E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


8.1. Principes

De laatste tijd komen we tot het inzicht dat milieuproblemen meer integraal bekeken moeten worden. Zoals aan alle problemen zitten er sociale, economische en ecologische aspecten aan. Daar moet een optimum in gevonden worden. Vandaar dat men tegenwoordig uitgaat van het concept van duurzame ontwikkeling waarin people, profit and planet ( de drie P’s) integraal bekeken wordt. Daarnaast eist men een goede afweging met een blik op de (verre) toekomst en met een blik naar effecten voor landen in ontwikkeling. (zie figuur 1)

d

Figuur 1 Bij duurzame besluiten kijkt men naar People, Profit en Planet aspecten.

Ook krijgt het Cradle to Cradle principe van Braungart en McDonough steeds meer aandacht. Hierin stelt men dat in de nieuwe generatie producten geen giftige stoffen meer mogen zitten en dat ze allemaal volledig gerecycled kunnen worden. De producten moeten zodanig zijn ontworpen dat afbreekbare en niet-afbreekbare materialen gemakkelijk uit elkaar te halen zijn. De afbreekbare gaan dan de biocirkel in en de niet afbreekbare de technocirkel. In de technocirkel worden de materialen hergebruikt en in de biocirkel dienen ze als voedingsstof voor de natuur. Alle processen zouden energie moeten krijgen uit hernieuwbare energiebronnen. Als we dat realiseren kunnen we produceren wat we willen en dat tot in lengte van dagen. Volgens Braungart moet het principe van “de vervuiler betaalt “ veranderd worden in “Gij zult niet vervuilen”. In Nederland formuleert men het principe tegenwoordig als “de vervuiler ruimt op”.
Bewerken