E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


1. Op weg naar een definitie.

 

DOELEN


Na dit hoofdstuk

Kunt u de oorsprong van de ethiek een plaats geven in de historie van het Griekse denken;

Bent u zich bewust dat ethisch denken een speciale manier is van het kijken naar de wereld

Kunt u een definitie van ethiek samenstellen

Kunt u drie vormen van ethiek onderscheiden; beschrijvende, normatieve en meta-ethiek;

Kunt u in de normatieve ethiek twee soorten van morele argumentatie onderscheiden, de utilitaire en de deontologische;

Kunt u waarden benoemen als intrinsieke of extrinsieke waarden