E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


8.3. Twee methoden

Bij het komen tot een ethisch besluit moet er een afweging gemaakt worden in de people, profit en planet argumenten van de verschillende stakeholders. Je kunt daarbij iedere deelnemer (student) de rol van een bepaalde stakeholder toebedelen en ze in een soort  bovenstaande rondetafel gesprek laten bespreken in welke richting een oplossing gezocht moet worden. Dus in het bovenstaande voorbeeld schuiven aan tafel het ministerie, de baas van de fabriek, de milieumedewerker, een werknemer van de fabriek en een vertegenwoordiger uit de samenleving. Laat ze nu argumenten uitwisselen tegen elkaar.

Nu bestaat er ook een methode om uit een probleem te komen met elkaar. Het is de hoedenmethode van de Bono.

 f

Daarin denk je na en bespreek je met elkaar wat zijn de PPP argumenten van het ministerie, de baas van de fabriek, de medewerkers etc. Bespreek vervolgens de impact van de principes en de ethiek op het probleem en kom tot een ethische overweging. Als dat moeilijk is kun je de hoed opzetten van wat is positief in het probleem, wat negatief, wat zou een creatieve oplossing zijn, wat zou je gevoel zeggen, wat zou een objectieve oplossing zijn of wat een oplossing in een proces (op de langere termijn).  Op MBO niveau hebben Klaas van den Herik en Pierre Winkler een boek geschreven MVO en duurzaam ondernemen. Het is uitgegeven door Eisma edumedia b.v. Leeuwarden ISBN 789087714741. Daarin gaat hoofdstuk drie over ethiek. Er wordt heel helder uiteen gezet wat ethiek is en dat met allerhande voorbeelden. Er bestaat een website bij met opdrachten via www.mbo.eisma.nl  is daarop in te loggen. Ze halen problemen aan als ramptoerisme, aardbevingsproof bouwen in Turkije maar er is niet genoeg geld, milieuzones in de stad, relatiegeschenken etc. In hoofdstuk 4 worden bedrijfscodes besproken.   

Op HBO niveau heeft Nico Roorda twee indrukwekkende boekwerken geschreven over duurzame ontwikkeling waarbij hij ook ingaat op (intrinsieke) waarden, verantwoordelijkheid, ethiek enz. De boeken heten Basisboek Duurzame ontwikkeling en Werken aan Duurzame ontwikkeling. Wolters Noordhoff ISBN 978-90-01-26709-4 en 978-90-01-40030-9 en de website www.duurzaam.wolters.nl