde software (voor een ander spanningsnet)

Je moet kijken nar de dakhaken, naar windbestendigheid en zand voor in de consoles. Panlatten kunnen veel hebben. Oude daken minder geschikt

Hoe weet je dat je goede panelen krijgt.
Zuiver silicium komt vnl uit China dat daar verder verwerkt wordt tot wafers of naar Europa wordt gehaald om daar de wafers van te maken (Solar World).

Een wafer kan kapot zijn en dan doen sommige panelen het in z’n geheel niet meer. Er bestaan andere (betere) panelen waarbij het dan alleen maar consequenties heeft voor één rij ipv voor het hele paneel maar die zijn duurder. .
Dit geldt ook voor als een deel in de schaduw komt te staan.

Als er garantie en nazorg op zit (je moet meten hoeveel de opbrengst is..is die te weinig dan is het paneel kapot) ben je spekkoper. Niet als je de panelen hebt gekregen en er wordt verder door niemand meer naar omgekeken.
Ook is link dat bedrijven weer failliet gaan (Ecofys).  Vanwege de lange terugverdientijd zijn de risico’s daarop aanzienlijk.

Wat als je gaat verhuizen e.d. Wat als participanten overlijden of stoppen met deelname

De opbrengsten stijgen nog wat 220 WP -> 250 W

De werkomstandigheden in de fabrieken zijn slecht. Het lassen gaat vaak met de hand maar er komen steeds meer robots.

GTV in Den Bosch is bezig met onderzoek naar laagspanningsnetten van 12 V die worden gevoed vanuit de zonnepanelen. Dan heb je minder omvormingsverliezen en kan je werken met accu's Die zijn de laatste tijd veel beter, goedkoper en kleiner geworden. Het wordt interessant om wat je overdag opwekt te stoppen in een accu en 's-avonds weer te gebruiken.

Het ontbreekt nog aan vakliteratuur, degerlijke cursussen en waarborgen.