E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


PV afval

PV panelen bestaan voor 90 % uit glas, aluminium en kunststof. Allemaal goed te recyclen. Daarnaast kleine hoeveelheden zilver, tin, lood. De plakjes zelf bestaan uit zuiver silicium.

Dunnefilmzonnepanelen bestaan zelfs voor 98% uit onschadelijke stoffen en bevatten daarnaast nog wat koper, zink, indium, gallium, selenium, cadmium, tellurium en lood.   Dat is allemaal goed te recyclen.

PV cycle doet dat al, maar de meeste zonnepanelen functioneren nog op dit moment. Hun levensduur is zeker 30 jaar. Pas daarna zullen grote hoeveelheden vrij komen. Dan is goed gereguleerde gescheiden inname belangrijk.  

Gelukkig zal de ontmanteling best wel wat geld opbrengen en dan is het gewoon slim om de panelen gescheiden in te nemen.

In Zuid-Frankrijk zet Veolia al belangrijke stappen met de recycling van fotovoltaïsche zonnepanelen. In een nieuwe fabriek, die sinds vorig jaar draait, worden de verschillende materialen zoals het paneelglas, aluminium raamwerk, aansluitdoos, kabels en silicium van elkaar gescheiden. Deze materialen worden vervolgens weer gebruikt in de glas-, aluminium-, cement- en metaalindustrie. Recyclingbedrijven kijken overigens niet alleen naar zonnepanelen.

Om toch als industrie het voortouw te nemen is er vanuit Solar United, een internationale branchevereniging waarin fabrikanten van materialen en machines voor de zonne-energiemarkt in vertegenwoordigd zijn, een Circular Solar initiatief gestart. Het doel is om de bewustwording over het belang van circulariteit bij zonnepanelen wereldwijd te verhogen. Er is nog plaats voor andere partijen die zich aan willen sluiten om hierin net als DSM een voortrekkersrol te nemen. “Het is een initiatief voor alle stakeholders in de keten. Als we namelijk met alle initiatiefnemers een hele keten vertegenwoordigen kunnen we grote circulaire stappen in de zonne-energiemarkt zetten.”