E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


2.2. Stappenplan

STAP 1 BESCHRIJVING EN ANALYSE

Beschrijf kort de situatie.

- Wie zijn betrokken bij de situatie?

Welke verschillende belangen hebben de betrokken personen ? Welk belang behoort voorrang te krijgen en welk niet ?

Welke oplossing bestaat er voor de verschillende personen indien ze niet zouden hoeven kijken naar de belangen van anderen.

STAP 2 WEGING

Welk belang weegt het zwaarst? Formuleer die belangen door utilistische argumenten te gebruiken als winst, geluk.

Welke belangen worden het meest geschaad door die keuze ? Formuleer dat ook door utilistische argumenten te gebruiken als schade en pijn.

Doe een voorstel om die schade te compenseren.

Zijn er basale principes in het spel in de situatie ? Als dat zo is formuleer die belangen door gebruik te maken van deontologische argumenten.

Tot welke hoogte moeten die basale principes mee gewogen worden in het zoeken naar een oplossing ?

Beschrijf de uiteindelijke oplossing.

STAP 3 RECHTVAARDIGING

Welke utilitistische argumenten hebben de uiteindelijke keuze bepaald?

Speelden deontologische argumenten een rol ?

Was de keuze dezelfde als je in de schoenen stond van anderen (generalisatie) ?

Welke kijk op de mens en de samenleving herken je in de keuze ?

Vragen

  1. Wat zijn de vijf criteria voor een moreel dilemma?
  2.  Kun je een moreel dilemma beschrijven aan de hand van de vijf criteria. 
  3.  Is een dilemma een persoonlijk iets ?
  4.  Wat is een beroepscode en hoe kan die gebruikt worden
  5.  Wat zijn de drie redenen voor een compromis ?
  6.  Wat is de procedure om morele kwaliteit te bereiken ?
  7. Wat is het stappenplan om een moreel dilemma te beschrijven, te analyseren en te rechtvaardigen ?
  8. Wat is de uitkomt wanneer je het stappenplan gebruikt op het bovenstaande morele dilemma dat je gevonden hebt ?